Tag Archives: pomoc suszowa 2019

POL033700629 Struck Andrzej Jan 00302-6520.10-OR1100102/17

POL033700629 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy4 Struck Andrzej Jan Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Struck Andrzej Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033700629. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej PRZEZ 30 DNI W 2017… Read More »

00694-6520.10-OR1100128/18 Daniluk Mirosław Jan POL036301026

POL036301026 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Daniluk Mirosław Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036301026. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.… Read More »

Darłowska Lokalna Organizacja Turystyczna w Dorzeczu Wieprzy i Grabowej 00076-6523.2-SW1610144/18

Organizacja konferencji w celu zwiększenia świadomości lokalnej społeczności rybackiej w zakresie jej roli w zarządzaniu zasobami rybołówstwa4 Darłowska Lokalna Organizacja Turystyczna w Dorzeczu Wieprzy i Grabowej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Darłowska Lokalna Organizacja Turystyczna w Dorzeczu Wieprzy i Grabowej . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Organizacja konferencji „Zwiększenie udziału społeczności obszarów rybackich… Read More »

POL022900421 Krakowiak Jan 00505-6520.10-OR1600182/18

POL022900421 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Krakowiak Jan Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Krakowiak Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022900421. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej w roku 2018 przez 30 dni łodzi… Read More »

POL010101686. POL010102290 Igiel Arkadiusz 00982-6520.10-OR1600092/19

POL010101686. POL010102290 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Igiel Arkadiusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Igiel Arkadiusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010101686. POL010102290. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace… Read More »

00039-6520.11-OR1600001/17/18 Podolska Magdalena POL012002140

POL012002140 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym flory łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Podolska Magdalena. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012002140. Nazwa operacji: Zwiększenie wartości produktów rybołówstwa jednostki rybackiej DZI-41.… Read More »

00589-6520.10-OR1100072/18 Herzog Jan POL035900237

POL035900237 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Herzog Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035900237. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

00002-6521.5-OR0800021/18 Szymala Andrzej

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szymala Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe na obiekcie chowu i hodowli ryb..… Read More »

Gospodarstwo Rybackie S.C. „Ruda Maleniecka” 00035-6521.5-OR1300015/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Gospodarstwo Rybackie S.C. „Ruda Maleniecka” Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie S.C. „Ruda Maleniecka” . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Działania wodnośrodowiskowe na obiekcie ..SKÓRNICE”. Skrócony opis operacji: Utrzymanie przyrostu masy karpia poniżej 1500kg/ha.… Read More »

Sawicki Igor 00064-6523.2-SW0510023/18/19

Poprawa konkurencyjności firmy poprzez budowę domku rekreacyjno-letniskowego wraz z wyposażeniem oraz utworzenie dodatkowego miejsca pracy na stanowisku menagera obiektu.4 Sawicki Igor Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sawicki Igor. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Poprawa konkurencyjności firmy LIDER poprzez budowę domku rekreacyjno-letniskowego oraz zakup niezbędnego wyposażenia i utworzenie dodatkowego stanowiska pracy. Skrócony opis operacji:… Read More »