Tag Archives: średnie ceny gruntów rolnych

00006-6520.9-OR1400015/17/18 Sawicki Marcin POL037402121

POL037402121 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sawicki Marcin. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037402121. Nazwa operacji: Inwestycje na statku PAS-78 w zakresie poprawy… Read More »

POL011701308. POL023000453. POL023200807. POL033900556 Pasik Grzegorz 01145-6520.10-OR1600241/19

POL011701308. POL023000453. POL023200807. POL033900556 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Pasik Grzegorz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pasik Grzegorz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011701308. POL023000453. POL023200807. POL033900556. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez… Read More »

POL022500339 Rowiński Jan 00030-6520.11-OR1600029/17/18

POL022500339 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Rowiński Jan Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rowiński Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500339. Nazwa operacji: Zakup pojazdów i wyposażenia w celu podniesienia wartości produktów rybołówstwa. Skrócony opis operacji: Zakup: samochodu dostawczego z zabudową… Read More »

Szczoczarz Wacław 00009-6521.3.1-OR1300014/17/18

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury4 Szczoczarz Wacław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szczoczarz Wacław. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Remont (modernizacja) istniejącego obiektu chowu i hodowli ryb Gospodarstwa Rybackiego Rytwiany.. Skrócony opis operacji: Remont ( modernizacja ) istniejącego obiektu chowu i hodowli ryb Gospodarstwa Rybackiego Rytwiany poprzez wymianę uszkodzonego i… Read More »

Samorząd Województwa Lubelskiego 00036-6526-DPT00031/18

2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym.4 Samorząd Województwa Lubelskiego Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Samorząd Województwa Lubelskiego . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zatrudnienie kadry w Urzędzie Marszałkowskim na potrzeby wdrażania PO Rybactwo i Morze 2014-2020 w okresie od stycznia 2016 do czerwca 2018… Read More »

POL034300813 Łódź rybacka SWA-7 s.c. Roman i Stefan Konkel 00501-6520.10-OR1100247/17

POL034300813 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Łódź rybacka SWA-7 s.c. Roman i Stefan Konkel Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Łódź rybacka SWA-7 s.c. Roman i Stefan Konkel . Numer Identyfikacyjny Statku: POL034300813. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony… Read More »

00007-6520.8-OR1400011/17 Kozioł Paweł POL037400904

POL037400904 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kozioł Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037400904. Nazwa operacji: Podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez doposażenie w samochód… Read More »

00960-6520.10-OR1100422/18/19 Golla Robert POL034600525

POL034600525 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Golla Robert. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034600525. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

POL012001884. POL012002140 Podolska Magdalena 00962-6520.10-OR1600191/19

POL012001884. POL012002140 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Podolska Magdalena Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Podolska Magdalena. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012001884. POL012002140. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace… Read More »

Gmina Aleksandrów Łódzki 00012-6523.2-SW0500012/17/18

Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez dostawę. montaż domku drewnianego. wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej w Sobieniu.4 Gmina Aleksandrów Łódzki Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Aleksandrów Łódzki . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa Centrum Informacji Turystycznej w Sobieniu.. Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego… Read More »