Tag Archives: płatności bezpośrednie

Młyńczyk Damian Jerzy 00021-6521.5-OR0500037/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Młyńczyk Damian Jerzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Młyńczyk Damian Jerzy. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Realizacja wymogów w zakresie wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb w… Read More »

00649-6520.10-OR1100190/18 Ostapko Tomasz POL023600868

POL023600868 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz po[prawa bezpieczeństwa i warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ostapko Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023600868. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 00023-6526-DPT00011/19

Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym.4 Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Refundacja umów zleceń. umów o dzieło oraz umów na wykonanie usług. zawartych z osobami fizycznymi. instytucjami… Read More »

00944-6520.10-OR1100455/18/19 Nimoth Piotr POL033702004

POL033702004 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Nimoth Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033702004. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

01130-6520.10-OR1600234/19 Drzewucki Andrzej POL023200806

POL023200806 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Drzewucki Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023200806. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji:… Read More »

00022-6523.2-SW1110051/17 Gmina Stegna

Wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru Gminy Stegna / obszaru LGR. Poszerzenie oferty kulturalnej i turystycznej obszaru LGR. Zwiększenie dostępności mieszkańców / turystów do oferty kulturalnej i rekreacyjnej. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Stegna . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Stworzenie całorocznej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez… Read More »

01212-6520.10-OR1100216/19 Tessmer Jarosław POL035000715

POL035000715 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Tessmer Jarosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035000715. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

00010-6520.11-OR1600005/17/18 Wiśniewski Mariusz POL010601480

POL010601480 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wiśniewski Mariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010601480. Nazwa operacji: Poprawa jakości i wartości produktów rybołówstwa jednostki… Read More »

POL033900557 Struk Eugeniusz Edward 00310-6520.10-OR1100110/17

POL033900557 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy4 Struk Eugeniusz Edward Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Struk Eugeniusz Edward. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033900557. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez 30 dni w 2017… Read More »

00012-6523.2-SW0210019/17/18 Gmina Żnin

Odtworzenie pierwotnego stanu zbiornika Jeziora Żnińskiego Małego poprzez usunięcie trzcinowisk wraz z korzeniami z części brzegów Jeziora Żnińskiego Małego w miejscowości Żnin. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Żnin . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Usunięcie trzcinowisk wraz z korzeniami z części brzegów Jeziora Żnińskiego Małego… Read More »