Tag Archives: płatność za zazielenienie

POL010601491 Milewski Marcin 00780-6520.10-OR1600295/18/19

POL010601491 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Milewski Marcin Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Milewski Marcin. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010601491. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez TRB-44. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa… Read More »

POL023500829 Jędrzejewski Artur 01091-6520.10-OR1100055/19

POL023500829 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Jędrzejewski Artur Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jędrzejewski Artur. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023500829. Nazwa operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka 00012-6523.3-SW1600011/18/19

Celem operacji jest wymiana informacji i doświadczeń poprzez organizacje konferencji podsumowującej 6 miesięczną prezydencję w Zachodniopomorskiej Sieci Lokalnych Grup Rybackich. sprawowaną przez Mieleńską Lokalną Grupę Rybacka4 Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Konferencja podsumowująca prezydencję Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej w… Read More »

SWE000004117 Pawłyszyn Piotr 00491-6520.10-OR1100078/17

SWE000004117 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Pawłyszyn Piotr Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pawłyszyn Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: SWE000004117. Nazwa operacji: „Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej”. Skrócony opis operacji: „Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej”. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

POL033700637 Manuszewska Agnieszka 00087-6520.2-OR1600120/18/19

POL033700637 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie.w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów4 Manuszewska Agnieszka Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Manuszewska Agnieszka. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033700637. Nazwa operacji: Wymiana narzędzi połowowych jednostki rybackiej JAR-38. Skrócony opis operacji: Zakup sieci. Cel operacji: Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie.w tym unikanie i… Read More »

POL033802015 Ustarbowski Konstanty 00786-6520.10-OR1100271/18/19

POL033802015 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Ustarbowski Konstanty Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ustarbowski Konstanty. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033802015. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

00104-6520.2-OR1100020/18/19 Wawrzyniak Jacek POL023400971

POL023400971 zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie w tym unikanie i redukcja w jak największym stopniu niechcianych połowów 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wawrzyniak Jacek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023400971. Nazwa operacji: zmniejszanie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie i środowisko śródlądowe oraz… Read More »

POL022502025. POL022602126. POL022602185. POL036901170 Gładoch Artur 00622-6520.10-OR1600195/18

POL022502025. POL022602126. POL022602185. POL036901170 Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.4 Gładoch Artur Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gładoch Artur. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022502025. POL022602126. POL022602185. POL036901170. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej w roku 2018 przez 30 dni statków rybackich KOŁ-73. USM-18. USM-8. USM-6. Cel operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności… Read More »

00013-6523.4-SW1610015/17 Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński”

Koszty bieżące i aktywizacja w 2018 roku. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński” . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja w 2018 roku.. Skrócony opis operacji: Koszty bieżące i aktywizacja w 2018 roku.. Cel operacji: Koszty bieżące i aktywizacja… Read More »

00984-6520.10-OR1600094/19 Klamborowski Aleksander POL011101697

POL011101697 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Klamborowski Aleksander. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011101697. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »