Tag Archives: suszowe 2020

Potapski Jerzy 00007-6520.9-OR1600037/17/18

Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Potapski Jerzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Potapski Jerzy. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup sprzętu poprawiającego bezpieczeństwo oraz warunki pracy na łodzi MIZ-4. Skrócony opis operacji: -Radiotelefon przenośny -Odbiornik-Światło do pasa ratunkowego-Echosonda… Read More »

01073-6520.10-OR1600070/19 Borodo Wiesław POL023301872

POL023301872 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Borodo Wiesław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023301872. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji:… Read More »

00016-6520.9-OR1600008/19 Bochowicz Krzysztof POL010301662. POL010301663

POL010301662. POL010301663 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bochowicz Krzysztof. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010301662. POL010301663. Nazwa operacji: Poprawa w zakresie bezpieczeństwa. zdrowia… Read More »

00009-6523.2-SW1010030/17/18 Gmina Filipów

Poprawa jakości życia mieszkańców dzięki utworzeniu obiektu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie przy Szkole Podstawowej w Filipowie oraz jego udostępnieniu na użytek publiczny. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Filipów . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zagospodarowanie terenu przy szkole w Filipowie. Skrócony opis operacji:… Read More »

POL036201024 Kordecka Urszula 01118-6520.10-OR1100149/19

POL036201024 Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej4 Kordecka Urszula Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kordecka Urszula. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036201024. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. Cel operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-01-01. Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01. Wydatki Kwalifikowalne Ogółem:… Read More »

POL012101589 Balkowski Sławomir 01029-6520.10-OR1600179/19

POL012101589 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Balkowski Sławomir Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Balkowski Sławomir. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012101589. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace RWL-2 przez… Read More »

POL010701462 Zdanowicz Tomasz 00022-6520.8-OR1600030/19

POL010701462 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Zdanowicz Tomasz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zdanowicz Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010701462. Nazwa operacji: Różnicowanie dochodu z działalności połowowej poprzez świadczenie kompleksowych usług turystyki wędkarskiej.. Skrócony opis operacji: Domki wędkarskie typu bliźniak.… Read More »

00006-6521.5-OR1500062/18 Susarski Jerzy

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Susarski Jerzy. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe – realizacja programu w gospodarstwie rybackim… Read More »

POL033900557 Struk Eugeniusz Edward 00310-6520.10-OR1100110/17

POL033900557 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy4 Struk Eugeniusz Edward Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Struk Eugeniusz Edward. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033900557. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez 30 dni w 2017… Read More »

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” 00015-6523.3-SW1600016/19

Celem operacji jest wymiana informacji i doświadczeń poprzez organizację konferencji podsumowującej 6 miesięczną prezydencję w Zachodniopomorskiej Sieci Lokalnych Grup Rybackich. sprawowaną przez Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania ..Morze i Pa4 Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” . Numer Identyfikacyjny Statku: .… Read More »