Tag Archives: pomoc suszowa 2020

Gmina Trzebiatów 00051-6523.2-SW1610088/17/18

Celem operacji jest wzrost atrakcyjności i konkurencyjności oraz wzmocnienie potencjału turystycznego poprzez budowę świetlicy na użytek publiczny jako miejsca rekreacji społeczności lokalnej z obszaru LSR w miejscowości Wlewo4 Gmina Trzebiatów Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Trzebiatów . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa świetlicy – miejsca rekreacji społeczności lokalnej w miejscowości Wlewo.… Read More »

00080-6521.5-OR1500002/18 czędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe

2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasoboosz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: czędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy. Numer Identyfikacyjny Statku: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe. Nazwa operacji: 2.05.2021. Skrócony… Read More »

POL023300572 Zawada Piotr 00750-6520.10-OR1600265/18/19

POL023300572 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Zawada Piotr Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zawada Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023300572. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace JAR-28 przez 30 dni. Cel operacji: Podnoszenie… Read More »

00003-6520.9-OR1400014/17/18 Zmitrowicz Zbigniew POL 03730201

POL 03730201 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zmitrowicz Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: POL 03730201. Nazwa operacji: Inwestycje w zakresie bezpieczeństwa na… Read More »

00020-6523.2-SW0110014/19 Zieleziński Sławomir

Rozwój przedsiębiorczości na terenie LGD bazującej na rybackim potencjale obszaru poprzez budowę budynków sezonowych na cele usług noclegowych wraz z infrastrukturą otaczającą 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zieleziński Sławomir. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa budynków sezonowych na cele usług noclegowych wraz z infrastrukturą otaczającą celem… Read More »

POL010602178 Grabowski Tomasz 00032-6520.11-OR1600026/17/18

POL010602178 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Grabowski Tomasz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Grabowski Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010602178. Nazwa operacji: Zakup samochodu dostawczego o dmc 3.5 t z zabudową izotermiczną oraz skrzynek rybackich o pojemności 60 i 75… Read More »

Komosa Michał Kazimierz 00055-6521.5-OR0700015/18

Propagowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Komosa Michał Kazimierz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Komosa Michał Kazimierz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zastosowanie tradycyjnych i przyjaznych środowisku praktyk w gospodarstwie rybackim. Skrócony opis operacji: Zastosowanie tradycyjnych i przyjaznych środowisku praktyk w… Read More »

00079-6523.2-SW1110101/17/18 Pokoje Gościnne Klaudia Edyta Prus – Szomborg Edyta

Podwyższenie standardów oferty noclegowej dla turystów oraz utworzenie i utrzymanie nowych miejsc pracy. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pokoje Gościnne Klaudia Edyta Prus – Szomborg Edyta. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Klaudia Turystyczna z lepszą ofertą noclegową.. Skrócony opis operacji: 4.02.2002. Cel operacji: Podwyższenie standardów oferty… Read More »

POL012001884. POL012002140 Podolska Magdalena 00655-6520.10-OR1600220/18

POL012001884. POL012002140 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Podolska Magdalena Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Podolska Magdalena. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012001884. POL012002140. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej w roku 2018 przez 30… Read More »

2.05.2021 wiadcząca usługi środowiskowe 00052-6521.5-OR1200053/18

2.05.2021 Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 wiadcząca usługi środowiskowe Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: wiadcząca usługi środowiskowe. Numer Identyfikacyjny Statku: 2.05.2021. Nazwa operacji: 00012-6521.5-OR1200052/18. Skrócony opis operacji: Operacja realizowana będzie na obiekcie: Komorowice położonym w woj. śląskim . powiat m. Bielsko-Biała.… Read More »