Tag Archives: rejestr środków transportu wjeżdżających na teren gospodarstwa

POL023600888 Grzędzicka Irena 00200-6520.10-OR1100102/16

POL023600888 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Grzędzicka Irena Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Grzędzicka Irena. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023600888. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

00015-6523.2-SW0410030/18/19 Suwalskie Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej

Utworzenie Mapy interaktywnej. promującej dziedzictwo kulturowe na obszarach rybackich i akwakultury. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Suwalskie Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Mapa interaktywna ” Tropem Grubej Ryby”. Skrócony opis operacji: Wspieranie dialogu społecznego i udziału lokalnych społeczności w badaniu zasobów rybołówstwa… Read More »

00715-6520.10-OR1600331/18/19 Stefański Mirosław Jan POL011201644

POL011201644 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwo lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stefański Mirosław Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011201644. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Dobrowolny tymczasowy postój przez okres… Read More »

00016-6523.2-SW0910008/17/18 Tylus Dariusz

Wzrost produkcji rybackiej poprzez zakup ciągnika. ładowacza czołowego i kosiarki bijakowej 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Tylus Dariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup ciągnika. ładowacza czołowego i kosiarki bijakowej na potrzeby prowadzonej działalności rybackiej. Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury przez… Read More »

00052-6523.2-SW1410073/17/18 Muzeum Wojska. Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu (w organizacji)

upowszechnianie dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury poprzez stworzenie na terenie miasta Orzysz ścieżki edukacyjnej wraz z kioskami multimedialnymi oraz wydanie materiałów promocyjnych i utrzymanie jej przez okres minimum 5 lat od dnia doko 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Muzeum Wojska. Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu (w… Read More »

Spółka Rybacka „Niedźwiedzice” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 00010-6521.3.1-OR0100024/17/18

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury4 Spółka Rybacka „Niedźwiedzice” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Spółka Rybacka „Niedźwiedzice” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Inwestycja w zwiększenie produkcji akwakultury w gospodarstwie rybackim Spółki Rybackiej „Niedźwiedzice” Sp z o.o. w Niedźwiedzicach. Skrócony opis operacji: Oświetlenie… Read More »

Gulbinowicz Dariusz 00006-6521.5-OR1400011/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Gulbinowicz Dariusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gulbinowicz Dariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe. Skrócony opis operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe. Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz… Read More »

POL034501905 Golla S.C. Dorota Golla. Rafał Golla 00341-6520.10-OR1100111/17

POL034501905 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy4 Golla S.C. Dorota Golla. Rafał Golla Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Golla S.C. Dorota Golla. Rafał Golla . Numer Identyfikacyjny Statku: POL034501905. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie… Read More »

00107-6523.2-SW1210124/19 Kuczera Wojciech

Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury poprzez zakup instalacji fotowoltaicznej na potrzeby gospodarstwa rybackiego 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kuczera Wojciech. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup instalacji fotowoltaicznej na potrzeby gospodarstwa rybackiego. Skrócony opis operacji: Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska… Read More »

00050-6520.10-OR1600097/16 Szafarski Maciej POL011802027

POL011802027 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szafarski Maciej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011802027. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace ŚWI-77… Read More »