Tag Archives: premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej 2020

00732-6520.10-OR1100184/18 Rożek Tomasz POL036902306

POL036902306 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rożek Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036902306. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” 00002-6523.4-SW0210001/16

Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji4 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja na rok 2017. Skrócony opis operacji: Wsparcie bieżącego funkcjonowania LGD zapewniające sprawną i efektywną… Read More »

Gmina Chodel 00003-6523.2-SW0310002/17/18

Bezpośrednim celem przedmiotowej operacji jest stworzenie warunków umożliwiających ograniczenie kłusownictwa wędkarskiego oraz ochronę ryb i ekosystemu publicznego zbiornia wód stojących -Zalew w Chodlu.4 Gmina Chodel Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Chodel . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Oświetlenie łowiska ryb na publicznym zbiorniku wodnym w Chodlu.. Skrócony opis operacji: 4.3Wspieranie i wykorzystywanie… Read More »

00037-6520.11-OR1600057/17/18 Grabowski Paweł POL022500250

POL022500250 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Grabowski Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500250. Nazwa operacji: Zakup nowego samochodu dostawczego z kontenerem chłodniczym… Read More »

01193-6520.10-OR1100194/19 Piszko Grzegorz POL023602090

POL023602090 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Piszko Grzegorz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023602090. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji:… Read More »

00039-6520.11-OR1600001/17/18 Podolska Magdalena POL012002140

POL012002140 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym flory łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Podolska Magdalena. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012002140. Nazwa operacji: Zwiększenie wartości produktów rybołówstwa jednostki rybackiej DZI-41.… Read More »

01006-6520.10-OR1600155/19 BAZYLAK TOMASZ POL012101630. POL012201635

POL012101630. POL012201635 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: BAZYLAK TOMASZ. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012101630. POL012201635. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony… Read More »

00015-6521.3.1-OR0100010/19 Ćwikła Marian

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ćwikła Marian. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja Ośrodka Hodowli Pstrąga w Ścinawce Średniej. Skrócony opis operacji: kolumny natleniające szt 2. sortownica do ryb – szt 1.… Read More »

00712-6520.10-OR1600311/18/19 Palusińska Henryka POL010801512

POL010801512 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Palusińska Henryka. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010801512. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez… Read More »

00105-6523.2-SW1210133/19 Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie

Organizacja wydarzenia promującego dziedzictwo kulturowe „Złotopotockiej Krainy Pstrąga” mające na celu promocję tradycyjnej kuchni wykorzystującej rybę jako główny składnik potraw oraz promocję obszaru RLGD Jurajska Ryba jako atrakcyjnego miejsca do wypo 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie . Numer Identyfikacyjny Statku:… Read More »