Tag Archives: rejestr działań agrotechnicznych

00412-6520.10-OR1600211/17 Wesołowska Ewa POL011801225

POL011801225 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wesołowska Ewa. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011801225. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace ŚWI-57… Read More »

00759-6520.10-OR1600274/18/19 Zubowicz Natalia POL011101704

POL011101704 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zubowicz Natalia. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011101704. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez… Read More »

01133-6520.10-OR1600237/19 Kostecki Piotr POL010101693. POL010102256

POL010101693. POL010102256 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kostecki Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010101693. POL010102256. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony… Read More »

00001-6524.4-OR1300001/17/18 Gajek-Dyl Beata

zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gajek-Dyl Beata. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozwój zakładu przetwórstwa ryb Beata Gajek-Dyl pezrdsiębiorstwo drogowe Betomex w Staszowie. Skrócony opis operacji: maszyna pakująca tacki. samochod dostawczy. panele fotowoltaiczne. nastrzykiwarka . etykieciarka. linia do pakowania.… Read More »

Gmina Wiązownica 00031-6523.2-SW0910035/17/18

Zwiększenie atrakcyjności rekreacyjno-turystycznej gminy oraz zaspokajanie potrzeb turystów i mieszkańców poprzez budowę kompleksu rybackich placów zabaw na terenie gminy Wiązownica4 Gmina Wiązownica Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Wiązownica . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa kompleksu rybackich placów zabaw na terenie Gminy Wiązownica. Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego… Read More »

POL035302153 Olejnik Ryszard 00237-6520.10-OR1100210/16

POL035302153 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Olejnik Ryszard Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Olejnik Ryszard. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035302153. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej ORŁ-9 PRZEZ 30 DNI W 2016 ROKU.… Read More »

00227-6523.2-SW1110394/18/19 Gmina Potęgowo

Zorganizowanie w 2019 r jedno Festynu tradycji i smaków w Gminie Potęgowo przy Centrum Promocji Produktu Lokalnego Karżnicy. który przyczyni się do wspieranie rybackiego dziedzictwa kulturowego na obszarze RLGD PB oraz promocji i wzmocnienia znaczenia sek 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Potęgowo . Numer Identyfikacyjny Statku:… Read More »

Gmina Czaplinek 00204-6523.2-SW1610251/18/19

„Poprawa jakości życia mieszkańców Sikor poprzez wyremontowanie drogi wewnętrznej zapewniającej dostęp do jeziora Komorze”.4 Gmina Czaplinek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Czaplinek . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: „Remont drogi wewnętrznej do jeziora Komorze w Sikorach na terenie gminy Czaplinek”. Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej… Read More »

00035-6521.5-OR0700041/18 Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie Rybacki Zakład Doświadczalny w Żabieńcu

Propagowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie Rybacki Zakład Doświadczalny w Żabieńcu . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Realizacja… Read More »

POL023300537 Kasiński Władysław 01062-6520.10-OR1600057/19

POL023300537 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Kasiński Władysław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kasiński Władysław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023300537. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace JAR-15 przez… Read More »