Tag Archives: prow

POL023600873 Ostrowski Dariusz 00250-6520.10-OR1100212/16

POL023600873 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Ostrowski Dariusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ostrowski Dariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023600873. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej ŁEB-29 PRZEZ 60 DNI W 2016 ROKU.… Read More »

POL022500312 Stasiołek Tomasz 00023-6520.6-OR1600027/16

POL022500312 Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów”.4 Stasiołek Tomasz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stasiołek Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500312. Nazwa operacji: W wyniku złomowania statku rybackiego utrata miejsca pracy przez 24 miesiące.. Skrócony opis operacji: Utrata miejsca pracy na statku rybackim KOŁ-58. Cel operacji: Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową… Read More »

Jasiński Krzysztof 00123-6521.3.1-OR0300044/17/18

Przywrócenie potencjału produkcyjnego na obiekcie Jagodne i wzrost produkcji rybackiej o 100 ton4 Jasiński Krzysztof Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jasiński Krzysztof. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Inwestycje produkcyjne na obiekcie Jagodne. Skrócony opis operacji: Inwestycje produkcyjnego na obiekcie Jagodne i wzrost produkcji rybackiej o 100 ton. Cel operacji: Przywrócenie potencjału produkcyjnego na… Read More »

00016-6521.3.1-OR1600033/17/18 Gospodarstwo Rybackie Polanów S.C.Roman Knop Marcin Knop

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Polanów S.C.Roman Knop Marcin Knop . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja technologiczna obiektu pstrągowego Polanów.. Skrócony opis operacji: Biofiltr z wyposażeniem. budynek uzdatniania wody… Read More »

00001-6520.2-OR1400023/18 Tyl Halina POL037300841

POL037300841 zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Tyl Halina. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037300841. Nazwa operacji: Zakup biernych narzędzi połowowych na jednostkę FRO-19. Skrócony opis operacji:… Read More »

00023-6523.2-SW1410028/17/18 Doda Ryszard

Wzrost dochodów firmy. wzrost wartości produktów turystycznych. utworzenie 1 miejsca pracy poprzez budowę 1 jachtu Antila 26CC oraz jego czarter na akwenie Zalewu Wiślanego w okresie co najmniej trwałości projektu tj. 5-cio letni okres eksploatacji. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Doda Ryszard. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa… Read More »

Gospodarstw Rybackie „Gosławice” sp. z o.o. 00033-6521.5-OR1500032/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Gospodarstw Rybackie „Gosławice” sp. z o.o. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstw Rybackie „Gosławice” sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Działania wodnośrodowiskowe w Gospodarstwie Rybackim „Gosławice” sp. z o.o. – Obiekt stawowy… Read More »

POL037302078 Pawlukowski Mirosław 00147-6520.10-OR1400001/19

POL037302078 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Pawlukowski Mirosław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pawlukowski Mirosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037302078. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

POL022500298 Molenda Sławomir 00003-6520.9-OR1600010/19

POL022500298 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Molenda Sławomir Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Molenda Sławomir. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500298. Nazwa operacji: Zakup. montaż i konfiguracja radaru na łodzi rybackiej KOŁ-161 w celu poprawy bezpieczeństwa.. Skrócony opis operacji: Zakup anteny… Read More »

POL035600455 Jagła Jan Zenon 00056-6520.9-OR1100088/17/18

POL035600455 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Jagła Jan Zenon Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jagła Jan Zenon. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035600455. Nazwa operacji: Doposażenie statku rybackiego ZAG-17 w nowoczesne urządzenia nawigacyjne i komunikacyjne. poprawa funkcjonalności w celu poprawy bezpieczeństwa.… Read More »