Tag Archives: portal ogłoszeń arimr

Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku 00018-6523.2-SW0500005/17/18

Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez budowę siłowni napowietrznej. zakup altany wraz z wyposażeniem w stoły. ławki. a także odbudowę istniejącego stawu w miejscowości Malanów.4 Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Odbudowa stawu oraz budowa altany i siłowni w miejscowości… Read More »

Gmina Poddębice 00035-6523.2-SW0510030/18

Propagowanie dobrostanu społecznego oraz dziedzictwa akwakultury poprzez organizację pikniku wędkarskiego – Byczyna 20184 Gmina Poddębice Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Poddębice . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Piknik wędkarski – Byczyna 2018. Skrócony opis operacji: 4.4 Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego.… Read More »

00376-6520.10-OR1600158/17 Matecki Tomasz POL012002191

POL012002191 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Matecki Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012002191. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace DZI-10… Read More »

POL034902299 Grabiński Edward 00545-6520.10-OR1100087/18

POL034902299 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Grabiński Edward Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Grabiński Edward. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034902299. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

00677-6520.10-OR1600324/18/19 Marzec Lech POL010701739

POL010701739 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Marzec Lech. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010701739. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

00015-6523.2-SW0410051/17/18 Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp.

Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego poprzez zakup i montaż siłowni zewnętrznej i placu zabaw dla dzieci 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa kompleksowej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie plaży w Długiem… Read More »

00468-6520.10-OR1100201/17 Cebula Andrzej POL035302054

POL035302054 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Cebula Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035302054. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

POL035802154 Kurek Jan 00227-6520.10-OR1100228/16

POL035802154 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Kurek Jan Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kurek Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035802154. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw… Read More »

POL023300531 Kołakowski Leszek 00390-6520.10-OR1600160/17

POL023300531 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Kołakowski Leszek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kołakowski Leszek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023300531. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace JAR-14 przez 30 dni. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

2017-12-01 ziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 01266-6520.10-OR1100235/19

2017-12-01 419944 ziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: ziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. Numer Identyfikacyjny Statku: 2017-12-01. Nazwa operacji: 2019-11-01. Skrócony opis operacji: 69990. Cel operacji: 41994. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 81-198. Data Zakończenia Realizacji Operacji: Polska. Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 1 –… Read More »