Tag Archives: przejdź

Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego 00027-6526-DPT00024/18

2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym.4 Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wydatki umożliwiające sprawne wykonywanie zadań w zakresie wdrażania. kontroli. monitoringu oraz promocji PO RYBY 2014-2020 w województwie… Read More »

01186-6520.10-OR1100102/19 Jaworska Agnieszka POL036802147

POL036802147 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jaworska Agnieszka. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036802147. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

00067-6521.5-OR0100065/18 Tryler Tadeusz

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Tryler Tadeusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rekompensaty wodnośrodowiskowe do stawów rybnych w gm. Radwanice. Skrócony opis… Read More »

POL037300841 Tyl Halina 00005-6520.11-OR1400033/17/18

POL037300841 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Tyl Halina Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Tyl Halina. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037300841. Nazwa operacji: Inwestycje zwiększające wartość produktów rybołówstwa poprzez zakup specjalistycznych środków transportu. Skrócony opis operacji: Wartość dodana. jakość produktów i… Read More »

POL010601492 Makowski Marek 00976-6520.10-OR1600114/19

POL010601492 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Makowski Marek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Makowski Marek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010601492. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace TRB-47 przez… Read More »

00007-6523.2-SW0110017/17/18 Gmina Sośnie

rozwój oferty turystycznej. tworzenie miejsc edukacji. integracji i aktywizacji. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Sośnie . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa ścieżki edukacyjnej z miejscami ekspozycji. oświetleniem i elementami małej architektury w miejscowości Sośnie.. Skrócony opis operacji: tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i… Read More »

00026-6521.5-OR0800014/18 Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Gospodarstwo Rybackie Niemodlin

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Gospodarstwo Rybackie Niemodlin . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Działania wodno-środowiskowe oparte… Read More »

POL037102110 GPR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 00027-6520.11-OR1400024/17/19

POL037102110 Inwestycje zwiększające wartość produktów rybołówstwa poprzez zakup specjalistycznego środka transportu specjalistycznego4 GPR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: GPR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . Numer Identyfikacyjny Statku: POL037102110. Nazwa operacji: Inwestycje w środki transportu i wyposażenia magazynu ryb zwiększające wartość produktów rybołówstwa. Skrócony opis operacji: Wartość dodana. jakość produktów i… Read More »

POL033800362. POL033800396. POL033800595. POL033800611. POL035800763 Muża 00003-6520.4.3-OR1100009/18/19

POL033800362. POL033800396. POL033800595. POL033800611. POL035800763 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Muża Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Muża . Numer Identyfikacyjny Statku: POL033800362. POL033800396. POL033800595. POL033800611. POL035800763. Nazwa operacji: Rekompensata za powstałe szkody w połowach statkami rybackimi.. Skrócony opis operacji:… Read More »

00060-6521.5-OR1500035/18 Girus Grzegorz

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Girus Grzegorz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe – realizacja programu w Gospodarstwie Rybackim… Read More »