Tag Archives: płatność redystrybucyjna

Bielak Jerzy 00033-6521.5-OR0400017/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Bielak Jerzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bielak Jerzy. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja gospodarstwa rybackiego Jerzego Bielaka. Skrócony opis operacji: 1. Zakup środka transportu tj. samochodu dostawczego używanego o ładowności do 3.5t. cena… Read More »

POL023300531 Kołakowski Leszek 00390-6520.10-OR1600160/17

POL023300531 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Kołakowski Leszek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kołakowski Leszek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023300531. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace JAR-14 przez 30 dni. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

00038-6521.5-OR0800042/18 Dawidowicz Grzegorz

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dawidowicz Grzegorz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Działania wodno-środowiskowe. Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku… Read More »

Wiecki Krzysztof 00241-6523.2-SW1110350/18/19

Rozwój agroturystyki u Emili Krzysztofa Wiecki poprzez budowę dwóch drewnianych domków rekreacyjnych i utworzenie jednego miejsca pracy4 Wiecki Krzysztof Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wiecki Krzysztof. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozwój agroturystyki u Emili. Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury. Cel operacji:… Read More »

01006-6520.10-OR1600155/19 BAZYLAK TOMASZ POL012101630. POL012201635

POL012101630. POL012201635 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: BAZYLAK TOMASZ. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012101630. POL012201635. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony… Read More »

00610-6520.10-OR1600190/18 Jędrasik Wanda POL035900735

POL035900735 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jędrasik Wanda. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035900735. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji:… Read More »

00087-6520.10-OR1600111/16 Najgebauer Dariusz POL010601616

POL010601616 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Najgebauer Dariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010601616. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace TRB-70… Read More »

POL023402173. POL036701146 Morawski Jan 00509-6520.10-OR1100269/17

POL023402173. POL036701146 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Morawski Jan Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Morawski Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023402173. POL036701146. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i… Read More »

POL022602132 Wrzesińska Monika 00927-6520.10-OR1600030/19

POL022602132 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Wrzesińska Monika Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wrzesińska Monika. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022602132. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace USM-12 przez… Read More »

POL033802183. POL037400901. POL037402112 Kozioł Tomasz 00191-6520.10-OR1400012/19

POL033802183. POL037400901. POL037402112 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Kozioł Tomasz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kozioł Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033802183. POL037400901. POL037402112. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie dzialalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w… Read More »