Tag Archives: spis rolny 2020

00212-6523.2-SW1610292/18/19 Pankowski Kamil

Poprawa jakości świadczonych usług gastronomicznych w przedsiębiorstwie „OLIMP” poprzez wykonanie zabudowy części konsumpcyjnej zewnętrznej. zakup urządzeń do gastronomii i zatrudnienie pracowników. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pankowski Kamil. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Poprawa jakości świadczonych usług gastronomicznych w przedsiębiorstwie „OLIMP” Kamil Pankowski poprzez inwestycje. Skrócony… Read More »

00206-6523.2-SW1110362/18 Zakład Hodowli Pstrąga MYLOF Sp. z o.o.

utrzymanie miejsc pracy poprzez zakup niezbędnych urządzeń i środków transportu do rozwoju łańcucha dostaw 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zakład Hodowli Pstrąga MYLOF Sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: zakup urządzeń i środków transportu w celu polepszenia i zwiększenia łańcucha dostaw. Skrócony opis… Read More »

01155-6520.10-OR1100125/19 Boszke Witold POL033700638

POL033700638 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Boszke Witold. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033700638. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

Pasieczny Jan Sebastian 00013-6523.2-SW0110008/17/18

Celem operacji jest utrzymanie potencjału produkcyjnego gospodarstwa rybackiego Stawczyk. poprzez zabezpieczenie przed szkodami powodowanymi przez chronione gatunki zwierząt oraz regulowanie ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 – utworzenie ścieżki4 Pasieczny Jan Sebastian Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pasieczny Jan Sebastian. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Powstanie ścieżki przyrodniczej udostępniającej cenny przyrodniczo obszar gospodarstwa… Read More »

00192-6520.10-OR1100243/16 Muża Tadeusz POL033800598

POL033800598 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Muża Tadeusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033800598. Nazwa operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

00004-6522.1.1-OR0700001/17 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

wspieranie monitorowania kontroli i egzekwowania. zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej bez zwiększania obciążenia administracyjnego 3 – Wspieranie wdrażania WPRyb Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Seminarium nt. zapobiegania na poziomie Unii Europejskiej oraz krajowym nielegalnym. nieregulowanym i nieraportowanym połowom (IUU).… Read More »

Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa w Tomicach 00030-6523.2-SW0610018/18

Promocja obszaru Doliny Karpia. w tym Gminy Tomice jako miejsca promującego dziedzictwo kulturowe rybołówstwa poprzez organizację imprez i warsztatów. Cel zostanie osiągnięty do momentu złożenia wniosku o płatność ostateczną4 Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa w Tomicach Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa w Tomicach . Numer… Read More »

Gmina Chodel 00003-6523.2-SW0310002/17/18

Bezpośrednim celem przedmiotowej operacji jest stworzenie warunków umożliwiających ograniczenie kłusownictwa wędkarskiego oraz ochronę ryb i ekosystemu publicznego zbiornia wód stojących -Zalew w Chodlu.4 Gmina Chodel Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Chodel . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Oświetlenie łowiska ryb na publicznym zbiorniku wodnym w Chodlu.. Skrócony opis operacji: 4.3Wspieranie i wykorzystywanie… Read More »

00238-6523.2-SW1110347/18/19 Odejewski Marian

Rozwój mikroprzedsiębiorstwa poprzez udoskonalenie świadczonych usług dzięki utworzeniu parku linowego. nowoczesnej linii technologicznej oraz budowie fontanny i utworzeniu 2 stanowisk pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Odejewski Marian. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozwój mikroprzedsiębiorstwa poprzez udoskonalenie świadczonych usług związanych z zakupem nowoczesnej linii technologicznej oraz… Read More »

00018-6523.2-SW1110036/17 Lew Grzegorz Wincenty Zakład Handlowo Usługowo Gastronomiczny Lemax Lew Grzegorz Wincenty ZHUG Lemax

Zwiększenie oferty turystycznej przedsiębiorstwa ZHUG LEMAX poprzez wygenerowanie nowych usług w komorze hiperbarycznej i suchych kąpieli w „Studio zdrowie i uroda FALA” jako nowego produktu turystycznego 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Lew Grzegorz Wincenty Zakład Handlowo Usługowo Gastronomiczny Lemax Lew Grzegorz Wincenty ZHUG Lemax. Numer Identyfikacyjny Statku:… Read More »