Tag Archives: płatności onw 2019

00076-6520.10-OR1600149/16 Borodo Wiesław POL023301872

POL023301872 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Borodo Wiesław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023301872. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace JAR-4… Read More »

00870-6520.10-OR1600450/18/19 Włodyka Arkadiusz POL022900441

POL022900441 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwo lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Włodyka Arkadiusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022900441. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez 30… Read More »

POL036901165 Kłosiński Mariusz 00948-6520.10-OR1100462/18/19

POL036901165 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Kłosiński Mariusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kłosiński Mariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036901165. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

00068-6523.2-SW1210107/18 Podlejski Karol

Utworzenie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich poprzez dostosowanie budynku do funkcji wynajmu miejsc noclegowych. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Podlejski Karol. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozpoczęcie działalności gospodarczej na terenie RLGD „Jurajska Ryba” polegającej na wynajmie pokoi gościnnych w budynku noclegowym Gosciniec Zaklasztorze w… Read More »

Gmina Brusy 00189-6523.2-SW1110287/18

Regulowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Brusy – Zalesie.4 Gmina Brusy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Brusy . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa ścieżki rowerowej Brusy – Zalesie.. Skrócony opis operacji: 4.03.2004. Cel operacji: Regulowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo poprzez budowę ścieżki… Read More »

00033-6520.11-OR1400030/19 Jakowlew Robert POL037402124

POL037402124 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jakowlew Robert. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037402124. Nazwa operacji: Inwestycja zwiększająca wartość produktów rybołówstwa poprzez zakup… Read More »

00184-6520.10-OR1400031/19 Szewczyk Michał POL037200957. POL037202139

POL037200957. POL037202139 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w zakresie rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szewczyk Michał. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037200957. POL037202139. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności… Read More »

POL033700654 Budzisz Szymon 01178-6520.10-OR1100114/19

POL033700654 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Budzisz Szymon Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Budzisz Szymon. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033700654. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie postoju połowowego. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie postoju połowowego. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

00016-6520.2-OR1600066/18/19 Licznerski Andrzej POL010801517

POL010801517 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie w tym unikanie i redukcja w jak największym stopniu. niechcianych połowów 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Licznerski Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010801517. Nazwa operacji: Zmniejszenie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie i środowisko śródlądowe oraz… Read More »

POL023100486 Postój Stanisław 00727-6520.10-OR1600241/18/19

POL023100486 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Postój Stanisław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Postój Stanisław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023100486. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »