Tag Archives: rejestracja bydła

Sędzik Adrian 00071-6523.2-SW1610109/17/18

Różnicowanie działalności i tworzenie miejsc pracy poprzez zakup maszyn do prowadzenia działalności gospodarczej4 Sędzik Adrian Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sędzik Adrian. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup maszyn w celu dywersyfikacji działalności gospodarczej. Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie… Read More »

POL033800565 Kohnke Piotr 00608-6520.10-OR1100067/18

POL033800565 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Kohnke Piotr Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kohnke Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033800565. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

Kompleks Wypoczynkowy Szarlota Sp. z o.o. 00230-6523.2-SW1110348/18/19

Rozwój działalności gospodarczej w ciągu najbliższych 5 lat. który przyczyni się do powstania trwałych korzyści gospodarczych. wzrostu dochodów Wnioskodawcy oraz utworzenie 1 miejsca pracy w okresie minimum 3 letnim4 Kompleks Wypoczynkowy Szarlota Sp. z o.o. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kompleks Wypoczynkowy Szarlota Sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Przebudowa… Read More »

00030-6521.5-OR1500024/18 Kąkolewski Sławomir

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kąkolewski Sławomir. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe – realizacja programu w Gospodarstwie Rybackim… Read More »

Czynszak Dariusz 00251-6523.2-SW1110403/18/19

Skrócenie łańcucha dostaw produktów rybnych poprzez zakup środków trwałych i utrzymanie miejsca pracy4 Czynszak Dariusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Czynszak Dariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Ryba ze stawu na stół. Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw. obejmującego działalność związaną z produkcją… Read More »

00694-6520.10-OR1100128/18 Daniluk Mirosław Jan POL036301026

POL036301026 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Daniluk Mirosław Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036301026. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.… Read More »

00195-6520.10-OR1100246/16 Bolda Władysław POL034500687

POL034500687 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bolda Władysław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034500687. Nazwa operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

00649-6520.10-OR1100190/18 Ostapko Tomasz POL023600868

POL023600868 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz po[prawa bezpieczeństwa i warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ostapko Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023600868. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

POL022900423. POL022901965 Włodyka Jarosław 00411-6520.10-OR1600207/17

POL022900423. POL022901965 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Włodyka Jarosław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Włodyka Jarosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022900423. POL022901965. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace CHY-20 oraz CHY-11 przez 30dni. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego… Read More »

00065-6520.9-OR1100129/17/18 Kulikowski Grzegorz POL023401911

POL023401911 Głównym celem jest zwiększenie bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie Rytmik Grzegorz Kulikowski. Celami pośrednimi są wzrost konkurencyjności ww. przedsiębiorstwa. zwiększenie zysków. urozmaicenie portfolio produktowego 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kulikowski Grzegorz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401911. Nazwa operacji: Doposażenie przedsiębiorstwa… Read More »