Tag Archives: program azotanowy arimr

Pędzik Arkadiusz Robert 00001-652

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury4 Pędzik Arkadiusz Robert Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pędzik Arkadiusz Robert. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa obiektu akwakultury w systemie zamkniętym w Dzigorzewie – budynek służący do chowu i hodowli ryb. ich rozrodu i magazynowania.. Skrócony opis operacji: Operacja przebiegać będzie w III etapie… Read More »

00001-6520.4.2-OR1100002/19 Stowarzyszenie Rybaków Łodziowych „MIERZEJA”

Ochrona i odbudowa ekosystemów wodnych i ich różnorodności biologicznej. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Rybaków Łodziowych „MIERZEJA” . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Ochrona i odbudowa ekosystemów wodnych i ich różnorodności biologicznej.. Skrócony opis operacji: Przyczynianie się do lepszego… Read More »

POL035900237 Herzog Jan 00025-6520.10-OR1100025/16

POL035900237 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Herzog Jan Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Herzog Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035900237. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw… Read More »

00026-6521.5-OR0800014/18 Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Gospodarstwo Rybackie Niemodlin

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Gospodarstwo Rybackie Niemodlin . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Działania wodno-środowiskowe oparte… Read More »

POL034500673 Bolda Marek 00670-6520.10-OR1100149/18

POL034500673 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Bolda Marek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bolda Marek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034500673. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

POL022500385 Kruk Paweł 01053-6520.10-OR1600258/19

POL022500385 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Kruk Paweł Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kruk Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500385. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace UNI-33 przez… Read More »

00101-6523.2-SW1210112/19 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Żarkach

Opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych dla obszaru RLGD „Jurajska Ryba” służących promowaniu i upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego rybołówstwa. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Żarkach . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: „Promowanie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa poprzez zakup i dystrybucję materiałów promocyjno-informacyjnych dla obszaru RLGD… Read More »

Goliszek Piotr 00064-6520.9-OR1100004/17/18

Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Goliszek Piotr Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Goliszek Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Inwestycje na statku rybackim UST-54. Skrócony opis operacji: Inwestycje na statku rybackim UST-54. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności… Read More »

2016-01-01 iałań objętych programem operacyjnym. 00013-6526-DPT00009/18

2016-01-01 155076.814 iałań objętych programem operacyjnym. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: iałań objętych programem operacyjnym.. Numer Identyfikacyjny Statku: 2016-01-01. Nazwa operacji: 2018-03-01. Skrócony opis operacji: 206769.09. Cel operacji: 155076.81. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 25-516. Data Zakończenia Realizacji Operacji: Polska. Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 7 – Pomoc techniczna. Kwota Wkładu EFMR: 7.1 Pomoc techniczna z inicjatywy… Read More »

RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” 00001-6523.3-SW0400001/19

Nawiązanie współpracy transnarodowej pomiędzy lokalnymi grupami działania służącej zwiększeniu zaangażowania i kompetencji mieszkańców obszarów rybackich poprzez udział wyjeździe studyjnym. podczas którego zostaną przeprowadzone szkolenia branżowe w zakre4 RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wsparcie aktywności i kompetencji mieszkańców śródlądowych obszarów RLGD Pojezierze… Read More »