Tag Archives: portal irzplus

00034-6520.9-OR1600028/17/18 Kozdroń Zbigniew POL023300570

POL023300570 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kozdroń Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023300570. Nazwa operacji: INWESTYCJE NA STATKU RYBACKIM JAR-22 W ZAKRESIE… Read More »

POL011101697 Klamborowski Aleksander 00625-6520.10-OR1600087/18

POL011101697 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Klamborowski Aleksander Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Klamborowski Aleksander. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011101697. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace KAM-1 przez 30 dni. Cel operacji: Podnoszenie… Read More »

00002-6520.4.1-OR1100002/17 Stowarzyszenie Rybaków Łodziowych „MIERZEJA”

zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów. w przypadku realizacji operacji w ramach poddziałania. o którym mowa w art. 40 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 508/2014 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko… Read More »

633989.15 2022-12-01 00058-6521.5-OR0700037/18

633989.15 Polska4 2022-12-01 Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: 2022-12-01. Numer Identyfikacyjny Statku: 633989.15. Nazwa operacji: 475491.86. Skrócony opis operacji: 46-034. Cel operacji: Polska. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy. Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe. Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 2.05.2021. Kwota… Read More »

00015-6521.3.1-OR1100024/17/18 Gospodarstwo Rybackie Bytów Sp. z o.o.

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Bytów Sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Poprawa dobrostanu ryb hodowlanych poprzez zakup wyposażenia ośrodka w Jutrzence. Skrócony opis operacji: Poprawa dobrostanu… Read More »

00738-6520.10-OR1100205/18 Poćwiardowski Tadeusz POL034302292

POL034302292 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Poćwiardowski Tadeusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034302292. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

00468-6520.10-OR1100201/17 Cebula Andrzej POL035302054

POL035302054 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Cebula Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035302054. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

Stowarzyszenie „K-jak” Dziwnów 00065-6523.2-SW1610085/17/18

Celem operacji jest propagowanie dobrostanu akwakultury poprzez tworzenie nowych szlaków turystycznych.4 Stowarzyszenie „K-jak” Dziwnów Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie „K-jak” Dziwnów . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Przygoda na kajakach.. Skrócony opis operacji: Zakup kajaków z wyposażeniem. zakup przyczepy do transportu kajaków. zakup baterii słonecznych. wynajęcie busa wraz z kosztem paliwa. koszt… Read More »

00010-6523.2-SW0110024/17/18 Nowicki Łukasz Krzysztof

Rozwój działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich poprzez montaż odnawialnych źródeł energii wraz z utworzeniem miejsca pracy. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Nowicki Łukasz Krzysztof. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wsparcie rybackiego charakteru obszaru oraz zachowanie specyfiki i przeciwdziałanie zmianom klimatu poprzez montaż pomp ciepła oraz… Read More »

00052-6520.6-OR1600085/16 Kołacz Robert POL023401045

POL023401045 Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową. a dostępnymi uprawnieniami do połowów. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kołacz Robert. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401045. Nazwa operacji: Utrata miejsca pracy na statku rybackim.. Skrócony opis operacji: Utrata miejsca pracy na statku rybackim w wyniku… Read More »