Tag Archives: premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej 2019

00045-6521.5-OR0400050/18 Rossowski Robert

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rossowski Robert. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe na obiekcie stawowym Azyl w Mironicach.… Read More »

POL023602171 Kujałowicz Artur Konstanty 00298-6520.10-OR1100001/17

POL023602171 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Kujałowicz Artur Konstanty Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kujałowicz Artur Konstanty. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023602171. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej PRZEZ 30 DNI W 2017 ROKU.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności… Read More »

Nowakowski Andrzej 00001-6521.5-OR0800062/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Nowakowski Andrzej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Nowakowski Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Działania wodno-środowiskowe związane z chowem i hodowlą ryb. Skrócony opis operacji: Działania wodno-środowiskowe związane z chowem i hodowlą ryb. Cel operacji:… Read More »

00056-6520.9-OR1100088/17/18 Jagła Jan Zenon POL035600455

POL035600455 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jagła Jan Zenon. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035600455. Nazwa operacji: Doposażenie statku rybackiego ZAG-17 w nowoczesne… Read More »

00090-6521.5-OR0300129/18 Kluch Waldemar Tadeusz

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kluch Waldemar Tadeusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Ochrona i poprawa stanu środowiska i dobrostanu ryb.. Skrócony… Read More »

Kuczera Alojzy 00018-6521.5-OR1200023/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Kuczera Alojzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kuczera Alojzy. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Działanie wodno-środowiskowe. Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb.. Cel operacji:… Read More »

POL023002136 Kruk Patryk 00103-6520.2-OR1600114/18/19

POL023002136 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie.w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów4 Kruk Patryk Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kruk Patryk. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023002136. Nazwa operacji: Wymiana narzędzi połowowych na jednostce rybackiej UNI-22. Skrócony opis operacji: Zakup sieci. Cel operacji: Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie.w tym unikanie… Read More »

OZDOBA ANDRZEJ 00042-6521.5-OR0800041/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 OZDOBA ANDRZEJ Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: OZDOBA ANDRZEJ. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wykorzystanie tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb w obiekcie Unikowice.. Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych… Read More »

00806-6520.10-OR1100281/18/19 Gajewski Stanisław POL023500837

POL023500837 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gajewski Stanisław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023500837. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

POL010600471. POL010601478 Kuźmicki Paweł 00329-6520.10-OR1600099/17

POL010600471. POL010601478 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Kuźmicki Paweł Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kuźmicki Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010600471. POL010601478. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace TRB-25 oraz TRB-14 przez 30 dni. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego.… Read More »