Tag Archives: wielkość ekonomiczna gospodarstwa 2019 tabela

POL023200806 Drzewucki Andrzej 00651-6520.10-OR1600224/18

POL023200806 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Drzewucki Andrzej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Drzewucki Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023200806. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace DAR-110 przez 30 dni. Cel operacji: Podnoszenie… Read More »

00004-6523.2-SW0410016/17 Polski Związek Wędkarski Okręg w Gorzowie Wlkp.

Ochrona środowiska wodnego i dziedzictwa przyrodniczego na terenie RLGD Pojezierze Dobiegniewskie poprzez zakup 2 samochodów i 4 termowizorów dla strażników Społecznej Straży Rybackiej 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Polski Związek Wędkarski Okręg w Gorzowie Wlkp. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Doposażenie Społecznej Straży Rybackiej poprzez… Read More »

Gmina Żnin 00012-6523.2-SW0210019/17/18

Odtworzenie pierwotnego stanu zbiornika Jeziora Żnińskiego Małego poprzez usunięcie trzcinowisk wraz z korzeniami z części brzegów Jeziora Żnińskiego Małego w miejscowości Żnin.4 Gmina Żnin Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Żnin . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Usunięcie trzcinowisk wraz z korzeniami z części brzegów Jeziora Żnińskiego Małego w miejscowości Żnin. Skrócony opis… Read More »

00049-6520.11-OR1100052/17/18 Renusz Tomasz Rafał POL034500116

POL034500116 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Renusz Tomasz Rafał. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034500116. Nazwa operacji: Zakup specjalistycznego środka transportu i pakowarki… Read More »

01138-6520.10-OR1600247/19 Czapski Andrzej POL011702162

POL011702162 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Czapski Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011702162. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

01052-6520.10-OR1600254/19 Kruk Zbigniew POL023000482

POL023000482 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kruk Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023000482. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

POL034500069 Jędrych Mirosław Jan 00032-6520.11-OR1100070/17/18

POL034500069 „Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy”.4 Jędrych Mirosław Jan Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jędrych Mirosław Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034500069. Nazwa operacji: Inwestycje na statku rybackim WŁA-307. Skrócony opis operacji: W ramach realizacji operacji zostanie zainstalowany nowoczesny system… Read More »

POL036001039 Lampart Tadeusz Lech 00338-6520.10-OR1100030/17

POL036001039 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Lampart Tadeusz Lech Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Lampart Tadeusz Lech. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036001039. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa… Read More »

00231-6523.2-SW1110399/18/19 Kółko Rolnicze – Koło Gospodyń Wiejskich w Trzebiatkowa

Zrównoważony rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez utworzenie ścieżki edukacyjnej „ALEJA LIPOWA” w miejscowości Trzebiatkowa 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kółko Rolnicze – Koło Gospodyń Wiejskich w Trzebiatkowa . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez stworzenie ścieżki edukacyjnej „ALEJA LIPOWA”. Skrócony opis operacji:… Read More »

00006-6521.5-OR1500062/18 Susarski Jerzy

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Susarski Jerzy. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe – realizacja programu w gospodarstwie rybackim… Read More »