Tag Archives: rejestracja świń przez internet

01121-6520.10-OR1600222/19 Kostrzewa Mirosław POL022500251

POL022500251 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kostrzewa Mirosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500251. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji:… Read More »

00122-6520.10-OR1400071/18/19 Krzykowska Agnieszka POL037302156

POL037302156 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Krzykowska Agnieszka. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037302156. Nazwa operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

01125-6520.10-OR1100169/19 Sitek-Streich Marzena POL036701147

POL036701147 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sitek-Streich Marzena. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036701147. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

00530-6520.10-OR1100107/18 Kroll Piotr POL034500261

POL034500261 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kroll Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034500261. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji:… Read More »

00551-6520.10-OR1600162/18 Kuźmicki Paweł POL010600471. POL010601478

POL010600471. POL010601478 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kuźmicki Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010600471. POL010601478. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności… Read More »

POL010601620 Chorąży Grzegorz 00786-6520.10-OR1600301/18/19

POL010601620 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Chorąży Grzegorz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Chorąży Grzegorz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010601620. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez TRB-99. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa… Read More »

POL022500251 Armator Łodzi KOŁ-14 s.c. Mirosław i Sławomir Kostrzewa 00867-6520.10-OR1600426/18/19

POL022500251 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Armator Łodzi KOŁ-14 s.c. Mirosław i Sławomir Kostrzewa Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Armator Łodzi KOŁ-14 s.c. Mirosław i Sławomir Kostrzewa . Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500251. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności… Read More »

POL022500049 Firma Rybacka Jan Kruk Ewa Kruk S.C. 00898-6520.10-OR1600431/18/19

POL022500049 Poprawa warunków bezpieczeństwa oraz pracy i higieny poprzez zakup socjalistycznego sprzętu łączności radiowej. sprzętów zabezpieczających operacje uwalniania narzędzi połowowych4 Firma Rybacka Jan Kruk Ewa Kruk S.C. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Firma Rybacka Jan Kruk Ewa Kruk S.C. . Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500049. Nazwa operacji: Inwestycja w specjalistyczny sprzęt oraz urządzenia na statku… Read More »

00010-6521.3.1-OR0900019/17/18 Zaborniak Mirosław

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zaborniak Mirosław. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Działania wodno- środowiskowe w Gospodarstwie Rybackim Karczma „Dębowy Dwór” Mirosław Zaborniak.. Skrócony opis operacji: Pakiet 1 – podstawowy. obejmujący łączne… Read More »

00055-6523.2-SW1310064/18/19 Gmina Wodzisław

Podniesienie atrakcyjności spędzenia wolnego czasu mieszkańców Gminy Wodzisław poprzez przebudowę c.o. i wyposażenie w małą architekturę Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Wodzisław . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Podniesienie standardu infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej Gminy Wodzisław. Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej… Read More »