Tag Archives: prow 2014-2020

00011-6520.8-OR1100047/17 Magulski Sławomir Krzysztof POL012001583

POL012001583 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Magulski Sławomir Krzysztof. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012001583. Nazwa operacji: Różnicowanie działalności gospodarczej w zakresie własnej… Read More »

Dom Kultury w Koniecpolu 00033-6523.2-SW1210052/17/18

Promowanie dziedzictwa kulturowego rybołóstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego poprzez organizację cyklu 7 imprez i aktywny udział przedstawicieli9 sektora rybackiego w wydarzeniach o charakterze rekreacyjnym. kulinarnym i kulturalnym.4 Dom Kultury w Koniecpolu Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dom Kultury w Koniecpolu . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Lato z Rybką – cylk… Read More »

00877-6520.10-OR1100324/18/19 Gotkowski Waldemar POL036801115

POL036801115 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gotkowski Waldemar. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036801115. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

2/18 00033-6526-DPT0003

2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym.2.2. Przeprowadzanie kontroli. o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1 lub art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. 2.3. Właściwe monitorowanie… Read More »

00209-6520.10-OR1600189/16 Sokołowski Roman POL022502184. POL022502289

POL022502184. POL022502289 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sokołowski Roman. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022502184. POL022502289. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o… Read More »

00600-6520.10-OR1100029/18 Kordecka Urszula POL036201024

POL036201024 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kordecka Urszula. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036201024. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

POL036101014 Jaworski Adam 00003-6520.2-OR1100148/18

POL036101014 ” Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów „4 Jaworski Adam Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jaworski Adam. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036101014. Nazwa operacji: Wymiana narzędzi połowowych na statku rybackim KRM – 50.. Skrócony opis operacji: W ramach realizacji operacji zostaną zakupione nowe… Read More »

00372-6520.10-OR1600169/17 Włodyka Zbigniew POL022900422

POL022900422 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Włodyka Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022900422. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace CHY-7… Read More »

01133-6520.10-OR1600237/19 Kostecki Piotr POL010101693. POL010102256

POL010101693. POL010102256 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kostecki Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010101693. POL010102256. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony… Read More »

Firma Usługowa Stanley Stanisław Janowicz Stanisław 00242-6523.2-SW1110356/18/19

Rozwój działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszaru oraz utworzenie nowych miejsc pracy4 Firma Usługowa Stanley Stanisław Janowicz Stanisław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Firma Usługowa Stanley Stanisław Janowicz Stanisław. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa obiektu turystycznego. Skrócony opis operacji: 4.02.2002. Cel operacji: Rozwój działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszaru oraz utworzenie nowych miejsc pracy.… Read More »