Tag Archives: spis rolników

00515-6520.10-OR1600140/18 Kopański Mieczysław POL010801539

POL010801539 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kopański Mieczysław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010801539. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez… Read More »

Pyć Anna 00024-6521.5-OR0700031/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Pyć Anna Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pyć Anna. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Tradycyjne. przyjazne środowisku praktyki w chowie i hodowli ryb w gospodarstwie rybackim Pstrąg Pustelnia Anna Pyć obiekt Boży Dar. Skrócony opis… Read More »

00183-6520.10-OR1100239/16 Koziróg Dawid POL034500679

POL034500679 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Koziróg Dawid. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034500679. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji:… Read More »

00014-6523.2-SW0500008/17/18 Gminna Biblioteka Publiczna w Dalikowie

Rozszerzenie oferty rekreacyjno-turystycznej miejscowości Domaniew poprzez budowę siłowni plenerowej. uporządkowanie parku wraz z montażem ławek oraz budowę ciągu komunikacyjnego. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gminna Biblioteka Publiczna w Dalikowie . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w miejscowości Domaniew”. Skrócony opis operacji:… Read More »

POL034500264 Jeka Tomasz Paweł 00002-6520.10-OR1100043/16

POL034500264 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Jeka Tomasz Paweł Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jeka Tomasz Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034500264. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i… Read More »

00003-6521.3.1-OR1600020/17 Ośrodek Hodowli Pstrąga Dariusz Knioła Mariusz Engler Spółka Cywilna

zwiększenie konkurencyjności i rentowności 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ośrodek Hodowli Pstrąga Dariusz Knioła Mariusz Engler Spółka Cywilna . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup urządzeń do poprawy jakości produktów akwakultury. Skrócony opis operacji: zakup natleniaczy i agregatu prądotwórczego. Cel… Read More »

00146-6523.2-SW1110232/18 Jędrych Danuta

Nowopowstała restauracja rybna w karwii w nowoczesne instalacje wentylacyjną i chłodniczą w ramach dywersyfikacji dochodów pozyskiwanych z rybołówstwa wykonywanego statkiem rybackim WŁA307 w ramach rozwoju działalności gospodarczej wpisujących się w założ 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jędrych Danuta. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wyposażenie w sprzęt… Read More »

POL010301662. POL010301663 Bochowicz Krzysztof 00981-6520.10-OR1600091/19

POL010301662. POL010301663 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Bochowicz Krzysztof Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bochowicz Krzysztof. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010301662. POL010301663. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace… Read More »

00004-6523.3-SW0910004/18 Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”

Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej poprzez podjęcie działań mających na celu zachowanie tradycji lokalnych i popularyzację spożycia ryb słodkowodnych 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Projekt współpracy międzyregionalnej „Złota Łuska”. Skrócony opis operacji: Propagowanie drobnostanu… Read More »

POL036701151 Banach Mariusz Michał 00112-6520.2-OR1100127/18/19

POL036701151 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów.4 Banach Mariusz Michał Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Banach Mariusz Michał. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036701151. Nazwa operacji: Inwestycje w sprzęt poprawiający selektywność narzędzi połowowych pod względem wielkości lub pod względem gatunków.. Skrócony opis operacji: Operacja związana… Read More »