Tag Archives: spis rolny gov pl

00103-6520.9-OR1100107/17/18 Maciejewski Robert Adam

Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Maciejewski Robert Adam. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Doposażenie statku rybackiego WŁA-131 w nowoczesne urządzenia… Read More »

00025-6520.11-OR1600021/17/18 Janeczko Mirosław POL022500294

POL022500294 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Janeczko Mirosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500294. Nazwa operacji: inwestycja na statku rybackim KOŁ-40 poprawiająca jakość produktów rybołówstwa. Skrócony opis operacji: zakup… Read More »

00260-6520.10-OR1100006/17 Bejnar Piotr Krzysztof POL036400992

POL036400992 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bejnar Piotr Krzysztof. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036400992. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej… Read More »

FIRMA BUDOWLANO-HANDLOWO-USŁUGOWA „MODEHPOLMO” SPÓŁKA Z O.O. 00022-6521.5-OR1600004/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 FIRMA BUDOWLANO-HANDLOWO-USŁUGOWA „MODEHPOLMO” SPÓŁKA Z O.O. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: FIRMA BUDOWLANO-HANDLOWO-USŁUGOWA „MODEHPOLMO” SPÓŁKA Z O.O. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Dofinansowanie do akwakultury świadczącej usługi środowiskowe. Skrócony opis operacji: Pakiet 1.2.1. Cel… Read More »

00034-6520.10-OR1400030/16 Ruksztełło Roman POL037402068

POL037402068 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz bezpieczeństwa i warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ruksztełło Roman. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037402068. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie dzłalałności połowowej. Skrócony opis operacji: PAS-64… Read More »

00032-6523.2-SW1510043/18 Gmina Szydłowo

Stworzenie na terenie obszaru Nadnoteckiej Grupy Rybackiej rekreacyjnej infrastruktury. przeznaczonej na użytek publiczny. poprzez budowę sceny plenerowej z zapleczem gospodarczym we wsi Tarnowo w celu zaspokojenia potrzeb społecznych oraz propagowania dz 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Szydłowo . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: „Budowa infrastruktury… Read More »

POL033800562 Łódź Rybacka „JAS-6” S.C. Karol Dahl Franciszek Dahl 00379-6520.10-OR1100147/17

POL033800562 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Łódź Rybacka „JAS-6” S.C. Karol Dahl Franciszek Dahl Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Łódź Rybacka „JAS-6” S.C. Karol Dahl Franciszek Dahl . Numer Identyfikacyjny Statku: POL033800562. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony… Read More »

00002-6521.3.2-OR1100002/18/19 Pierzgalski Tadeusz

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pierzgalski Tadeusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 39.2 kWp. Skrócony opis operacji: Zakup instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 39.2 kWp. Cel… Read More »

00005-6521.3.1-OR1100025/17 Okruciński Jakub

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Okruciński Jakub. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Poprawa bezpieczeństwa pracy.poprawa zdrowia i dobrostanu zwierząt Hodowli ryb Jakub Okruciński. Skrócony opis operacji: Zakup urządzeń oraz narybku zgodnie z… Read More »

00029-6523.2-SW0610010/18 Górowicz/Krzysztof Górowicz Firma Handlowo-Usługowa „EUROGUM” Krzysztof

Rozwój działalności gospodarczej i stworzenie nowego miejsca pracy w wyniku uruchomienia myjni samochodowej na obszarze LGD Dolina Karpia do dnia złożenia wniosku o płatność końcową 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Górowicz/Krzysztof Górowicz Firma Handlowo-Usługowa „EUROGUM” Krzysztof. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wzrost dochodowości firmy i stworzenie… Read More »