Tag Archives: program azotanowy arimr

00887-6520.10-OR1600438/18/19 Spółka Cywilna Połów Ryb Morskich A. Klimowicz & W. Krupiński POL011801219

POL011801219 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności w sektorze przedsiębiorstw rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Spółka Cywilna Połów Ryb Morskich A. Klimowicz & W. Krupiński . Numer Identyfikacyjny Statku: POL011801219. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności… Read More »

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Sieradzu 00044-6523.2-SW0510026/18

poprawa konkurencyjności PZW Okręg w Sieradzu w zakresie turystyki wędkarskiej poprzez zakup łodzi aluminiowych oraz utworzenie jednego sezonowego miejsca pracy4 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Sieradzu Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Sieradzu . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wprowadzenie usług turystycznych do działalności PZW Okręg w Sieradzu. Skrócony… Read More »

00860-6520.10-OR1100302/18/19 Barski Jacek POL036501138. POL036901171

POL036501138. POL036901171 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Barski Jacek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036501138. POL036901171. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony… Read More »

POL023300515 Wańtuchowicz Marcin 00055-6520.11-OR1100061/17/18

POL023300515 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Wańtuchowicz Marcin Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wańtuchowicz Marcin. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023300515. Nazwa operacji: Poprawa warunków transportu chłodniczego ryb złowionych przybrzeżną łodzią rybacką UST-106. Skrócony opis operacji: Zakup fabrycznie nowego samochodu dostawczego… Read More »

POL010600389 Szklarski Remigiusz 00003-6520.2-OR1600006/18/19

POL010600389 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów4 Szklarski Remigiusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szklarski Remigiusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010600389. Nazwa operacji: Zakup narzędzi połowowych na jednostce TRB-3. Skrócony opis operacji: zakup 16 żaków z 8 krzyżówkami i 8 ścianami. Cel operacji: Zmniejszenie… Read More »

00053-6523.2-SW0930058/18 Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”

Zwiększenie zaangażowania przedstawicieli sektora rybackiego w zarządzanie zasobami rybołówstwa na obszarze Stowarzyszenia „Lokalnej Grupy Rybackiej Puszczy Sandomierskiej” poprzez organizację cyklu warsztatów animacyjnych. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wspieranie dialogu społecznego i udziału lokalnych społeczności… Read More »

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „KARP” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 00080-6521.5-OR1500002/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „KARP” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „KARP” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Tradycyjne i przyjazne środowisku praktyki i… Read More »

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” 00001-6523.4-SW1010001/16

Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji w 2017 roku- w ramach działania Koszty bieżące i aktywizacja4 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wniosek o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i… Read More »

Grzesiak Andrzej Tomasz 00080-6523.2-SW1210070/18

Rozwój gospodarstwa poprzez zakup urządzeń do hodowli ryb oraz zakup wyposażenia punktu bezpośredniej sprzedaży ryb.4 Grzesiak Andrzej Tomasz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Grzesiak Andrzej Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup urządzeń do obiektu chowu i hodowli ryb oraz zakup wyposażenia punktu bezpośredniej sprzedaży ryb.. Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w… Read More »

POL023002136 Kruk Patryk 00103-6520.2-OR1600114/18/19

POL023002136 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie.w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów4 Kruk Patryk Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kruk Patryk. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023002136. Nazwa operacji: Wymiana narzędzi połowowych na jednostce rybackiej UNI-22. Skrócony opis operacji: Zakup sieci. Cel operacji: Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie.w tym unikanie… Read More »