Tag Archives: stawki dopłat 2019

00656-6520.10-OR1600214/18 Dębowe Zacisze Beata Smolis Dębowe Zacisze Beata Smolis POL022502180

POL022502180 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dębowe Zacisze Beata Smolis Dębowe Zacisze Beata Smolis. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022502180. Nazwa operacji: Tymczasowe… Read More »

POL010301660 Bardin Tadeusz 01134-6520.10-OR1600238/19

POL010301660 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Bardin Tadeusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bardin Tadeusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010301660. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace DĄB-17 przez… Read More »

Matyjasik Jacek 00154-6523.2-SW1610258/18

Celem operacji jest rozszerzenie usług gastronomicznych poprzez wprowadzenie kompleksowego cateringu zewnętrznego w celu dywersyfikacji. wzrostu i stabilizacji dochodów firmy rozszerzając ofertę i obszar prowadzonej działalności oraz zatrudnienie 1 osoby 4 Matyjasik Jacek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Matyjasik Jacek. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: WPROWADZENIE KOMPLEKSOWEJ USŁUGI CATERINGOWEJ W PLENERZE POPRZEZ ZAKUP FURGONU… Read More »

Gminna Placówka Kultury w Stubnie 00047-6523.2-SW0910056/18

Propagowanie. promocja oraz popularyzacja rybołówstwa. dziedzictwa kulturowego regionu. tradycji rybackich oraz rybackich produktów regionalnych poprzez organizację imprezy folklorystycznej. warsztatów kulinarnych. wyjazdu studyjnego oraz szkolenia i zawo4 Gminna Placówka Kultury w Stubnie Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gminna Placówka Kultury w Stubnie . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Organizacja wydarzenia kulturalno-rozrywkowego „BOCIANIADA” promującego tradycje… Read More »

00544-6520.10-OR1100086/18 Długi Joachim POL034800728

POL034800728 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Długi Joachim. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034800728. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Cel… Read More »

1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Polska 00034-6520.11-OR1600064/17/18

1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy 00056-6520.9-OR1600057/17/184 Polska Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Polska. Numer Identyfikacyjny Statku: 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy. Nazwa operacji: 1.9 Zdrowie i bezpieczeństwo. Skrócony opis operacji: 1.09.2021. Cel operacji: 00056-6520.9-OR1600057/17/18. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji:… Read More »

Szczerbowski Przemysław 00013-6521.3.1-OR0600002/19

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury4 Szczerbowski Przemysław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szczerbowski Przemysław. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: doposażenie obiektu chowu ryb w środki transportu. maszyny oraz urządzenia służące poprawie pracy i dobrostanu zwierząt. Skrócony opis operacji: Zakup łodzi koszącej. dwóch ciągników rolniczych. przyczepy wywrotki. kosiarki bijakowej. basenów izolowanych.… Read More »

Stowarzyszenie „K-jak” Dziwnów 00065-6523.2-SW1610085/17/18

Celem operacji jest propagowanie dobrostanu akwakultury poprzez tworzenie nowych szlaków turystycznych.4 Stowarzyszenie „K-jak” Dziwnów Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie „K-jak” Dziwnów . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Przygoda na kajakach.. Skrócony opis operacji: Zakup kajaków z wyposażeniem. zakup przyczepy do transportu kajaków. zakup baterii słonecznych. wynajęcie busa wraz z kosztem paliwa. koszt… Read More »

POL012201636 Dobraszak Stanisław 00020-6520.8-OR1600017/17

POL012201636 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy4 Dobraszak Stanisław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dobraszak Stanisław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012201636. Nazwa operacji: Budowa domków letniskowych dla wędkarzy. Skrócony opis operacji: budowa domków letniskowych wraz z wyposażeniem. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności… Read More »

POL022502024 Klimczak Jadwiga 00150-6520.10-OR1600213/16

POL022502024 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Klimczak Jadwiga Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Klimczak Jadwiga. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022502024. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace KOŁ-68 przez 60 dni. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »