Tag Archives: rejestracja zwierząt przez internet

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 00092-6523.2-SW1210129/19

Promocja i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego ryb poprzez organizację Rybackiego Pikniku Rodzinnego w Szczekocinach w ramach którego odbędzie się wystawa właścicieli lokalnych gospodarstw rybackich z terenu RLGD „ Jurajska Ryba” promujących swoje pro4 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji:… Read More »

00038-6523.2-SW1110075/17/18 Gmina Miejska Łeba

Wzrost liczby osób korzystających z obiektów infrastruktury publicznej oraz propagowanie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego na obszarze LGD Dorzecze Łeby poprzez budowę obiektów publicznej infrastruktu 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Miejska Łeba . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Urządzenie parku Misjonarzy… Read More »

00086-6520.6-OR1600008/17 Surdel Maciej POL023200792

POL023200792 Zapewnienie równowagi między zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Surdel Maciej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023200792. Nazwa operacji: Trwałe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Utrata miejsca pracy na statku DAR-62. Cel operacji: Zapewnienie równowagi… Read More »

POL037402117. POL037402118 Sładkiewicz Radosław 00066-6520.10-OR1400020/17

POL037402117. POL037402118 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy4 Sładkiewicz Radosław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sładkiewicz Radosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037402117. POL037402118. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez 30 dni w roku 2017 jednostek PAS-74 i PAS-75.… Read More »

Świerguła-Biernat/BSB Beata 00049-6523.2-SW0610007/19

Rozwój oferty noclegowej na obszarze Doliny Karpia poprzez stworzenie nowych miejsc noclegowych. atrakcji dla rodzin z dziećmi wraz z wdrożeniem zasilania energią słoneczną oraz utworzeniem miejsca pracy do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.4 Świerguła-Biernat/BSB Beata Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Świerguła-Biernat/BSB Beata. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozwój Ośrodka Bajka w Laskowej… Read More »

00016-6520.9-OR1600008/19 Bochowicz Krzysztof POL010301662. POL010301663

POL010301662. POL010301663 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bochowicz Krzysztof. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010301662. POL010301663. Nazwa operacji: Poprawa w zakresie bezpieczeństwa. zdrowia… Read More »

00004-6521.5-OR0200014/18 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Zamościu

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpi 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Zamościu . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Realizacja zobowiązań w ramach działania 2.5… Read More »

00188-6520.10-OR1600214/16 Podolska Magdalena POL012001884

POL012001884 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Podolska Magdalena. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012001884. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace DZI-71przez… Read More »

Barczyńska Ewelina 00060-6523.2-SW1310052/18/19

Utworzenie działalności usługowej dla społeczności lokalnej oraz utworzenie jednego miejsca pracy w ramach samozatrudnienia4 Barczyńska Ewelina Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Barczyńska Ewelina. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa kuchni wraz z salą warsztatową „Pod pietruszką i koperkiem”. Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów… Read More »

Jung Włodzimierz 00045-6521.3.1-OR1100055/17/18

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury4 Jung Włodzimierz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jung Włodzimierz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Chów i hodowla ryb w obiekcie w Poniatowej z wykorzystaniem tradycyjnych i przyjaznych środowisku praktyk.. Skrócony opis operacji: Operacja będzie realizowana na działkach nr 323 oraz 324/1 w miejscowości Poniatowa 127.… Read More »