Tag Archives: pomoc suszowa 2019

00041-6520.6-OR1600050/16 Rymarek Andrzej POL022500268

POL022500268 Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rymarek Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500268. Nazwa operacji: Utrata miejsca pracy na statku rybackim KOŁ-28. Skrócony opis operacji: Utrata miejsca pracy na jednostce rybackiej KOŁ-28… Read More »

00061-6520.11-OR1600043/17/18 Szypulski Mateusz POL023202310

POL023202310 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szypulski Mateusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023202310. Nazwa operacji: rozwój działalności polegającej na inwestycji związanej z… Read More »

POL022500300 Gościniak Andrzej 00025-6520.9-OR1600022/19

POL022500300 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w s4 Gościniak Andrzej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gościniak Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500300. Nazwa operacji: Zakup i instalacja wyposażenia i urządzeń oraz przebudowa jednostki rybackiej KOŁ-148 w celu poprawy warunków pracy i bezpieczeństwa na jednostce. Skrócony opis operacji: -Rakieta spadochronowa czerwona-Gaśnica przewoźna AS-30-Zestaw Mod. NT TRIO-Modernizacja… Read More »

00137-6520.10-OR1100085/16 Kramek Leszek Mieczysław POL036902177

POL036902177 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kramek Leszek Mieczysław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036902177. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis… Read More »

00861-6520.10-OR1100303/18/19 Banach Piotr POL036901154. POL036901163

POL036901154. POL036901163 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Banach Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036901154. POL036901163. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony… Read More »

00008-6523.2-SW0210015/17/18 Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Kamieniu Krajeńskim

Utrzymanie rybackiego dziedzictwa kulturowego poprzez organizację imprezy promującej walory turystyczne regionu z uwzględnieniem położenia nad jeziorem Mochel – Kamieńskie lato z rybką 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Kamieniu Krajeńskim . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Organizacja imprezy promującej walory turystyczne… Read More »

GMINA SKOKI 00008-6523.2-SW1510020/17/18

Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich gminy Skoki poprzez budowę miejsca integracji lokalnej społeczności na dz. nr 29 w m. Rejowiec4 GMINA SKOKI Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: GMINA SKOKI . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zagospodarowanie dz. nr 29 w Rejowcu w celu stworzenia miejsca integracji lokalnej społeczności. Skrócony opis operacji: Propagowanie… Read More »

00715-6520.10-OR1100216/18 Melcer Aleksander POL034500260

POL034500260 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiebiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego praz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Melcer Aleksander. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034500260. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

POL011401389 Paszek Zdzisław 00228-6520.10-OR1600025/17

POL011401389 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Paszek Zdzisław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Paszek Zdzisław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011401389. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace LBN-36 przez 30 dni.. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

00042-6521.5-OR1300011/18 Gospodarstwo Rybackie s.c. Włoszczowa

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie s.c. Włoszczowa . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Dofinansowanie dla obiektu Wola Świdzińska. Skrócony opis… Read More »