Tag Archives: prow 2020

00118-6521.5-OR1200119/18 Szlósarczyk Janusz

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szlósarczyk Janusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe 2.5. Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania… Read More »

Gmina Koniecpol 00006-6523.2-SW1210016/17

Stworzenie przestrzeni atrakcyjnej dla mieszkańców jako miejsce rekreacji i aktywnego wypoczynku. poprzez zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Koniecpolu przy ul. Armii Krajowej.4 Gmina Koniecpol Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Koniecpol . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Koniecpolu przy ul. Armii Krajowej II etap. Skrócony opis… Read More »

00068-6520.10-OR1600138/16 Brzeziński Andrzej POL011402148

POL011402148 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Brzeziński Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011402148. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace LBN-14… Read More »

01048-6520.10-OR1600067/19 Marciniak Łukasz POL023200789

POL023200789 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Marciniak Łukasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023200789. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji:… Read More »

Kąkolewski Sławomir 00040-6521.3.1-OR1500007/19

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstwa z sektora akwakultury poprzez zakup wyposażenia wspomagającego produkcje rybacką4 Kąkolewski Sławomir Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kąkolewski Sławomir. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup koparki gąsienicowej dla gospodarstwa rybackiego. Skrócony opis operacji: Zakup koparki gąsienicowej. Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstwa z sektora akwakultury poprzez zakup wyposażenia… Read More »

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „KARP” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 00080-6521.5-OR1500002/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „KARP” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „KARP” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Tradycyjne i przyjazne środowisku praktyki i… Read More »

00096-6520.2-OR1100098/18/19 Gralewicz Zbigniew POL023401056

POL023401056 zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja w jak największym stopniu. niechcianych połowów 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gralewicz Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401056. Nazwa operacji: zakup biernych narzędzi połowowych na jednostkę UST-65. Skrócony opis operacji:… Read More »

00194-6520.10-OR1100245/16 Milosch Marian POL034300814

POL034300814 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Milosch Marian. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034300814. Nazwa operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

00071-6523.2-SW1410100/17/18 Bernadzki Przemysław

Poprawa wykorzystania OZE i oszczędzania energii. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bernadzki Przemysław. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja obiektu oraz propagowanie lokalnych zasobów.. Skrócony opis operacji: Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych. tworzenie i rozwijanie instalacji odnawialnych źródeł energii. w rozumieniu przepisów… Read More »

00076-6520.10-OR1100020/16 Rożek Władysław POL036801118. POL036901164

POL036801118. POL036901164 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rożek Władysław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036801118. POL036901164. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony… Read More »