Tag Archives: praca arimr

00247-6523.2-SW1610335/19 Urbańska Sylwia

Poszerzenie oferty usługowej Wnioskodawcy poprzez stworzenie dietetycznej restauracji w oparciu o punkt leczenia otyłości wraz z kompletnym wyposażeniem przeznaczonych do obsługi klientów oraz zatrudnienie 4 osób 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Urbańska Sylwia. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup wyposażenia gastronomicznego i medycznego… Read More »

POL022502238 Babiak i Komorowski Piotr Babiak Robert Komorowski Spółka Jawna 00205-6520.10-OR1600227/16

POL022502238 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Babiak i Komorowski Piotr Babiak Robert Komorowski Spółka Jawna Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Babiak i Komorowski Piotr Babiak Robert Komorowski Spółka Jawna . Numer Identyfikacyjny Statku: POL022502238. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę… Read More »

00549-6520.10-OR1600172/18 Budzich Bartłomiej POL023300578

POL023300578 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Budzich Bartłomiej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023300578. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez… Read More »

POL023401077 Piech Patryk 00004-6520.9-OR1600006/19

POL023401077 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Piech Patryk Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Piech Patryk. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401077. Nazwa operacji: Poprawa bezpieczeństwa na jednostce rybackiej UST-99. Skrócony opis operacji: Instalacja elektroniki okrętowej poprawiającej bezpieczeństwo jednostki. Cel operacji: Podnoszenie… Read More »

01138-6520.10-OR1100103/19 Kuchnowski Andrzej POL034801910

POL034801910 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kuchnowski Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034801910. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego 00034-6523.2-SW0910044/17/18

Ochrona środowiska naturalnego RLGD Roztocze poprzez zwiększenie zatrudnienia oraz zakup sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działań w zakresie przeciwdziałania kłusownictwu i zapobiegania degradacji środowiska naturalnego na obszarach rybackich.4 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup niezbędnego sprzętu oraz wyposażenia dla… Read More »

JASIŃSKI KRZYSZTOF 00123-6521.3.1-OR0300044/17/18

Przywrócenie potencjału produkcyjnego na obiekcie Jagodne i wzrost produkcji rybackiej o 100 ton4 JASIŃSKI KRZYSZTOF Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: JASIŃSKI KRZYSZTOF. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w gospodarstwie rybackim „Jagodne” Krzysztof Jasiński. Skrócony opis operacji: W ramach przedmiotowej operacji zamierzam realizować w moim gospodarstwie rybackim nastepujace pakiety/wymogi:Pakiet1-podstawowy. obejmujący… Read More »

00888-6520.10-OR1100386/18/19 Chlebowski Janusz POL036501141

POL036501141 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Chlebowski Janusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036501141. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej w… Read More »

00019-6521.5-OR1600026/18 Zwolak Marek

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zwolak Marek. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Dofinansowanie do akwakultury świadczącej usługi środowiskowe. Skrócony opis operacji: Pakiet… Read More »

00025-6526-DPT00033/18 pu usług telekomunikacyjnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w latach 2016-2019.VII. Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenie ekspertów. 2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym.

2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym. 2945716.6 00026-6526-DPT00014/19 Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: pu usług telekomunikacyjnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w latach 2016-2019.VII. Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenie ekspertów.. Numer Identyfikacyjny Statku: 2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych… Read More »