Tag Archives: rejestracja zwierząt

Borowiecki Marcin 00018-6521.5-OR1300033/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Borowiecki Marcin Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Borowiecki Marcin. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb.. Skrócony opis operacji: Operacja będzie polegała na… Read More »

wycieczki wędkarskie do szwecji

00866-6520.10-OR1100375/18/19 Jodko Marcin Karol POL023200697

POL023200697 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jodko Marcin Karol. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023200697. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej… Read More »

wycieczki wędkarskie do szwecji

00026-6521.5-OR1600008/18 Pawlonka Jan

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pawlonka Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Przyjazne środowisku praktyki w chowie i hodowli ryb. Skrócony opis… Read More »

wycieczki wędkarskie do szwecji

00062-6521.5-OR0100066/18 AGRO MOR Sp. z o.o.

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: AGRO MOR Sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.. Skrócony opis… Read More »

wycieczki wędkarskie do szwecji

00036-6523.2-SW1410051/17/18 Lazurek Tomasz

Rozwój działalności gospodarczej w zakresie kompleksowej oferty zintegrowanych pakietów turystycznych. poprzez wykończenie dwóch domków. zagospodarowanie terenu wokół nich oraz stworzenie 1 miejsca pracy i utrzymanie go 3 lata od otrzymania płatności końc 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Lazurek Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: „Mazurski Zaścianek”-… Read More »

wycieczki wędkarskie do szwecji

Gmina Filipów 00009-6523.2-SW1010030/17/18

Poprawa jakości życia mieszkańców dzięki utworzeniu obiektu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie przy Szkole Podstawowej w Filipowie oraz jego udostępnieniu na użytek publiczny.4 Gmina Filipów Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Filipów . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zagospodarowanie terenu przy szkole w Filipowie. Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury… Read More »

wycieczki wędkarskie do szwecji

00225-6520.10-OR1100159/16 Kupferschmidt Henryk POL034300815

POL034300815 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kupferschmidt Henryk. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034300815. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

wycieczki wędkarskie do szwecji

Gmina Turawa 00005-6523.2-SW0810010/17

Podniesienie atrakcyjności obszaru Jezior Turawskich poprzez zagospodarowanie turystyczne okolic Jeziora Średniego.4 Gmina Turawa Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Turawa . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: „Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie terenu wokół Jeziora Średniego w Turawie”. Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej… Read More »

wycieczki wędkarskie do szwecji

00976-6520.10-OR1100516/18/19 Siewert Janusz POL035100716

POL035100716 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Siewert Janusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035100716. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

wycieczki wędkarskie do szwecji

00162-6523.2-SW1610228/18 Gmina Białogard

Budowa Strefy Rekreacji w Białogórzynie. wielopokoleniowego miejsca służącego do rekreacji dla mieszkańców i poprawiającego infrastrukturę turystyczną miejscowości 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Białogard . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa Strefy Rekreacyjnej. Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i… Read More »

wycieczki wędkarskie do szwecji