Tag Archives: rejestracja świń

00072-6520.2-OR1600029/18/19 Boruciński Jerzy POL010601474

POL010601474 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Boruciński Jerzy. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010601474. Nazwa operacji: Wymiana stawnych narzędzi połowowych łodzi rybackiej TRB-20. Skrócony opis operacji:… Read More »

00679-6520.10-OR1100212/18 Budzisz Szymon POL033700654

POL033700654 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Budzisz Szymon. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033700654. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

00056-6523.2-SW1510055/18/19 Sztochel Magda

Zakup samoobsługowej mobilnej maszyny piorącej i zatrudnienie 3 osób w roku 2019 r. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sztochel Magda. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozwój firmy poprzez zakup mobilnej maszyny piorącej. Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie… Read More »

Grzesiak Andrzej Tomasz 00080-6523.2-SW1210070/18

Rozwój gospodarstwa poprzez zakup urządzeń do hodowli ryb oraz zakup wyposażenia punktu bezpośredniej sprzedaży ryb.4 Grzesiak Andrzej Tomasz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Grzesiak Andrzej Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup urządzeń do obiektu chowu i hodowli ryb oraz zakup wyposażenia punktu bezpośredniej sprzedaży ryb.. Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w… Read More »

00026-6523.4-SW1110029/19 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka- Rybacka Brać Mierzei

Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu komunikacji na 2020 r. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka- Rybacka Brać Mierzei . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja. Skrócony opis operacji: Koszty bieżące i aktywizacja. Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR. w… Read More »

00143-6520.2-OR1100100/18/19 Muża Herbert Juliusz POL033800362

POL033800362 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu niechcianych połowów. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Muża Herbert Juliusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033800362. Nazwa operacji: Inwestycje w sprzęt poprawiający selektywności narzędzi połowowych pod względem… Read More »

00014-6521.5-OR1400020/18 ZAKŁAD RYBACKI BOGACZEWO Sp. z o.o.

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia ibezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: ZAKŁAD RYBACKI BOGACZEWO Sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku… Read More »

00012-6520.2-OR1400030/18/19 Żydziak Piotr POL037100914

POL037100914 zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Żydziak Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037100914. Nazwa operacji: Zmniejszenie wpływu rybołówtswa na środowisko morskie. w tym unikanie i… Read More »

00031-6521.5-OR0500044/18 Marczyński Jacek

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Marczyński Jacek. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Realizacja wymogów w zakresie wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku… Read More »

00284-6520.10-OR1100096/17 Granosik Wojciech POL023401076

POL023401076 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Granosik Wojciech. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401076. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »