Tag Archives: rolnictwo ekologiczne

00066-6523.2-SW1210100/18 Gmina Lelów

Rozwój rekreacji. kultury i edukacji w oparciu o zasoby dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz podniesienie jakości przestrzeni publicznej poprzez stworzenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Lelów . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zagospodarowanie terenu nad zbiornikiem wodnym w Lelowie poprzez… Read More »

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach 00020-6523.2-SW0610030/17/18

Przeciwdziałanie kłusownictwu w Dolinie Karpia poprzez utworzenie i wyposażenie Patrolu Straży Rybackiej. Cel zostanie osiągnięty do momentu złożenia wniosku o płatność końcową.4 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Utworzenie Patrolu Straży Rybackiej w Dolinie Karpia wraz… Read More »

POL022500268 Porębski Zbigniew 00039-6520.6-OR1600048/16

POL022500268 Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów.4 Porębski Zbigniew Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Porębski Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500268. Nazwa operacji: Utrata miejsca pracy na statku rybackim KOŁ-28. Skrócony opis operacji: Zaprzestanie wykonywanie zawodu rybaka przez okres 24 bmiesięcy.. Cel operacji: Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami… Read More »

POL033800363. POL036701153 Muża Robert 00438-6520.10-OR1100051/17

POL033800363. POL036701153 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Muża Robert Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Muża Robert. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033800363. POL036701153. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez 30 dni w 2017 roku.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności… Read More »

POL012202221 Gmiter Paweł 00093-6520.2-OR1600134/18/19

POL012202221 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów.4 Gmiter Paweł Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmiter Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012202221. Nazwa operacji: Zakup narzędzi połowowych na jednostce NIE-8. Skrócony opis operacji: Zakup sieci. Cel operacji: Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym… Read More »

POL034502026 00082-6520.2-OR1100093/18/19

POL034502026 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów.4 Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: . Numer Identyfikacyjny Statku: POL034502026. Nazwa operacji: Wymiana narzędzi połowowych na statku WŁA-16. Skrócony opis operacji: W ramach realizacji operacji zostaną wymienione bierne narzędzia połowowe poprzez:a) zakup i dostawa sieci skrzelowych… Read More »

00146-6523.2-SW1110232/18 Jędrych Danuta

Nowopowstała restauracja rybna w karwii w nowoczesne instalacje wentylacyjną i chłodniczą w ramach dywersyfikacji dochodów pozyskiwanych z rybołówstwa wykonywanego statkiem rybackim WŁA307 w ramach rozwoju działalności gospodarczej wpisujących się w założ 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jędrych Danuta. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wyposażenie w sprzęt… Read More »

00348-6520.10-OR1600150/17 Gancarczyk Edward POL010702127

POL010702127 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gancarczyk Edward. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010702127. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace STP-32… Read More »

00123-6521.3.1-OR0300044/17/18 Jasiński Krzysztof

Przywrócenie potencjału produkcyjnego na obiekcie Jagodne i wzrost produkcji rybackiej o 100 ton 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jasiński Krzysztof. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Inwestycje produkcyjne na obiekcie Jagodne. Skrócony opis operacji: Inwestycje produkcyjnego na obiekcie Jagodne i wzrost… Read More »

00681-6520.10-OR1100201/18 Wysoczański Daniel POL023401054

POL023401054 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wysoczański Daniel. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401054. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »