Tag Archives: restrukturyzacja małych gospodarstw 2019 wymogi

Strojnowski Wędzarnia Ryb SIAN-RYB Sylwester 00246-6523.2-SW1610327/19

Rozbudowa budynku biurowego. Zrealizowany do końca 2020r. Zatrudnienie jednego pracownika. płeć obojętna. na umowę o pracę. pełny etat. 1 EPC . okres co najmniej 3 lata od płatności końcowej4 Strojnowski Wędzarnia Ryb SIAN-RYB Sylwester Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Strojnowski Wędzarnia Ryb SIAN-RYB Sylwester. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozbudowa budynku biurowego dla… Read More »

Gmina Suwałki 00030-6523.2-SW1010023/19

Utworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Suwałki poprzez budowę trzech integracyjnych placów zabaw w msc.: Krzywe. Potasznia i Sobolewo wraz z utworzeniem miejsca pracy dla opiekuna obiektów4 Gmina Suwałki Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Suwałki . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zabawa bez barier – integracyjne place zabaw w miejscowościach turystycznych Gminy… Read More »

00998-6520.10-OR1100527/18/19 Struck Radosław POL033702084

POL033702084 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Struck Radosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033702084. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

POL036802147 Jaworska Agnieszka 00368-6520.10-OR1100139/17

POL036802147 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Jaworska Agnieszka Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jaworska Agnieszka. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036802147. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej w 2017r.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i… Read More »

00657-6520.10-OR1100167/18 Kraśnik Mirosław POL023500842

POL023500842 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kraśnik Mirosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023500842. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

00015-6521.5-OR1500065/18 Kiciński Marcin

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kiciński Marcin. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe – realizacja programu w gospodarstwie rybackim… Read More »

00009-6521.3.1-OR1100020/17/18 Bartkowski Jacek

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bartkowski Jacek. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup środka transportu zewnętrznego. Skrócony opis operacji: Zakup środka transportu zewnętrznego. Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora… Read More »

00538-6520.10-OR1100004/18 Banach Piotr Zdzisław POL036901154. POL036901163

POL036901154. POL036901163 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Banach Piotr Zdzisław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036901154. POL036901163. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie… Read More »

POL034402275 Kierszka Robert 00052-6520.2-OR1100129/18

POL034402275 Zmniejszenie wpływu na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja w jak największym stopniu niechcianych połowów.4 Kierszka Robert Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kierszka Robert. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034402275. Nazwa operacji: Inwestycje w sprzęt poprawiający selektywność narzędzi połowowych pod względem wielkości lub pod względem gatunków.. Skrócony opis operacji: Operacja związana jest przede wszystkim… Read More »

POL023200771. POL023401074. POL035900404 Smołuch Robert 00519-6520.10-OR1100268/16

POL023200771. POL023401074. POL035900404 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Smołuch Robert Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Smołuch Robert. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023200771. POL023401074. POL035900404. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie… Read More »