Tag Archives: spisrolny

00077-6520.11-OR1100055/17/18 Daniluk Mirosław POL036301026

POL036301026 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Daniluk Mirosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036301026. Nazwa operacji: Zakup specjalistycznego środka transportu i środkow produkcji… Read More »

POL037402086 Kowalewski Jacek 00019-6520.11-OR1400005/17/18

POL037402086 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Kowalewski Jacek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kowalewski Jacek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037402086. Nazwa operacji: Podnoszenie wartości produktów rybołówstwa poprzez doposażenie firmy w specjalistyczny sprzęt. Skrócony opis operacji: Wartość dodana. jakość produktów i… Read More »

Gulbinowicz Dariusz 00006-6521.5-OR1400011/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Gulbinowicz Dariusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gulbinowicz Dariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe. Skrócony opis operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe. Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz… Read More »

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „Karp” Spółka z o.o 00008-6523.2-SW0910017/17/18

Dywersyfikacja działalności Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego „Karp” Sp. z o.o. poprzez zakup ciągnika rolniczego i kosiarki do rowów i poboczy.4 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „Karp” Spółka z o.o Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „Karp” Spółka z o.o . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup ciągnika rolniczego i kosiarki do… Read More »

POL022500298 Molenda Sławomir 00003-6520.9-OR1600010/19

POL022500298 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Molenda Sławomir Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Molenda Sławomir. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500298. Nazwa operacji: Zakup. montaż i konfiguracja radaru na łodzi rybackiej KOŁ-161 w celu poprawy bezpieczeństwa.. Skrócony opis operacji: Zakup anteny… Read More »

00047-6523.2-SW1410071/17/18 Gmina Orzysz

tworzenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny poprzez stworzenie Rybackiego Parku Edukacyjnego i utrzymanie go przez okres 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Orzysz . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: zagospodarowanie terenu przy budynku Ratusza w Orzyszu… Read More »

00005-6520.6-OR1100003/16 Molenda Krzysztof POL023400982

POL023400982 Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową. a dostępnymi uprawnieniami do połowów. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Molenda Krzysztof. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023400982. Nazwa operacji: Trwałe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Złomowanie statku rybackiego.. Cel operacji: Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową.… Read More »

00014-6523.2-SW0310026/17/18 Adamski Marceli

Rozwój działalności gospodarczej na obszarze LGR poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w procesie produkcji oraz zwiększenie zatrudnienia w grupie osób defaworyzowanych 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Adamski Marceli. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozwój działalności gospodarczej na obszarze LGR poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w procesie produkcji oraz… Read More »

00094-6520.2-OR1100025/18/19 Wójcicki Jan POL023602020

POL023602020 zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie w tym unikanie i redukcja w jak największym stopniu niechcianych połowów 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wójcicki Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023602020. Nazwa operacji: zmniejszanie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie i środowisko śródlądowe oraz… Read More »

00694-6520.10-OR1100128/18 Daniluk Mirosław Jan POL036301026

POL036301026 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Daniluk Mirosław Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036301026. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.… Read More »