Tag Archives: prow 2020

Kolasa Paweł 00038-6523.2-SW1310043/18

Wspomaganie produkcji rolniczej poprzez utworzenie działalności usługowej4 Kolasa Paweł Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kolasa Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Utworzenie działalności usługowej wspomagającej produkcję rolniczą. Skrócony opis operacji: Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołóstwa i akwakultury poprzez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową… Read More »

00002-6526-DPT00038/18/19 Ministerstwo Finansów

2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym. 7 – Pomoc techniczna Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ministerstwo Finansów . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników Instytucji Audytowej w ramach Programu Operacyjnego – Rybactwo i Morze 2014-2020 w latach 2016-2018.. Skrócony opis operacji:… Read More »

Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowe w Krośnicach 00008-6523.2-SW0110003/18/19

Wzmocnienie rozpoznawalności i potencjału Doliny Baryczy poprzez udostępnienie ogólnodostępnej oferty edukacyjnej o tematyce regionalnej świadczonej przez Centrum Edukacyjno- Turystyczno- Sportowe w Krośnicach.4 Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowe w Krośnicach Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowe w Krośnicach . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: ..Bądź z nami blisko Natury!”- zakup wyposażenia oraz pomocy edukacyjnych dla Ośrodka… Read More »

POL012001411 .11-OR1600012/17/18 00043-6520

POL012001411 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 .11-OR1600012/17/18 Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: .11-OR1600012/17/18. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012001411. Nazwa operacji: Poprawa jakości i wartości produktów rybołówstwa jednostki rybackiej DZI-1. Skrócony opis operacji: -Myjka ciśnieniowa-Mobilna komora chłodnicza z agregatem do temp.… Read More »

00236-6523.2-SW1610384/19 Chadacz Krzysztof Jan

Zakup mroźni i wyposażenia do smażalni ryb. zakup instalacji fotowoltanicznej oraz stworzenie dwóch sezonowych miejsc pracy. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Chadacz Krzysztof Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Nowe technologie szansą na rozwój firmy Krzysztof Chadacz. Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów. tworzenie miejsc pracy.… Read More »

POL010801508 Kowalczyk Jacek 00003-6520.8-OR1600004/17

POL010801508 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Kowalczyk Jacek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kowalczyk Jacek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010801508. Nazwa operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności działalności gospodarczej poprzez świadczenie usług turystyki wędkarskiej na wodach Zalewu Szczecińskiego i Kamieńskiego.. Skrócony… Read More »

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” 00063-6523.2-SW1530

Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w gminie Kiszkowo poprzez budowę boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry w tenisa stołowego. ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury.4 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji:… Read More »

00192-6523.2-SW1110313/18 Ochotnicza Straż Pożarna w Tuchomku

Instalacja pompy ciepła o mocy 7.57 kW i instalacja zestawu ogniw fotowoltanicznych w budynku Sali Wiejskiej w Tuchomku 17 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ochotnicza Straż Pożarna w Tuchomku . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Ochrona. poprawa i odnowa stanu środowiska przyrodniczego poprzez montaż instalacji fotowoltanicznej… Read More »

00002-6521.5-OR0700024/18 Dróżdż Ryszard

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dróżdż Ryszard. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Działania 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe na obiekcie rybackim Jadów.… Read More »

00146-6523.2-SW1610212/18 Gmina Darłowo

Utworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Kopań wyposażonego w siłownię plenerową oraz plac zabaw – stref gier dla dzieci i młodzieży mające na celu zwiększenie aktywności turystycznej regionu 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Darłowo . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Utworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Kopań.… Read More »