Tag Archives: spis rolny

00158-6520.10-OR1600179/16 Soroko Małgorzata POL010600399

POL010600399 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Soroko Małgorzata. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010600399. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace TRB-5… Read More »

POL036101004 Ziarko Tadeusz 00279-6520.10-OR1100045/17

POL036101004 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Ziarko Tadeusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ziarko Tadeusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036101004. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw… Read More »

POL037400862 Żydziak Piotr 00024-6520.2-OR1400027/18/19

POL037400862 zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów4 Żydziak Piotr Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Żydziak Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037400862. Nazwa operacji: Zmniejszenie wpływu rybołówstwa przy użyciu statku rybackiego FRO-20 na środowisko morskie poprzez zakup bardziej selektywnych narzędzi połowowych. Skrócony opis operacji: Zmniejszanie… Read More »

00015-6521.5-OR0900025/18 Stec Mieczysław

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stec Mieczysław. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w… Read More »

00488-6520.10-OR1600082/18 Sobstyl Jerzy POL011402149

POL011402149 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sobstyl Jerzy. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011402149. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez… Read More »

POL034000538 Czapp Tadeusz 00696-6520.10-OR1100136/18

POL034000538 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Czapp Tadeusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Czapp Tadeusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034000538. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

Ćwikła Marian 00016-6521.3.2-OR0100004/19

Ochrona i odbudowa wodnej różnorodności biologicznej oraz wspieranie ekosystemów związanych z akwakulturą i promowanie zasobooszczędnej akwakultury4 Ćwikła Marian Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ćwikła Marian. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Instalacja ogniw fotowoltaicznych w Ośrodku hodowli Pstrąga w Ścinawce Średniej. Skrócony opis operacji: Zainstalowanie ogniw fotowoltaicznych w Ośrodku hodowli Pstrąga w Ścinawce Średniej… Read More »

00005-6520.6-OR1100003/16 Molenda Krzysztof POL023400982

POL023400982 Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową. a dostępnymi uprawnieniami do połowów. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Molenda Krzysztof. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023400982. Nazwa operacji: Trwałe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Złomowanie statku rybackiego.. Cel operacji: Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową.… Read More »

Gmina Ruda Maleniecka 00021-6523.2-SW1310003/18

Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru zależnego od rybactwa oraz zwiększenie atrakcyjności terenu wokół zbiornika wodnego poprzez stworzenie i wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Maleniec.4 Gmina Ruda Maleniecka Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Ruda Maleniecka . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie zbiornika wodnego mające na celu poprawę… Read More »

00680-6520.10-OR1100202/18 Wysoczański Piotr POL023401051

POL023401051 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wysoczański Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401051. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji:… Read More »