Tag Archives: spis rolny gov pl

00014-6523.2-SW0310026/17/18 Adamski Marceli

Rozwój działalności gospodarczej na obszarze LGR poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w procesie produkcji oraz zwiększenie zatrudnienia w grupie osób defaworyzowanych 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Adamski Marceli. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozwój działalności gospodarczej na obszarze LGR poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w procesie produkcji oraz… Read More »

POL012001447 Skiba Józef 00020-6520.8-OR1600025/19

POL012001447 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Skiba Józef Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Skiba Józef. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012001447. Nazwa operacji: Modernizacja jednostki „Gold Star” – przystosowanie do wędkarstwa. Skrócony opis operacji: Modernizacja jachtu Gold Star. Cel operacji: Podnoszenie… Read More »

00629-6520.10-OR1600170/18 Kruk Paweł POL022500385

POL022500385 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kruk Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500385. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez… Read More »

00086-6520.2-OR1600119/18/19 Manuszewski Daniel POL023302161

POL023302161 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie.w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Manuszewski Daniel. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023302161. Nazwa operacji: Wymiana narzędzi połowowych jednostki rybackiej JAR-24. Skrócony opis operacji: Zakup sieci.… Read More »

00064-6523.2-SW1110092/17/18 Gmina Kosakowo

Rozwój oferty czasu wolnego dla mieszkańców i turystów w oparciu o kulturowe bogactwo obszarów rybackich poprzez utworzenie jednego nowego skansenu rybackiego w nadmorskiej miejscowości Mechelinki gm. Kosakowo 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Kosakowo . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zagospodarowanie terenu działek nr 214/7 i… Read More »

00021-6520.11-OR1100020/17/18 Konkel Marcin Artur POL033801997

POL033801997 „Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy”. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Konkel Marcin Artur. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033801997. Nazwa operacji: Zakup specjalistycznego środka transportu. Skrócony opis… Read More »

Rosołek Janusz Witold 00065-6521.5-OR0700019/18

Propagowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Rosołek Janusz Witold Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rosołek Janusz Witold. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w Gospodarstwie Rybackim BROSZKÓW Janusz Rosołek.. Skrócony opis operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w Gospodarstwie… Read More »

Polski Związek Wędkarski Okręg w Gorzowie Wlkp. 00004-6523.2-SW0410016/17

Ochrona środowiska wodnego i dziedzictwa przyrodniczego na terenie RLGD Pojezierze Dobiegniewskie poprzez zakup 2 samochodów i 4 termowizorów dla strażników Społecznej Straży Rybackiej4 Polski Związek Wędkarski Okręg w Gorzowie Wlkp. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Polski Związek Wędkarski Okręg w Gorzowie Wlkp. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Doposażenie Społecznej Straży Rybackiej poprzez… Read More »

„Seamor International Ltd” Sp. z o.o. 00006-6524.4-OR1600002/17/18

zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu4 „Seamor International Ltd” Sp. z o.o. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: „Seamor International Ltd” Sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozbudowa przetwórni ryb SEAMOR przy ul. Granitowej w Szczecinie – etap II w raz z zakupem wyposażenia. Skrócony opis operacji: Roboty konstrukcyjno-budowlane… Read More »

Gmina Nowy Dwór Gdański 00020-6523.2-SW1110050/17

Rozwój całorocznej infrastruktury turystyczno-sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę budynku socjalnego z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Obiektach Sportowych w Nowym Dworze Gdańskim.4 Gmina Nowy Dwór Gdański Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Nowy Dwór Gdański . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa budynku socjalnego z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Gminnych Obiektach Sportowych w Nowym Dworze Gdańskim.. Skrócony opis… Read More »