Tag Archives: spisrolny

00010-6521.5-OR1200094/18 zowany jest w miejscowości Durdy. Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 188907.5 00023-6521.5-OR0900015/18 Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: zowany jest w miejscowości Durdy.. Numer Identyfikacyjny Statku: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.. Nazwa operacji: 2018-01-01.… Read More »

Szkutnik Marian 00032-6523.2-SW0910019/17/18

Dywersyfikacja dochodów gospodarstwa poprzez stworzenie i rozwijanie usług w zakresie utrzymania sieci melioracyjnych i obiektów stawowych oraz utworzenie miejsca pracy dla osoby należącej do grupy defaworyzowanej.4 Szkutnik Marian Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szkutnik Marian. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup ciągnika. ładowacza czołowego z łyżką i widłami oraz kosiarki bijakowej tylno-bocznej.. Skrócony… Read More »

GOSPODARSTWO RYBACKIE „POLESIE” Sp. z o.o. 00035-6521.5-OR0300046/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 GOSPODARSTWO RYBACKIE „POLESIE” Sp. z o.o. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: GOSPODARSTWO RYBACKIE „POLESIE” Sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Realizacja działania „Akwakultura świadcząca usługi srodowiskowe” w zakresie wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub… Read More »

POL037202083 Franciuk Elżbieta 00039-6520.10-OR1400012/17

POL037202083 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Franciuk Elżbieta Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Franciuk Elżbieta. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037202083. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Zaprzestanie działalności połowowej przez okres 30 dni w 2017 roku przez jednostkę TOL 4. Cel operacji:… Read More »

POL037402120. POL037402121 Sawicki Marcin 00186-6520.10-OR1400044/19

POL037402120. POL037402121 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy4 Sawicki Marcin Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sawicki Marcin. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037402120. POL037402121. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej – PAS-77 i PAS-78. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności… Read More »

00091-6523.2-SW1110189/18 Nowak Paweł

Wzrost konkurencyjności firmy oraz utworzenie 3 nowych miejsc pracy poprzez zakup nowego sprzętu muzycznego 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Nowak Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup nowego instrumentu muzycznego – akordeonu koncertowego.. Skrócony opis operacji: 4.02.2002. Cel operacji: Wzrost konkurencyjności firmy oraz utworzenie 3 nowych… Read More »

Gmina Jasienica 00018-6523.2-SW1210023/17

Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury dzięki wykorzystaniu potencjału turystycznego obszaru LGD Bielska Kraina poprzez budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowościach 4 Gmina Jasienica Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Jasienica . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa sieci placów zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na terenie Gminy… Read More »

00033-6523.2-SW0910011/17/18 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego

Zachowanie bioróżnorodności obszaru Lokalnej Grupy Rybackiej poprzez zakup umundurowania i sprzętu dla Społecznej Straży Rybackiej 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup umundurowania i sprzętu dla Społecznej Straży Rybackiej.. Skrócony opis operacji: Wspieranie atutów środowiska wodnego na… Read More »

POL033700654 Budzisz Szymon 01178-6520.10-OR1100114/19

POL033700654 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Budzisz Szymon Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Budzisz Szymon. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033700654. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie postoju połowowego. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie postoju połowowego. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

Spółka Rybacka „Niedźwiedzice” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 00010-6521.3.1-OR0100024/17/18

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury4 Spółka Rybacka „Niedźwiedzice” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Spółka Rybacka „Niedźwiedzice” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Inwestycja w zwiększenie produkcji akwakultury w gospodarstwie rybackim Spółki Rybackiej „Niedźwiedzice” Sp z o.o. w Niedźwiedzicach. Skrócony opis operacji: Oświetlenie… Read More »