Tag Archives: suszowe 2020

00560-6520.10-OR1600115/18 Sikora Zbigniew POL012101591

POL012101591 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sikora Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012101591. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

00857-6520.10-OR1600422/18/19 Bednarek Zbigniew POL022900420

POL022900420 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bednarek Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022900420. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez… Read More »

POL035300723 Gabrych Celina 00127-6520.10-OR1100139/16

POL035300723 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Gabrych Celina Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gabrych Celina. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035300723. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw… Read More »

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach 00020-6523.2-SW0610030/17/18

Przeciwdziałanie kłusownictwu w Dolinie Karpia poprzez utworzenie i wyposażenie Patrolu Straży Rybackiej. Cel zostanie osiągnięty do momentu złożenia wniosku o płatność końcową.4 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Utworzenie Patrolu Straży Rybackiej w Dolinie Karpia wraz… Read More »

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. cji karpi w danym obiekcie chowu i hodowli ryb. Obiekt stawy rybne Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Ułężu położony jest na terenie miejscowości Ułęż gmina Ułęż pow. rycki woj. Lubelskie. 00043-6521.5-OR0500046/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 289559.84 cji karpi w danym obiekcie chowu i hodowli ryb. Obiekt stawy rybne Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Ułężu położony jest na terenie miejscowości Ułęż gmina Ułęż pow. rycki woj. Lubelskie. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: cji… Read More »

00017-6521.5-OR1300052/18 Gawłowicz Robert

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gawłowicz Robert. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Działania wodno środowiskowe. Skrócony opis operacji: Realizacja dwóch pakietów –… Read More »

Potapski Jerzy 00007-6520.9-OR1600037/17/18

Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Potapski Jerzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Potapski Jerzy. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup sprzętu poprawiającego bezpieczeństwo oraz warunki pracy na łodzi MIZ-4. Skrócony opis operacji: -Radiotelefon przenośny -Odbiornik-Światło do pasa ratunkowego-Echosonda… Read More »

01073-6520.10-OR1600070/19 Borodo Wiesław POL023301872

POL023301872 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Borodo Wiesław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023301872. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji:… Read More »

00016-6520.9-OR1600008/19 Bochowicz Krzysztof POL010301662. POL010301663

POL010301662. POL010301663 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bochowicz Krzysztof. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010301662. POL010301663. Nazwa operacji: Poprawa w zakresie bezpieczeństwa. zdrowia… Read More »

00009-6523.2-SW1010030/17/18 Gmina Filipów

Poprawa jakości życia mieszkańców dzięki utworzeniu obiektu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie przy Szkole Podstawowej w Filipowie oraz jego udostępnieniu na użytek publiczny. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Filipów . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zagospodarowanie terenu przy szkole w Filipowie. Skrócony opis operacji:… Read More »