Tag Archives: program azotanowy arimr

POL023500825 Torończak Jan Roman 00316-6520.10-OR1100081/17

POL023500825 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Torończak Jan Roman Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Torończak Jan Roman. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023500825. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej w 2017r.. Cel operacji: Podnoszenie… Read More »

00366-6520.10-OR1600157/17 Kaziuk Artur POL034502033

POL034502033 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kaziuk Artur. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034502033. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace KOŁ-142… Read More »

00183-6523.2-SW1610290/18/19 Ekowspólnota Lokalna Organizacja Turystyczna

Celem operacji jest promowanie rybackiego dziedzictwa kulturowego poprzez zakup 3 witaczy w gminie Mielno. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ekowspólnota Lokalna Organizacja Turystyczna . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Ryba na powitanie.. Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i oszarach… Read More »

Samorząd Województwa Opolskiego 00005-6526-DPT00042/18/19

2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym4 Samorząd Województwa Opolskiego Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Samorząd Województwa Opolskiego . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wynagrodzenia pracowników realizujących zadania PO RYBY 2014-2020 w latach 2016-2018. Skrócony opis operacji: Wynagrodzeni pracowników pracujących w nast. komórkach organizacyjnych UMW… Read More »

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” 00063-6523.2-SW1530

Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w gminie Kiszkowo poprzez budowę boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry w tenisa stołowego. ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury.4 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji:… Read More »

Admirał Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością 00004-6524.4-OR1200001/18/19

Zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu4 Admirał Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Admirał Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup maszyn. urządzeń. lini technologicznej oraz środków transportu wewnętrznego do zakładu Admirł sp. z o.o.. Skrócony opis operacji: Zakup maszyn. urządzeń. lini technologicznej oraz… Read More »

POL033700653 Konkel Stanisław 01190-6520.10-OR1100109/19

POL033700653 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Konkel Stanisław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Konkel Stanisław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033700653. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 00002-6522.1.1-OR07

Wspieranie monitorowania. kontroli i egzekwowania. zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej bez zwiększania obciążenia administracyjnego.4 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Świadczenie usługi asysty technicznej zakupionego oprogramowania Oracle Database 11g Release 2 Standard Edition. Skrócony… Read More »

00719-6520.10-OR1100197/18 Kujałowicz Artur POL023602171

POL023602171 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kujałowicz Artur. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023602171. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

POL023401049 Cetera Bożena 00049-6520.10-OR1100027/16

POL023401049 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Cetera Bożena Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Cetera Bożena. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401049. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw… Read More »