Tag Archives: portal arimr

Zabroń Helena 00035-6523.2-SW0210038/17/18

Wzmocnienie przedsiębiorczości na obszarze LSR poprzez rozwój przedsiębiorstwa polegajacy na uruchomieniu nowoczesnego obiektu gastronomiczno rozrywkowego oraz utworzenie miejsca pracy4 Zabroń Helena Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zabroń Helena. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Uruchomienie nowoczesnego obiektu gastronomiczno rozrywkowego oraz utworzenie miejsca pracy. Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi… Read More »

Cebula Zdzisław 00072-6521.5-OR1500074/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Cebula Zdzisław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Cebula Zdzisław. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb. Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub… Read More »

00034-6523.2-SW1610061/17/18 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie

Celem operacji jest zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia do walki z kłusownictwem dla Społecznej Straży Rybackiej działającej na obszarze Stowarzyszenia „WIR” w celu zwiększenia efektywności wykonywanych zadań w tym obniżenia emisji dwutlenku węgla do 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie . Numer… Read More »

POL010101686. POL010102290 Igiel Arkadiusz 00982-6520.10-OR1600092/19

POL010101686. POL010102290 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Igiel Arkadiusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Igiel Arkadiusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010101686. POL010102290. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace… Read More »

P.P.H.U. „Amazonka” Sosnowski Ryszard Ryszard 00043-6523.2-SW1210067/18

Rozwój gospodarstwa oraz utrzymanie jednego miejsca pracy poprzez zakup basenów do transportu ryb. dzwonów natleniających. kosiarki samojezdnej oraz urządzenia ciśnieniowego do mycia.4 P.P.H.U. „Amazonka” Sosnowski Ryszard Ryszard Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: P.P.H.U. „Amazonka” Sosnowski Ryszard Ryszard. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup maszyn i urządzeń do produkcji i transportu… Read More »

00048-6523.2-SW1110083/17/18 GMINA JASTARNIA

Budowa obiektu infrastruktury zarządzania antropopresją o funkcji turystycznej i rektreacyjnej 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: GMINA JASTARNIA . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Poprawa dostępności plaży nadzatokowej w rejonie mola spacerowego w Jastarni. Skrócony opis operacji: roboty budowlane i zakup wózka kąpielowego. Cel operacji: Budowa obiektu… Read More »

POL011202145. POL012002222 Podolski Tomasz 00718-6520.10-OR1600340/18/19

POL011202145. POL012002222 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Podolski Tomasz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Podolski Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011202145. POL012002222. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace MIW- 8. DZI-61 przez 30… Read More »

DEU300540207 Funk Irena 00078-6520.2-OR1100121/18/19

DEU300540207 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów.4 Funk Irena Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Funk Irena. Numer Identyfikacyjny Statku: DEU300540207. Nazwa operacji: Poprawa selektywności narzędzi połowowych statku rybackiego WŁA-44.. Skrócony opis operacji: Przedmiotem operacji jest zakup i dostawa gotowych selektywnych sieci rybackich –… Read More »

Kądziołka Filip 00001-6521.3.1-OR0600006/17/18

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury4 Kądziołka Filip Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kądziołka Filip. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup nowych urządzeń do natleniania i napowietrzania wody oraz nowego specjalistycznego środka transportu zewnętrznego. Skrócony opis operacji: Zakup nowych urządzeń do natleniania i napowietrzania wody oraz nowego specjalistycznego środka transportu zewnętrznego.… Read More »

00031-6521.3.2-OR0200003/18/19 „Gospodarstwo Rybackie Iława” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: „Gospodarstwo Rybackie Iława” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zwiększenie efektywności energetycznej i odnawialne źródła energii. Skrócony opis operacji: Operacja obejmuje budowę instalacji… Read More »