Tag Archives: portal ogłoszeń

POL010801508 Kowalczyk Jacek 00003-6520.8-OR1600004/17

POL010801508 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Kowalczyk Jacek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kowalczyk Jacek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010801508. Nazwa operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności działalności gospodarczej poprzez świadczenie usług turystyki wędkarskiej na wodach Zalewu Szczecińskiego i Kamieńskiego.. Skrócony… Read More »

00107-6523.2-SW1210124/19 Kuczera Wojciech

Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury poprzez zakup instalacji fotowoltaicznej na potrzeby gospodarstwa rybackiego 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kuczera Wojciech. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup instalacji fotowoltaicznej na potrzeby gospodarstwa rybackiego. Skrócony opis operacji: Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska… Read More »

00001-6520.11-OR1400003/17/18 Żydziak Piotr Michał POL037100914. POL037302077. POL037302247. POL037400862

POL037100914. POL037302077. POL037302247. POL037400862 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Żydziak Piotr Michał. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037100914. POL037302077. POL037302247. POL037400862. Nazwa operacji:… Read More »

00150-6520.10-OR1100122/16 Kwidziński Paweł POL033800559

POL033800559 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kwidziński Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033800559. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

00008-6520.8-OR1600009/19 Szymański Piotr POL011702165

POL011702165 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szymański Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011702165. Nazwa operacji: Różnicowanie i nowe formy dochodów z działalności… Read More »

POL010601492 Makowski Marek 00457-6520.10-OR1600058/18

POL010601492 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Makowski Marek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Makowski Marek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010601492. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace TRB-47 przez 30 dni. Cel operacji: Podnoszenie… Read More »

POL037302077 Żydziak Piotr 00019-6520.9-OR1400003/19

POL037302077 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstwa w sektorze rybołówstw. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Żydziak Piotr Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Żydziak Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037302077. Nazwa operacji: Poprawa warunków pracy oraz bezpieczeństwa na statku rybackim FRO-31. Skrócony opis operacji: Zakup i montaż urządzeń zapewniających podniesienie… Read More »

00577-6520.10-OR1100082/18 Budzisz Krzysztof POL035101101

POL035101101 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Budzisz Krzysztof. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035101101. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Cel… Read More »

00238-6523.2-SW1110347/18/19 Odejewski Marian

Rozwój mikroprzedsiębiorstwa poprzez udoskonalenie świadczonych usług dzięki utworzeniu parku linowego. nowoczesnej linii technologicznej oraz budowie fontanny i utworzeniu 2 stanowisk pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Odejewski Marian. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozwój mikroprzedsiębiorstwa poprzez udoskonalenie świadczonych usług związanych z zakupem nowoczesnej linii technologicznej oraz… Read More »

Kuśmirek Wiktor Czesław 00068-6521.5-OR0700069/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Kuśmirek Wiktor Czesław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kuśmirek Wiktor Czesław. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe na obiekcie: Gospodarstwo Rybackie Maciejowice-Wapnica. Skrócony opis operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe na obiekcie: Gospodarstwo… Read More »