Tag Archives: restrukturyzacja małych gospodarstw 2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” 00063-6523.2-SW1530

Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w gminie Kiszkowo poprzez budowę boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry w tenisa stołowego. ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury.4 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji:… Read More »

00206-6523.2-SW1110362/18 Zakład Hodowli Pstrąga MYLOF Sp. z o.o.

utrzymanie miejsc pracy poprzez zakup niezbędnych urządzeń i środków transportu do rozwoju łańcucha dostaw 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zakład Hodowli Pstrąga MYLOF Sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: zakup urządzeń i środków transportu w celu polepszenia i zwiększenia łańcucha dostaw. Skrócony opis… Read More »

00565-6520.10-OR1100050/18 Ziarko Tadeusz POL036101004

POL036101004 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ziarko Tadeusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036101004. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

633989.15 2022-12-01 00058-6521.5-OR0700037/18

633989.15 Polska4 2022-12-01 Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: 2022-12-01. Numer Identyfikacyjny Statku: 633989.15. Nazwa operacji: 475491.86. Skrócony opis operacji: 46-034. Cel operacji: Polska. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy. Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe. Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 2.05.2021. Kwota… Read More »

01146-6520.10-OR1600244/19 Borysewicz Ryszard POL022400633

POL022400633 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Borysewicz Ryszard. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022400633. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji:… Read More »

00811-6520.10-OR1600406/18/19 Wojczuk Marian POL023200774

POL023200774 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wojczuk Marian. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023200774. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez… Read More »

POL012101590 Bazylak Marian 00053-6520.11-OR1600008/17/18

POL012101590 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Bazylak Marian Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bazylak Marian. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012101590. Nazwa operacji: Poprawa jakości i wartości produktów rybołówstwa jednostki rybackiej RWL-4.. Skrócony opis operacji: 1. Samochód dostawczy o ładowności 790… Read More »

POL036901165 Kłosiński Mariusz 00754-6520.10-OR1100242/18

POL036901165 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Kłosiński Mariusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kłosiński Mariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036901165. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

00283-6520.10-OR1600096/17 Garstka Janusz POL011802190

POL011802190 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Garstka Janusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011802190. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace ŚWI-36… Read More »

00222-6523.2-SW1610280/18/19 Podolska Magdalena

Adaptacja lokalu przeznaczonego do krótkotrwałego zakwaterowania w Dziwnowie przy ul. Kaprala Koniecznego 7F/15 oraz zatrudnienie jednej osoby 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Podolska Magdalena. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Adaptacja lokalu przeznaczonego na wynajem w Dziwnowie przy ul. Kaprala Koniecznego 7F/15. Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania… Read More »