Tag Archives: portal irzplus

POL012001583 Hołdyński Grzegorz 00849-6520.10-OR1600449/18/19

POL012001583 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Hołdyński Grzegorz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Hołdyński Grzegorz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012001583. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez DZI-85. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa… Read More »

00022-6521.5-OR0600024/18 Chowaniec Adam

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Chowaniec Adam. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Działanie wodnośrodowiskowe w akwakulturze w gospodarstwie rybackim Adam Chowaniec. Skrócony… Read More »

POL037400905 Bogusz Jerzy 00118-6520.10-OR1400076/18/19

POL037400905 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Bogusz Jerzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bogusz Jerzy. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037400905. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

00146-6520.2-OR1100064/18/19 Pilarczyk Ryszard POL023401005

POL023401005 zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie w tym unikanie i redukcja w jak największym stopniu niechcianych połowów 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pilarczyk Ryszard. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401005. Nazwa operacji: zakup biernych narzędzi połowowych na jednostkę UST-24. Skrócony opis operacji:… Read More »

00166-6523.2-SW1110318/18 Gmina Borzytuchom

Stworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny na jeziorze Chotkowskim w miejscowości Chotkowo 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Borzytuchom . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa pomostu pływającego na jeziorze Chotkowskim w miejscowości Chotkowo. Skrócony opis operacji: 4.04.2001. Cel operacji: Stworzenie ogólnodostępnej… Read More »

Mróz Jadwiga 00044-6521.5-OR0300121/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Mróz Jadwiga Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Mróz Jadwiga. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. Skrócony opis operacji: Pakiet 1 realizowany będzie w obiekcie Grabowce Dolne o powierzchni całkowitej 23.72 ha w… Read More »

PIESZCZYK JACEK 00023-6521.5-OR0800046/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 PIESZCZYK JACEK Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: PIESZCZYK JACEK. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe na obiekcie chowy i hodowli ryb.. Skrócony opis operacji: Na terenie obiektu chowu i hodowli ryb zlokalizowanego… Read More »

Gmina Turawa 00005-6523.2-SW0810010/17

Podniesienie atrakcyjności obszaru Jezior Turawskich poprzez zagospodarowanie turystyczne okolic Jeziora Średniego.4 Gmina Turawa Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Turawa . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: „Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie terenu wokół Jeziora Średniego w Turawie”. Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej… Read More »

00043-6523.2-SW0610003/19 Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa w Tomicach

Utworzenie nowej infrastruktury rekreacyjnej na obszarze rybackim poprzez budowę placu rekreacyjnego w Tomicach do czasu złożenia wniosku o płatność końcową 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa w Tomicach . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Aktywny wypoczynek w Tomicach – budowa… Read More »

00318-6520.10-OR1100088/17 S.C. UST-3 Olszak i Borusiński POL023400967

POL023400967 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: S.C. UST-3 Olszak i Borusiński . Numer Identyfikacyjny Statku: POL023400967. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności… Read More »