Tag Archives: powszechny spis rolny 2020

Wieczorek Iwona 00156-6521.3.1-OR0300041/17/19

ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI I RENTOWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Z SEKTORA AKWAKULTURY4 Wieczorek Iwona Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wieczorek Iwona. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja istniejących stawów rybnych obiektu „Zawólcze”. Skrócony opis operacji: Modernizacja istniejących stawów oraz zakup maszyn i urządzeń.. Cel operacji: ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI I RENTOWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Z SEKTORA AKWAKULTURY. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji:… Read More »

POL022900421 Krakowiak Jan 01113-6520.10-OR1600212/19

POL022900421 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Krakowiak Jan Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Krakowiak Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022900421. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Zaprzestanie działalności połowowej przez 20 dni w roku 2019 przez statek rybacki CHY-5. Cel operacji: Podnoszenie… Read More »

00010-6520.10-OR1600012/16 Konkel Andrzej POL010801529

POL010801529 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Konkel Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010801529. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace WOL-51… Read More »

00258-6520.10-OR1600036/17 Tkaczonek Jerzy POL011601321

POL011601321 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Tkaczonek Jerzy. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011601321. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace PRZ-8… Read More »

POL010502186 Wiejkuć Tomasz 01094-6520.10-OR1600120/19

POL010502186 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Wiejkuć Tomasz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wiejkuć Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010502186. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace WAR-1 przez… Read More »

Roman Ruksztełło/ Ruksztełło Roman Transcold Transport Krajowy i Miedzynarodowy 00019-6523.2-SW1410021/17/18

Podniesienie wartości produktów sektora rybołówstwa poprzez wyposażenia firmy w naczepę chłodniczą do produkcji. przetwarzania i obrotami produktami rybołówstwa. co pozwoli na utrzymanie jednego miejsca pracy przez okres minimum 3 lat od dnia wypłaty płat4 Roman Ruksztełło/ Ruksztełło Roman Transcold Transport Krajowy i Miedzynarodowy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Roman Ruksztełło/ Ruksztełło Roman Transcold Transport… Read More »

00109-6520.10-OR1100092/16 Necel Jarosław Jerzy POL033800588. POL033800589

POL033800588. POL033800589 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Necel Jarosław Jerzy. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033800588. POL033800589. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.… Read More »

00023-6520.11-OR1100011/17/18 Budzisz Jarosław Teodor POL033700641

POL033700641 „Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy”. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Budzisz Jarosław Teodor. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033700641. Nazwa operacji: Inwestycja zwiększająca wartość produktów rybołówstwa. Skrócony… Read More »

Gmina Moskorzew 00010-6523.2-SW1310012/18

Celem operacji jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę centrum rekreacyjno- turystycznego. w miejscowości Chlewska Wola składającego się z placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej4 Gmina Moskorzew Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Moskorzew . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego w miejscowości Chlewska Wola. Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz… Read More »

00002-6523.4-SW0600001/16 Stowarzyszenie Dolina Karpia

Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja planu komunikacji w 2017 roku – w ramach działania Koszty bieżące i aktywizacja 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Dolina Karpia . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja na rok 2017. Skrócony opis operacji: Koszty bieżące i… Read More »