Tag Archives: rejestracja świń

00008-6520.9-OR1400012/17/18 Ruksztełło Tadeusz POL037400907

POL037400907 PODNOSZENIE KONKURENCYJNOŚCI I RENTOWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE RYBOŁÓWSTWA. W TYM FLOTY ŁODZIOWEGO RYBOŁÓWSTWA PRZYBRZEŻNEGO ORAZ POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA LUB WARUNKÓW PRACY 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ruksztełło Tadeusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037400907. Nazwa operacji: Inwestycje na statku rybackim PAS-99 w zakresie… Read More »

POL023300512 Wojdylewski Maciej 00177-6520.10-OR1600107/16

POL023300512 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Wojdylewski Maciej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wojdylewski Maciej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023300512. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace DAR-78 przez 30 dni.. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

POL033902159 Rotta Przemysław Tadeusz 00014-6520.9-OR1100055/17/18

POL033902159 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz bezpieczeństwa i warunków pracy4 Rotta Przemysław Tadeusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rotta Przemysław Tadeusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033902159. Nazwa operacji: Doposażenie statku rybackiego Hel-40 w nowoczesne urządzenia nawigacyjne i komunikacyjne. Skrócony opis operacji: Doposażenie statku rybackiego Hel-40… Read More »

POL023400981 Bernatek Robert 00247-6520.10-OR1100216/16

POL023400981 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Bernatek Robert Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bernatek Robert. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023400981. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej UST-15 PRZEZ 60 DNI W 2016 ROKU.… Read More »

00061-6523.2-SW0910067/19 Krasnobrodzki Dom Kultury

Promowanie i upowszechnianie kulturowego dziedzictwa na obszarze RLGD Roztocze poprzez organizację Krasnobrodzkiego Pikniku Rybackiego 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Krasnobrodzki Dom Kultury . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Krasnobrodzki piknik rybacki.. Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.… Read More »

00709-6520.10-OR1100173/18 Szamiel Artur POL023401075

POL023401075 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szamiel Artur. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401075. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

00051-6520.2-OR1600060/18/19 Czapski Jarosław POL011702162

POL011702162 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu niechcianych połowów i wymiana biernych narzędzi połowowych. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Czapski Jarosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011702162. Nazwa operacji: Zakup narzędzi połowowych na jednostce… Read More »

01040-6520.10-OR1100385/18/19 Kramek Leszek POL036902177

POL036902177 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kramek Leszek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036902177. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej w… Read More »

POL023301872 Borodo Wiesław 00042-6520.2-OR1600070/18/19

POL023301872 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów4 Borodo Wiesław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Borodo Wiesław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023301872. Nazwa operacji: Poprawa selektywności narzędzi połowowych statku rybackiego JAR-4. Skrócony opis operacji: Zakup sieci. Cel operacji: Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w… Read More »

00271-6520.10-OR1600010/17 Rosół Robert POL012001581

POL012001581 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rosół Robert. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012001581. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace DZI-80… Read More »