Tag Archives: przetargi arimr

00317-6520.10-OR1100087/17 S.C. Justek F. i Bryła M. UST-87 POL023401992

POL023401992 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: S.C. Justek F. i Bryła M. UST-87 . Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401992. Nazwa operacji: Tymczasowe… Read More »

kronborg

Gmina Ruda Maleniecka 00021-6523.2-SW1310003/18

Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru zależnego od rybactwa oraz zwiększenie atrakcyjności terenu wokół zbiornika wodnego poprzez stworzenie i wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Maleniec.4 Gmina Ruda Maleniecka Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Ruda Maleniecka . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie zbiornika wodnego mające na celu poprawę… Read More »

kronborg

00732-6520.10-OR1100184/18 Rożek Tomasz POL036902306

POL036902306 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rożek Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036902306. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

kronborg

POL035600455 Jagła Andrzej 00108-6520.2-OR1100072/18/19

POL035600455 zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie w tym unikanie i redukcja w jak największym stopniu niechcianych połowów4 Jagła Andrzej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jagła Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035600455. Nazwa operacji: wymiana narzędzi połowowych na statku rybackim ZAG-17. Skrócony opis operacji: wymiana narzędzi połowowych na statku rybackim ZAG-17. Cel operacji: zmniejszenie wpływu… Read More »

kronborg

00260-6523.2-SW1610336/19 Mospinek Mirosław

Rozwój przedsiębiorstwa Wnioskodawcy z wykorzytaniem wodnego potencjału obszaru Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej poprzez budowę budynku budynku mieszkalnego z funkcją agroturystyczną wraz z infrastrukturą techniczną oraz zakup jego wyposażenia oraz ut 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Mospinek Mirosław. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: „Wykorzystanie wodnego potencjału obszaru… Read More »

kronborg

00002-6522.2-OR1100001/18 Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy

Poprawa i dostarczenie wiedzy naukowej oraz gromadzenie danych i zarządzanie nimi. 3 – Wspieranie wdrażania WPRyb Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Gromadzenie danych. zarządzanie nimi i ich wykorzystanie w sektorze rybołówstwa oraz wspieranie doradztwa naukowego w zakresie wspólnej polityki rybołówstwa..… Read More »

kronborg

00163-6520.10-OR1100175/16 Struck Andrzej POL034600520

POL034600520 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Struck Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034600520. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

kronborg

00563-6520.10-OR1100041/18 Parobczyk Janusz POl036101021

POl036101021 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Parobczyk Janusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POl036101021. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

kronborg

Chomicka Agnieszka 00005-6521.5-OR0800034/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Chomicka Agnieszka Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Chomicka Agnieszka. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Ochrona środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego w stawach rybnych.. Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania… Read More »

kronborg

POL022500385 Kruk Paweł 00374-6520.10-OR1600174/17

POL022500385 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Kruk Paweł Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kruk Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500385. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace UNI-33 przez 30 dni. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

kronborg