Tag Archives: restrukturyzacja małych gospodarstw

POL010601471 Wiśniewski Przemysław 00157-6520.10-OR1600177/16

POL010601471 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Wiśniewski Przemysław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wiśniewski Przemysław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010601471. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace TRB-18 przez 30 dni. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

00037-6520.11-OR1600057/17/18 Grabowski Paweł POL022500250

POL022500250 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Grabowski Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500250. Nazwa operacji: Zakup nowego samochodu dostawczego z kontenerem chłodniczym… Read More »

00070-6521.5-OR1500006/18 Roj Leszek

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Roj Leszek. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe. Skrócony opis operacji: Akwakultura świadcząca usługi… Read More »

00001-6522.1.1-OR0600001/18 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Wspieranie monitorowania. kontroli i egzekwowania. zwiększanie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej. bez zwiększania obciążenia administra 3 – Wspieranie wdrażania WPRyb Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Seminarium na temat zapobiegania na poziomie Unii Europejskiej oraz krajowym nielegalnym. nieregulowanym i nieraportowanym połowom… Read More »

00003-6521.3.1-OR1600020/17 Ośrodek Hodowli Pstrąga Dariusz Knioła Mariusz Engler Spółka Cywilna

zwiększenie konkurencyjności i rentowności 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ośrodek Hodowli Pstrąga Dariusz Knioła Mariusz Engler Spółka Cywilna . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup urządzeń do poprawy jakości produktów akwakultury. Skrócony opis operacji: zakup natleniaczy i agregatu prądotwórczego. Cel… Read More »

00014-6523.2-SW1110054/17 Gmina Sztutowo

Poprawa dostępności infrastruktury turystycznej poprzez remont czterech zejść na plażę w miejscowościach Sztutowo. Kąty Rybackie i Skowronki 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Sztutowo . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Remont zejść na plażę w miejscowości Sztutowo. Kąty Rybackie i Skowronki. Skrócony opis operacji: Remont zejść… Read More »

00001-6521.3.3-OR1400001/17/18 Wodna Farma Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wodna Farma Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa hal z zamkniętym obiegiem wody oraz zakup maszyn. urządzeń oraz środków transportu do ich… Read More »

00082-6521.5-OR1200070/18 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Wyzwolenie” w Pisarzowicach

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Wyzwolenie” w Pisarzowicach . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wsparcie działań wodnośrodowiskowych. Skrócony opis… Read More »

00993-6520.10-OR1100494/18/19 Ostapko Tomasz POL023600868

POL023600868 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ostapko Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023600868. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

00069-6520.2-OR1600027/18/19 Bocheński Rafał POL011801236

POL011801236 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bocheński Rafał. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011801236. Nazwa operacji: Wymiana narzędzi połowowych jednostki rybackiej DAR-125. Skrócony opis operacji: -sieci… Read More »