Tag Archives: pomoc suszowa 2019

Ćwikła Marian 00016-6521.3.2-OR0100004/19

Ochrona i odbudowa wodnej różnorodności biologicznej oraz wspieranie ekosystemów związanych z akwakulturą i promowanie zasobooszczędnej akwakultury4 Ćwikła Marian Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ćwikła Marian. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Instalacja ogniw fotowoltaicznych w Ośrodku hodowli Pstrąga w Ścinawce Średniej. Skrócony opis operacji: Zainstalowanie ogniw fotowoltaicznych w Ośrodku hodowli Pstrąga w Ścinawce Średniej… Read More »

POL010801696 Jama Janusz 00031-6520.2-OR1600073/18/19

POL010801696 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów i wymiana biernych narzędzi połowowych4 Jama Janusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jama Janusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010801696. Nazwa operacji: Zmniejszenie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie i środowisko śródlądowe oraz dostosowanie połowów do ochrony gatunków. Skrócony… Read More »

Admirał Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością 00004-6524.4-OR1200001/18/19

Zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu4 Admirał Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Admirał Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup maszyn. urządzeń. lini technologicznej oraz środków transportu wewnętrznego do zakładu Admirł sp. z o.o.. Skrócony opis operacji: Zakup maszyn. urządzeń. lini technologicznej oraz… Read More »

00271-6520.10-OR1600010/17 Rosół Robert POL012001581

POL012001581 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rosół Robert. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012001581. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace DZI-80… Read More »

POL023300541 Żuchowski Marek 00449-6520.10-OR1600030/18

POL023300541 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Żuchowski Marek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Żuchowski Marek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023300541. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej w 2018 roku przez 30 dni łodzi… Read More »

01297-6520.10-OR1100241/19 Kwidziński Paweł POL033800559

POL033800559 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kwidziński Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033800559. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

00260-6523.2-SW1610336/19 Mospinek Mirosław

Rozwój przedsiębiorstwa Wnioskodawcy z wykorzytaniem wodnego potencjału obszaru Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej poprzez budowę budynku budynku mieszkalnego z funkcją agroturystyczną wraz z infrastrukturą techniczną oraz zakup jego wyposażenia oraz ut 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Mospinek Mirosław. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: „Wykorzystanie wodnego potencjału obszaru… Read More »

Fundacja Wiedza 00017-6523.2-SW0610024/17/18

Utworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w postaci ścieżki historyczno-edukacyjnej Doliny Karpia w Zatorze (Podolszu) do momentu złożenia wniosku o płatność końcową.4 Fundacja Wiedza Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Fundacja Wiedza . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Ścieżka historyczno-edukacyjna Doliny Karpia w Zatorze (Podolsze). Skrócony opis operacji: Budowa ścieżki historyczno-edukacyjnej poprzez budowę nawierzchni oraz elementów małej… Read More »

00015-6523.2-SW0110004/19 Kowalska Danuta

Rozwój działalności w ramach łańcucha dostaw prowadzący do zwiększenia konkurencyjności firmy poprzez wykonanie robót budowlanych wykończeniowych i wyposażenie budynku Restauracji. Pensjonatu Lido w Antoninie oraz utworzenie nowych miejsc pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kowalska Danuta. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Roboty budowlane wykończeniowe oraz wyposażenie… Read More »

00019-6520.8-OR1600037/17 Baran Leszek POL011802158

POL011802158 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Baran Leszek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011802158. Nazwa operacji: Budowa domku letniskowego w Świnoujściu z przeznaczeniem… Read More »