Tag Archives: susza 2019

00083-6523.2-SW1110123/17/18 Puławska Anita Mirosława

Rozwój działalności gospodarczej firmy Anita Puławska Atena i wzrost zatrudnienia poprzez utworzenie nowych miejsc pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Puławska Anita Mirosława. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa manufaktury cukierków w Łebie.. Skrócony opis operacji: 4.02.2002. Cel operacji: Rozwój działalności gospodarczej firmy Anita Puławska Atena… Read More »

00376-6520.10-OR1600158/17 Matecki Tomasz POL012002191

POL012002191 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Matecki Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012002191. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace DZI-10… Read More »

POL011801207 Pająk Jerzy 01031-6520.10-OR1600181/19

POL011801207 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Pająk Jerzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pająk Jerzy. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011801207. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace ŚWI-29 przez… Read More »

Gmina Miastko 00191-6523.2-SW1110317/18

Wzrost liczby turystów odwiedzających Gminę Miastko poprzez zagospodarowanie szlaku turystycznego nad jeziorem Lednik w Miastku wraz z infrastrukturą towarzyszącą jako elementu infrastruktury społecznej i rekreacyjnej4 Gmina Miastko Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Miastko . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zagospodarowanie szlaku turystycznego nad jeziorem Lednik w Miastku wraz z kampanią promującą spożycie… Read More »

00001-6520.11-OR1400003/17/18 Żydziak Piotr Michał POL037100914. POL037302077. POL037302247. POL037400862

POL037100914. POL037302077. POL037302247. POL037400862 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Żydziak Piotr Michał. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037100914. POL037302077. POL037302247. POL037400862. Nazwa operacji:… Read More »

Pol012001588 Borczyk Leszek 00556-6520.10-OR1600107/18

Pol012001588 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Borczyk Leszek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Borczyk Leszek. Numer Identyfikacyjny Statku: Pol012001588. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace DZI-93 przez… Read More »

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KOŁCZEWIE 00175-6523.2-SW1610241/18/19

Wspieranie atutów środowiska wodnego poprzez przeciwdziałanie kłusownictwu w wykorzystaniem Zakupionego pojazdu ATV.4 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KOŁCZEWIE Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KOŁCZEWIE . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup specjalistycznego pojazdu ATV dla jednostki Operacyjno-Technicznej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołczewie w celu zwiększenia potencjału ratowniczego oraz umożliwienia przeciwdziałania… Read More »

Szeliga Grzegorz 00010-6521.5-OR0500001/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Szeliga Grzegorz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szeliga Grzegorz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Realizacja wymogów w zakresie wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb na obiekcie stawowym… Read More »

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. nica sołectwo Międzyrzecze Dolne oraz Landek. Posiadany obiekt stawowy zajmuje obszar około 6 ha. 00001-6521.5-OR1200063/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 12658.754 nica sołectwo Międzyrzecze Dolne oraz Landek. Posiadany obiekt stawowy zajmuje obszar około 6 ha. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: nica sołectwo Międzyrzecze Dolne oraz Landek. Posiadany obiekt stawowy zajmuje obszar około 6 ha.. Numer Identyfikacyjny… Read More »

Gmina Adamów 00036-6523.2-SW0910036/17/18

Zwiększenie ruchu turystycznego poprzez uatrakcyjnienie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej z funkcja rekreacyjną i wypoczynkowa na zbiorniku wodnym w Jacni.4 Gmina Adamów Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Adamów . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Regulowanie ruchu turystycznego poprzez budowę pomostów wędkarskich na zbiorniku wodnym w Jacni.. Skrócony opis operacji: Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska… Read More »