Tag Archives: przetargi arimr

Niedzielski Edward 00141-6521.5-OR0300105/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Niedzielski Edward Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Niedzielski Edward. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo.zasoboszczędnej. innowacyjnej.konkurencyjnej. Skrócony opis operacji: Wsparcie. wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli… Read More »

kronborg

Kruse Tomasz 00027-6521.3.1-OR1100054/17/18

zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury4 Kruse Tomasz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kruse Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: wzrost produkcji ryb w Ośrodku hodowli w Gatce poprzez przebudowę zbiorników biofiltra na reaktory biologiczne. zakup maszyn i urządzeń oraz utwardzenie placu manewrowego i wykonanie podestów. Skrócony opis operacji: dotyczy działań… Read More »

kronborg

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” 00054-6523.2-SW0930057/18

Zwiększenie kwalifikacji zawodowych oraz wiedzy poprzez szkolenie przedstawicieli sektora rybackiego4 Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Szkolenia dla przedstawicieli sektora rybackiego.. Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza min. wspieranie uczenia… Read More »

kronborg

00003-6521.3.1-OR0400004/17/18 Stasiszyn Grzegorz

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stasiszyn Grzegorz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja gospodarstwa w celu poprawy warunków pracy i bezpieczeństwa pracowników oraz poprawy dobrostanu zwierząt. Skrócony opis operacji: Zakup samochodu do… Read More »

kronborg

00135-6523.2-SW1110300/18 Gmina Brusy

Promowanie kulturowego dziedzictwa obszaru rybackiego poprzez organizację imprezy plenerowej w Brusach 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Brusy . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Organizacja imprezy plenerowej w Brusach promującej dziedzictwo obszaru rybackiego. Skrócony opis operacji: Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz… Read More »

kronborg

00414-6520.10-OR1100173/17 Mordaka Jan POL023400966

POL023400966 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Mordaka Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023400966. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

kronborg

00009-6521.3.1-OR0700016/17/18 Decka Andrzej

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Decka Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Realizacja działań wodno środowiskowych w gospodarstwie rybackim A.Decki w Gułowie. Skrócony opis operacji: W ramach operacji zrealizowane zostaną działania priorytetu… Read More »

kronborg

00253-6523.2-SW1110379/18/19 Hotel Krynica Marzena Labuda Marzena

Poszerzenie oferty turystycznej i szkoleniowej Hotelu Krynica Morska poprzez zakup sprzętu wodnego i utrzymanie istniejącego miejsca pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Hotel Krynica Marzena Labuda Marzena. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Poszerzenie oferty szkoleniowo wypoczynkowej Hotelu Krynica Morska. Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie… Read More »

kronborg

POL023300549 Kawczyński Jan 01060-6520.10-OR1600054/19

POL023300549 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Kawczyński Jan Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kawczyński Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023300549. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace JAR-21 przez… Read More »

kronborg

00003-6523.3-SW1600003/18 Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”

Propagowanie dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury w tym: dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury. prezentacja dobrych praktyk – projektów. które otrzymały dofinansowanie ze środków unijnych. promocje walorów prz 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Bogactwo naszych… Read More »

kronborg