Tag Archives: średnia cena gruntów rolnych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” 00063-6523.2-SW1530

Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w gminie Kiszkowo poprzez budowę boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry w tenisa stołowego. ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury.4 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji:… Read More »

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna im. Przyjaźni polsko-węgierskiej 00055-6521.5-OR0800043/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna im. Przyjaźni polsko-węgierskiej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna im. Przyjaźni polsko-węgierskiej . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: ”Uzyskanie wsparcia w zakresie działań wodno-środowiskowych”. Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub… Read More »

00656-6520.10-OR1600214/18 Dębowe Zacisze Beata Smolis Dębowe Zacisze Beata Smolis POL022502180

POL022502180 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dębowe Zacisze Beata Smolis Dębowe Zacisze Beata Smolis. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022502180. Nazwa operacji: Tymczasowe… Read More »

POL036601998 Konikowski Jarosław 01205-6520.10-OR1100146/19

POL036601998 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa4 Konikowski Jarosław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Konikowski Jarosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036601998. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-01-01. Data Zakończenia Realizacji Operacji:… Read More »

POL036501133 Siergiej Małgorzata Grażyna 00028-6520.2-OR1100060/18

POL036501133 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja w jak największym stopniu. niechcianych połowów.4 Siergiej Małgorzata Grażyna Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Siergiej Małgorzata Grażyna. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036501133. Nazwa operacji: Inwestycje w sprzęt poprawiający selektywność narzędzi połowowych pod względem wielkości lub pod względem gatunków.. Skrócony opis operacji: Operacja związana… Read More »

00011-6520.9-OR1600001/17/18 Meger Adrian POL023201964

POL023201964 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Meger Adrian. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023201964. Nazwa operacji: Inwestycje na statku rybackim DAR-113 w zakresie… Read More »

00453-6520.10-OR1100258/17 Kohnke Stefan Antoni SWE000001006

SWE000001006 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kohnke Stefan Antoni. Numer Identyfikacyjny Statku: SWE000001006. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej… Read More »

00154-6520.10-OR1400002/19 Kozioł Tomasz POL033802183

POL033802183 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kozioł Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033802183. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Cel… Read More »

POL022500268 Porębski Zbigniew 00039-6520.6-OR1600048/16

POL022500268 Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów.4 Porębski Zbigniew Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Porębski Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500268. Nazwa operacji: Utrata miejsca pracy na statku rybackim KOŁ-28. Skrócony opis operacji: Zaprzestanie wykonywanie zawodu rybaka przez okres 24 bmiesięcy.. Cel operacji: Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami… Read More »

00385-6520.10-OR1600190/17 Włodyka Arkadiusz POL022900441

POL022900441 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Włodyka Arkadiusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022900441. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace CHY-4… Read More »