Tag Archives: spis rolny 2020

00018-6523.2-SW1110036/17 Lew Grzegorz Wincenty Zakład Handlowo Usługowo Gastronomiczny Lemax Lew Grzegorz Wincenty ZHUG Lemax

Zwiększenie oferty turystycznej przedsiębiorstwa ZHUG LEMAX poprzez wygenerowanie nowych usług w komorze hiperbarycznej i suchych kąpieli w „Studio zdrowie i uroda FALA” jako nowego produktu turystycznego 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Lew Grzegorz Wincenty Zakład Handlowo Usługowo Gastronomiczny Lemax Lew Grzegorz Wincenty ZHUG Lemax. Numer Identyfikacyjny Statku:… Read More »

01123-6520.10-OR1100170/19 Bulewicz Adam POL036400995

POL036400995 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bulewicz Adam. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036400995. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

00004-6523.2-SW0500016/17/18 Gmina Parzęczew

Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Chociszewie poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Parzęczew . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Chociszewie.. Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej… Read More »

00546-6520.10-OR1100088/18 Czapp Arkadiusz POL034902303

POL034902303 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Czapp Arkadiusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034902303. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

00020-6521.5-OR1600033/18 Wolny Krystian

Prom 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wolny Krystian. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Uzyskanie dotacji na rozwój i wsparcie stosowania praktyk przyjaznych środowisku w hodowli karpia. Skrócony opis operacji: Realizacja pakietu 1 i 2 wymóg 2.1 przez zachowanie rocznego całkowitego… Read More »

RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” 00001-6523.3-SW0400001/19

Nawiązanie współpracy transnarodowej pomiędzy lokalnymi grupami działania służącej zwiększeniu zaangażowania i kompetencji mieszkańców obszarów rybackich poprzez udział wyjeździe studyjnym. podczas którego zostaną przeprowadzone szkolenia branżowe w zakre4 RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wsparcie aktywności i kompetencji mieszkańców śródlądowych obszarów RLGD Pojezierze… Read More »

POL037100909. POL037102123 Lustyk Marek 00097-6520.10-OR1400029/18

POL037100909. POL037102123 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy4 Lustyk Marek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Lustyk Marek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037100909. POL037102123. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: SUC-1 SUC-24. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

POL011801176 Naumiec Jerzy 00317-6520.10-OR1600137/17

POL011801176 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Naumiec Jerzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Naumiec Jerzy. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011801176. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace ŚWI-2 przez 60 dni. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

Gospodarstwo Rybackie s.c. Włoszczowa 00042-6521.5-OR1300011/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Gospodarstwo Rybackie s.c. Włoszczowa Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie s.c. Włoszczowa . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Dofinansowanie dla obiektu Wola Świdzińska. Skrócony opis operacji: Realizacja pakietu 1 oraz pakietu 2 w zakresie… Read More »

00861-6520.10-OR1600418/18/19 Janeczko Mirosław POL022500294

POL022500294 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Janeczko Mirosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500294. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez… Read More »