Tag Archives: powszechny spis rolny

00090-6523.2-SW1410037/18/19 Gospodarstwo Rybackie Mikołajki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mikołajkach

dywersyfikacja prowadzonej działalności w związku z realizacją operacji zgodnie z umową o dofinansowanie i utworzenie nowych miejsc pracy poza sektorem rybackim 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Mikołajki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mikołajkach . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Dywersyfikacja prowadzonej działalności przez Gospodarstwo… Read More »

01035-6520.10-OR1600185/19 Patryjas Jolanta POL011702047

POL011702047 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Patryjas Jolanta. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011702047. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji:… Read More »

01073-6520.10-OR1600070/19 Borodo Wiesław POL023301872

POL023301872 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Borodo Wiesław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023301872. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji:… Read More »

00460-6520.10-OR1100092/17 UST-39 S.C. Grzegorz Lemańczyk Henryk Skopiński POL023401028

POL023401028 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: UST-39 S.C. Grzegorz Lemańczyk Henryk Skopiński . Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401028. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie… Read More »

Młyńczyk Damian Jerzy 00021-6521.5-OR0500037/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Młyńczyk Damian Jerzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Młyńczyk Damian Jerzy. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Realizacja wymogów w zakresie wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb w… Read More »

00019-6521.5-OR1600026/18 Zwolak Marek

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zwolak Marek. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Dofinansowanie do akwakultury świadczącej usługi środowiskowe. Skrócony opis operacji: Pakiet… Read More »

Trześniewski Rafał 00004-6521.2-OR1300005/18/19

Wspieranie wzmacniania rozwoju technologicznego. innowacji i transferu wiedzy4 Trześniewski Rafał Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Trześniewski Rafał. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup usług doradczych dla gospodarstwa stawowego hodowli ryb gatunku Pstrąga wraz z rybakówką w miejscowości Królewice. Skrócony opis operacji: W ramach operacji zakupiono usługi z zakresu doradztwa dla gospodarstw rybackich. Cel… Read More »

Gajewski. Rybołówstwo. Handel Rybą SALMON Zbigniew 00254-6523.2-SW1110378/18/19

dywersyfikacja dotychczasowej działalności rybackiej. poprzez powstanie całorocznej infrastruktury turystycznej z utworzeniem dwóch miejsc pracy4 Gajewski. Rybołówstwo. Handel Rybą SALMON Zbigniew Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gajewski. Rybołówstwo. Handel Rybą SALMON Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Inwestycja w infrastrukturę turystyczno- wędkarską nad rzeką Szkarpawa. Skrócony opis operacji: Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób… Read More »

POL010601620 Chorąży Grzegorz 00786-6520.10-OR1600301/18/19

POL010601620 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Chorąży Grzegorz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Chorąży Grzegorz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010601620. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez TRB-99. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa… Read More »

POL022500300. POL036401000 Gościniak Andrzej 00639-6520.10-OR1600001/18

POL022500300. POL036401000 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy4 Gościniak Andrzej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gościniak Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500300. POL036401000. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace… Read More »