Tag Archives: program azotanowy arimr

Grzesiak Andrzej Tomasz 00080-6523.2-SW1210070/18

Rozwój gospodarstwa poprzez zakup urządzeń do hodowli ryb oraz zakup wyposażenia punktu bezpośredniej sprzedaży ryb.4 Grzesiak Andrzej Tomasz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Grzesiak Andrzej Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup urządzeń do obiektu chowu i hodowli ryb oraz zakup wyposażenia punktu bezpośredniej sprzedaży ryb.. Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w… Read More »

POL023002136 Kruk Patryk 00103-6520.2-OR1600114/18/19

POL023002136 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie.w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów4 Kruk Patryk Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kruk Patryk. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023002136. Nazwa operacji: Wymiana narzędzi połowowych na jednostce rybackiej UNI-22. Skrócony opis operacji: Zakup sieci. Cel operacji: Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie.w tym unikanie… Read More »

00016-6521.3.1-OR1600033/17/18 Gospodarstwo Rybackie Polanów S.C.Roman Knop Marcin Knop

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Polanów S.C.Roman Knop Marcin Knop . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja technologiczna obiektu pstrągowego Polanów.. Skrócony opis operacji: Biofiltr z wyposażeniem. budynek uzdatniania wody… Read More »

POL022502179. POL022502200 Małachowski Zdzisław 00512-6520.10-OR1600198/18

POL022502179. POL022502200 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Małachowski Zdzisław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Małachowski Zdzisław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022502179. POL022502200. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej w roku 2018 przez 30… Read More »

00197-6520.10-OR1600243/16 Gościniak Marta POL023600877

POL023600877 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gościniak Marta. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023600877. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace KOŁ-162… Read More »

00559-6520.10-OR1100010/18 Budzisz Robert POL033700623

POL033700623 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Budzisz Robert. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033700623. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

00024-6523.4-SW1120020/18/19 Słowińska Grupa Rybacka

Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Słowińska Grupa Rybacka . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja. Skrócony opis operacji: Koszty bieżące i aktywizacja. Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji. Data Rozpoczęcia Realizacji… Read More »

00010-6523.2-SW0810014/18 Pawliszyn Krzysztof

Zwiększenie konkurencyjności gospodarstwa rybackiego poprzez wykonanie stacji transformatorowej wraz z linią kablową na obiekcie stawowym zlokalizowanym w Miejscu oraz utworzenie miejsca pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pawliszyn Krzysztof. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wykonanie stacji transformatorowej wraz z linią kablową na obiekcie stawowym zlokalizowanym w… Read More »

POL033700661. POL033800564 Struck Antoni 00201-6520.10-OR1100112/16

POL033700661. POL033800564 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Struck Antoni Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Struck Antoni. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033700661. POL033800564. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej KUŹ-13. KUŹ-147 PRZEZ 30 DNI… Read More »

POL023200774 Połów i Sprzedaż Ryb Mariusz Grzebień Marian Wojczuk s.c. 00082-6520.2-OR1600069/18/19

POL023200774 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie w tym unikanie i redukcja w jak największym stopniu niechcianych połowów i wymiana biernych narzędzi połowowych.4 Połów i Sprzedaż Ryb Mariusz Grzebień Marian Wojczuk s.c. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Połów i Sprzedaż Ryb Mariusz Grzebień Marian Wojczuk s.c. . Numer Identyfikacyjny Statku: POL023200774. Nazwa operacji: Wymiana… Read More »