Tag Archives: przemieszczenie bydła

00068-6520.10-OR1400011/17 GPR sp. z o.o. POL037100913. POL037102110. POL037102111

POL037100913. POL037102110. POL037102111 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: GPR sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: POL037100913. POL037102110. POL037102111. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony… Read More »

00862-6520.10-OR1600419/18/19 2021 00004-6520.9-OR1600020/17/18

00004-6520.9-OR1600020/17/18 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: 2021. Numer Identyfikacyjny Statku: 00004-6520.9-OR1600020/17/18. Nazwa operacji: Poprawa warunków bezpieczeństwa i poprawy pracy na jednostce… Read More »

NLD198200977 Denega-Necel S.J. 00154-6520.2-OR1100079/18/19

NLD198200977 zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja w jak największym stopniu. niechcianych połowów4 Denega-Necel S.J. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Denega-Necel S.J. . Numer Identyfikacyjny Statku: NLD198200977. Nazwa operacji: wymiana narzędzi połowowych na statku rybackim WŁA-84. Skrócony opis operacji: Zakup korpusu włoka pelagicznego śledziowego. kompletu wodzy rozpornic i worka… Read More »

00008-6521.5-OR0100058/18 Kolaniak Maciej

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kolaniak Maciej. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wsparcie gospodarstwa stawowego w miejscowości Modlikowice o powierzchni 8.25 ha… Read More »

POL033700631. POL033700659 KUź-42 i KUŹ-99 s.c. Tomasz Struck. Mariusz Struck 00122-6520.10-OR1100153/16

POL033700631. POL033700659 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 KUź-42 i KUŹ-99 s.c. Tomasz Struck. Mariusz Struck Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: KUź-42 i KUŹ-99 s.c. Tomasz Struck. Mariusz Struck . Numer Identyfikacyjny Statku: POL033700631. POL033700659. Nazwa operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: tymczasowe… Read More »

Darłowska Lokalna Organizacja Turystyczna w Dorzeczu Wieprzy i Grabowej 00076-6523.2-SW1610144/18

Organizacja konferencji w celu zwiększenia świadomości lokalnej społeczności rybackiej w zakresie jej roli w zarządzaniu zasobami rybołówstwa4 Darłowska Lokalna Organizacja Turystyczna w Dorzeczu Wieprzy i Grabowej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Darłowska Lokalna Organizacja Turystyczna w Dorzeczu Wieprzy i Grabowej . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Organizacja konferencji „Zwiększenie udziału społeczności obszarów rybackich… Read More »

00012-6521.3.1-OR1300024/17/18 Bieńkowski Bartosz

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bieńkowski Bartosz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa basenów betonowych przeznaczonych do hodowli pstrąga z ujęciem z rzeki Brzeźnicy. oczyszczalnią wód i osadnikiem ziemnym. Skrócony opis operacji:… Read More »

00006-6521.5-OR0400021/18 Frąckowiak Ryszard

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Frąckowiak Ryszard. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Działania wodno-środowiskowe. Skrócony opis operacji: Pakiet 1 i Pakiet 2… Read More »

01279-6520.10-OR1100261/19 Janiszewski Tomasz POL035400741

POL035400741 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Janiszewski Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035400741. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Cel… Read More »

Gmina Grębów 00006-6523.2-SW0910027/17/18

Poszerzenie oferty turystyczno-kulturalnej poprzez budowę małego amfiteatru wraz z zapleczem w Grębowie.4 Gmina Grębów Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Grębów . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa małego amfiteatru wraz z zapleczem w Grębowie.. Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie… Read More »