Tag Archives: portal irzplus

00018-6523.2-SW1110036/17 Lew Grzegorz Wincenty Zakład Handlowo Usługowo Gastronomiczny Lemax Lew Grzegorz Wincenty ZHUG Lemax

Zwiększenie oferty turystycznej przedsiębiorstwa ZHUG LEMAX poprzez wygenerowanie nowych usług w komorze hiperbarycznej i suchych kąpieli w „Studio zdrowie i uroda FALA” jako nowego produktu turystycznego 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Lew Grzegorz Wincenty Zakład Handlowo Usługowo Gastronomiczny Lemax Lew Grzegorz Wincenty ZHUG Lemax. Numer Identyfikacyjny Statku:… Read More »

Sprus Kazimierz 00110-6521.5-OR1200132/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Sprus Kazimierz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sprus Kazimierz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe. Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb.… Read More »

Jaroszyński Roman 00059-6521.5-OR0300035/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Jaroszyński Roman Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jaroszyński Roman. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb. Pakiet 1 i Pakiet 2.1. Skrócony opis… Read More »

00001-6522.1.1-OR0600001/18 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Wspieranie monitorowania. kontroli i egzekwowania. zwiększanie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej. bez zwiększania obciążenia administra 3 – Wspieranie wdrażania WPRyb Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Seminarium na temat zapobiegania na poziomie Unii Europejskiej oraz krajowym nielegalnym. nieregulowanym i nieraportowanym połowom… Read More »

00077-6523.2-SW1110099/17/18 Okoń Piotr

Rozwój firmy Nieruchomości Consulting Piotr Okoń poprzez rozszerzenie zakresu usług rekreacyjnych. szkoleniowych i turystycznych w zakresie wynikającym z budowy krytej ujeżdżalni koni oraz zatrudnienia wyspecjalizowanej kadry szkoleniowej 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Okoń Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa krytej ujeżdżalni koni jako czynnik rozwoju… Read More »

01157-6520.10-OR1100127/19 Barra Michał POL033700636

POL033700636 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Barra Michał. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033700636. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

Fiedziuk Ireneusz 00030-6521.5-OR1300059/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa bublicznego.4 Fiedziuk Ireneusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Fiedziuk Ireneusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Uzyskanie pomocy finansowej. Skrócony opis operacji: Spełnienie wymogów pakietu 1 oraz wymogu 2.1 z pakietu 2. Cel operacji: Promowanie akwakultury o… Read More »

00049-6521.5-OR0500023/18 Łubowski Marek Jan

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Łubowski Marek Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Realizacja wymogów w zakresie „wsparcia wykorzystywania tradycyjnych lub przyjaznych… Read More »

POL023400993 Tyszkiewicz Ewa 00663-6520.10-OR1100159/18

POL023400993 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Tyszkiewicz Ewa Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Tyszkiewicz Ewa. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023400993. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

Sędzik Barbara 00009-6521.5-OR1600040/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Sędzik Barbara Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sędzik Barbara. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Realizacja zobowiązań z pakietu 1 oraz wybranych wymogów z pakietu 2. Skrócony opis operacji: Pakiet 1. 2.1. Cel operacji: Promowanie akwakultury… Read More »