Tag Archives: restrukturyzacja małych gospodarstw 2019

00010-6523.2-SW0810014/18 Pawliszyn Krzysztof

Zwiększenie konkurencyjności gospodarstwa rybackiego poprzez wykonanie stacji transformatorowej wraz z linią kablową na obiekcie stawowym zlokalizowanym w Miejscu oraz utworzenie miejsca pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pawliszyn Krzysztof. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wykonanie stacji transformatorowej wraz z linią kablową na obiekcie stawowym zlokalizowanym w… Read More »

00020-6523.2-SW0910026/17/18 Gmina Radomyśl nad Sanem

Zwiększenie aktywności społecznej i wykorzystania zasobów turystyczno-rekreacyjnych Gminy Radomyśl nad Sanem poprzez przebudowę budynku Domu Ludowego 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Radomyśl nad Sanem . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Przebudowa budynku Domu Ludowego w miejscowości Pniów. Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury… Read More »

Ozdoba Andrzej 00032-6521.5-OR0100005/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Ozdoba Andrzej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ozdoba Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wykorzystanie tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb w obiekcie Pomocne.. Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania… Read More »

00008-6520.8-OR1400010/17 Kozioł Tomasz Jan POL037400901

POL037400901 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa w tym floty łodziowego rybołówstwa przybzerznego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kozioł Tomasz Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037400901. Nazwa operacji: Podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez dopoosażenie w… Read More »

Klus Natalia 00090-6521.5-OR0300129/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Klus Natalia Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Klus Natalia. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura przyjazna środowisku.. Skrócony opis operacji: Podczas realizacji operacji wdrożone zostaną łącznie Pakiet 1 i Pakiet 2 w zakresie wymogu 2.1.… Read More »

00085-6521.5-OR1200049/18 Dylla Dariusz

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dylla Dariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Realizacja Środka 2.5 „Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe” w ramach programu… Read More »

POL010801529 Konkel Andrzej 00220-6520.10-OR1600007/17

POL010801529 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Konkel Andrzej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Konkel Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010801529. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace WOL-51 przez 30 dni.. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

00830-6520.10-OR1100365/18/19 Bernatek Robert POL023400981

POL023400981 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bernatek Robert. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023400981. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

00380-6520.10-OR1100148/17 Rotta Bogusław POL033700618

POL033700618 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rotta Bogusław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033700618. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

Gulbinowicz Dariusz 00006-6521.5-OR1400011/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Gulbinowicz Dariusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gulbinowicz Dariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe. Skrócony opis operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe. Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz… Read More »