Tag Archives: restrukturyzacja małych gospodarstw 2019

POL036901165 Kłosiński Mariusz 00754-6520.10-OR1100242/18

POL036901165 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Kłosiński Mariusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kłosiński Mariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036901165. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

00283-6520.10-OR1600096/17 Garstka Janusz POL011802190

POL011802190 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Garstka Janusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011802190. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace ŚWI-36… Read More »

00222-6523.2-SW1610280/18/19 Podolska Magdalena

Adaptacja lokalu przeznaczonego do krótkotrwałego zakwaterowania w Dziwnowie przy ul. Kaprala Koniecznego 7F/15 oraz zatrudnienie jednej osoby 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Podolska Magdalena. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Adaptacja lokalu przeznaczonego na wynajem w Dziwnowie przy ul. Kaprala Koniecznego 7F/15. Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania… Read More »

POL033802183. POL037202133. POL037400901. POL037402112 Kozioł Tomasz 00126-6520.10-OR1400073/18/19

POL033802183. POL037202133. POL037400901. POL037402112 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Kozioł Tomasz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kozioł Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033802183. POL037202133. POL037400901. POL037402112. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności… Read More »

Jaroszyński Roman 00059-6521.5-OR0300035/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Jaroszyński Roman Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jaroszyński Roman. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb. Pakiet 1 i Pakiet 2.1. Skrócony opis… Read More »

POL010101686. POL010102290 Igiel Arkadiusz 00982-6520.10-OR1600092/19

POL010101686. POL010102290 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Igiel Arkadiusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Igiel Arkadiusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010101686. POL010102290. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace… Read More »

00036-6520.2-OR1600101/18/19 Sienkiewicz Ryszard POL010201476

POL010201476 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sienkiewicz Ryszard. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010201476. Nazwa operacji: Wymiana stawnych narzędzi połowowych łodzi rybackiej TRB-22. Skrócony opis operacji:… Read More »

00079-6521.5-OR0300027/18 Brzeziński Ryszard

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Brzeziński Ryszard. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe. Skrócony opis operacji: Akwakultura świadcząca usługi… Read More »

POL034300817 Kamiński Jarosław 00079-6520.10-OR1100208/16

POL034300817 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Kamiński Jarosław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kamiński Jarosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034300817. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej SWA-17 PRZEZ 30 DNI W 2016 ROKU.… Read More »

00003-6523.2-SW0710018/17/18 Gmina Nieporęt

Celem operacji jest rozwój turystyczny obszaru wokół jeziora Zegrzyńskiego oraz promocja jego walorów środowiskowych poprzez budowę skateparku i siłowni zewnętrznej. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Nieporęt . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa skateparku i siłowni zewnętrznej na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa.. Skrócony opis operacji:… Read More »