Tag Archives: prow 2014-2020

00058-6521.5-OR0800057/18 Kapuścińska Alicja

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kapuścińska Alicja. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe na obiekcie Gąsiorowice.. Skrócony opis operacji:… Read More »

00038-6523.2-SW0910039/17/18 Gmina Krasnobród

Podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości Krasnobród poprzez budowę deptaka oraz ciągów pieszych i elementów małej infrastruktury do obsługi turystyki wodnej w rejonie zbiornika wodnego „Zalew” 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Krasnobród . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa deptaka oraz ciągów pieszych i elementów małej infrastruktury… Read More »

POL036801115 Gotkowski Waldemar 00006-6520.8-OR1100010/17

POL036801115 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Gotkowski Waldemar Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gotkowski Waldemar. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036801115. Nazwa operacji: Rozwój działalności uzupełniającej. zapewniającej zróżnicowanie źródeł dochodu. Skrócony opis operacji: Zakup łodzi do prowadzenia turystyki wędkarskiej.. Cel operacji:… Read More »

01198-6520.10-OR1100199/19 Waleśkiewicz Zbigniew POL012301595

POL012301595 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Waleśkiewicz Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012301595. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji:… Read More »

POL037002080 Chryściuk Tomasz 00110-6520.10-OR1400064/18/19

POL037002080 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Chryściuk Tomasz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Chryściuk Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037002080. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

00694-6520.10-OR1600352/18/19 Girin Grzegorz POL012302218

POL012302218 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Girin Grzegorz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012302218. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez… Read More »

00054-6520.9-OR1600068/17/18 Bocheński Rafał POL011801236

POL011801236 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bocheński Rafał. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011801236. Nazwa operacji: Inwestycje na statku rybackim DAR-125. Skrócony opis… Read More »

Piszczała Sebastian 00017-6521.5-OR1200044/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Piszczała Sebastian Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Piszczała Sebastian. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wsparcie działań wodno-środowiskowych. Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb.. Cel… Read More »

Pasturczak Marek 00014-6521.5-OR0200026/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Pasturczak Marek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pasturczak Marek. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb.. Skrócony opis operacji: Realizacja wymogu 1. a… Read More »

POL023301872 Borodo Wiesław 00294-6520.10-OR1600067/17

POL023301872 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Borodo Wiesław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Borodo Wiesław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023301872. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace JAR-4 przez 30 dni.. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »