Tag Archives: płatności bezpośrednie

POL023300572 Zawada Piotr 00322-6520.10-OR1600083/17

POL023300572 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Zawada Piotr Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zawada Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023300572. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace JAR-28 przez 30 dni.. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego ymagania określone w przepisach mających zastosowanie do inwestycji realizowanych w ramach operacji 00005-6521.3.1-OR0600002/17/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 137999.854 ymagania określone w przepisach mających zastosowanie do inwestycji realizowanych w ramach operacji Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: ymagania określone w przepisach mających zastosowanie do inwestycji realizowanych w ramach operacji. Numer Identyfikacyjny Statku: Promowanie akwakultury o… Read More »

Gospodarstwo Rybackie Orońsko Sp. z o.o. 00042-6521.5-OR0700058/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Gospodarstwo Rybackie Orońsko Sp. z o.o. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Orońsko Sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i… Read More »

00024-6521.5-OR0100025/18 Stawy Milickie Spółka Akcyjna

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stawy Milickie Spółka Akcyjna . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w obiekcie Rochy..… Read More »

Gmina Turawa 00005-6523.2-SW0810010/17

Podniesienie atrakcyjności obszaru Jezior Turawskich poprzez zagospodarowanie turystyczne okolic Jeziora Średniego.4 Gmina Turawa Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Turawa . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: „Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie terenu wokół Jeziora Średniego w Turawie”. Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej… Read More »

00008-6520.6-OR1600003/16 Walczak Stanisław Bolesław POL023200698

POL023200698 Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów. (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 508/2014) 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Walczak Stanisław Bolesław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023200698. Nazwa operacji: Trwałe zaprzestanie działalności połowowej statku rybackiego DAR-15. Skrócony… Read More »

00281-6520.10-OR1600092/17 Romejko Grzegorz POL023100484

POL023100484 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Romejko Grzegorz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023100484. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace DBK-3… Read More »

POL022500299 Wróblewska Teresa 00606-6520.10-OR1600194/18

POL022500299 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Wróblewska Teresa Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wróblewska Teresa. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500299. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej w roku 2018 przez 30 dni statku… Read More »

Rossowski Robert 00045-6521.5-OR0400050/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Rossowski Robert Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rossowski Robert. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe na obiekcie stawowym Azyl w Mironicach. Skrócony opis operacji: Realizacja pakietu I oraz pakietu II wymóg 2.1.… Read More »

Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej 00226-6523.2-SW1110338/18/19

Rozwój infrastruktury kulturalnej i poprawa oferty kulturalno-rekreacyjnej w miejscowości Kłanino poprzez budowę obiektu pełniącego funkcję domu kultury4 Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa świetlicy w miejscowości Kłanino. Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na… Read More »