Tag Archives: premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej 2019

Kuczera Alojzy 00018-6521.5-OR1200023/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Kuczera Alojzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kuczera Alojzy. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Działanie wodno-środowiskowe. Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb.. Cel operacji:… Read More »

POL023002136 Kruk Patryk 00103-6520.2-OR1600114/18/19

POL023002136 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie.w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów4 Kruk Patryk Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kruk Patryk. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023002136. Nazwa operacji: Wymiana narzędzi połowowych na jednostce rybackiej UNI-22. Skrócony opis operacji: Zakup sieci. Cel operacji: Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie.w tym unikanie… Read More »

OZDOBA ANDRZEJ 00042-6521.5-OR0800041/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 OZDOBA ANDRZEJ Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: OZDOBA ANDRZEJ. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wykorzystanie tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb w obiekcie Unikowice.. Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych… Read More »

00806-6520.10-OR1100281/18/19 Gajewski Stanisław POL023500837

POL023500837 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gajewski Stanisław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023500837. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

POL010600471. POL010601478 Kuźmicki Paweł 00329-6520.10-OR1600099/17

POL010600471. POL010601478 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Kuźmicki Paweł Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kuźmicki Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010600471. POL010601478. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace TRB-25 oraz TRB-14 przez 30 dni. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego.… Read More »

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” 00007-6523.4-SW1110010/16

Sprawne wdrażanie LSR. w tym Planu Komunikacji.4 Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja na rok 2016.. Skrócony opis operacji: Koszty bieżące i aktywizacja.. Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR. w tym Planu Komunikacji..… Read More »

00007-6521.3.1-OR0500018/17/19 „DUET” Sp. z o.o.

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: „DUET” Sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Inwestycja służąca wzrostowi produkcji w gospodarstwie rybackim Duet Sp z o.o. w miejscowości Ujazd. Skrócony opis operacji:… Read More »

POL010601474 Boruciński Jerzy 00044-6520.11-OR1600037/17/18

POL010601474 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Boruciński Jerzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Boruciński Jerzy. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010601474. Nazwa operacji: Zakup samochodu dostawczego 3.5 t z nadwoziem chłodniczym i agregatem chłodniczym.. Skrócony opis operacji: Zakup samochodu dostawczego 3.5… Read More »

POL022502179. POL022502200 Małachowski Zdzisław 00859-6520.10-OR1600447/18/19

POL022502179. POL022502200 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności w sektorze przedsiębiorstw rybołówstwa przybrzeznego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Małachowski Zdzisław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Małachowski Zdzisław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022502179. POL022502200. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez 30 dni w roku 2018. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności… Read More »

00022-6523.2-SW1510021/17/18 Gmina Wyrzysk

Stworzenie estetycznego i atrakcyjnego miejsca spotkań oraz integracji lokalnej społeczności i turystów poprzez zagospodarowanie terenów przy rzece Łobżonce i stawie miejskim w Wyrzysku 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Wyrzysk . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Gmina Wyrzysk zdrowiem stoi- uzupełnienie i rozwój infrastruktury rekreacyjnej. sportowej… Read More »