Tag Archives: wniosek do arimr

00018-6523.2-SW1110036/17 Lew Grzegorz Wincenty Zakład Handlowo Usługowo Gastronomiczny Lemax Lew Grzegorz Wincenty ZHUG Lemax

Zwiększenie oferty turystycznej przedsiębiorstwa ZHUG LEMAX poprzez wygenerowanie nowych usług w komorze hiperbarycznej i suchych kąpieli w „Studio zdrowie i uroda FALA” jako nowego produktu turystycznego 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Lew Grzegorz Wincenty Zakład Handlowo Usługowo Gastronomiczny Lemax Lew Grzegorz Wincenty ZHUG Lemax. Numer Identyfikacyjny Statku:… Read More »

POL034900709 Niczke Paweł 00527-6520.10-OR1100111/18

POL034900709 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Niczke Paweł Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Niczke Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034900709. Nazwa operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

Wiśniowski Józef 00054-6521.5-OR0100055/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Wiśniowski Józef Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wiśniowski Józef. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wykorzystanie tradycyjnych i przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb w obiekcie Pierstnica. Skrócony opis operacji: Realizacja pakietu… Read More »

01123-6520.10-OR1100170/19 Bulewicz Adam POL036400995

POL036400995 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bulewicz Adam. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036400995. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

00194-6523.2-SW1110320/18 Gmina Borzytuchom

Stworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przeznaczoej na użytek publiczny na jeziorze Bukowo w Borzytuchomiu 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Borzytuchom . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa pomostu pływającego na jeziorze Bukowo w miejscowości Borzytuchom. Skrócony opis operacji: 4.04.2001. Cel operacji: Stworzenie ogólnodostępnej infrastruktury… Read More »

2016-01-01 iałań objętych programem operacyjnym. 00013-6526-DPT00009/18

2016-01-01 155076.814 iałań objętych programem operacyjnym. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: iałań objętych programem operacyjnym.. Numer Identyfikacyjny Statku: 2016-01-01. Nazwa operacji: 2018-03-01. Skrócony opis operacji: 206769.09. Cel operacji: 155076.81. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 25-516. Data Zakończenia Realizacji Operacji: Polska. Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 7 – Pomoc techniczna. Kwota Wkładu EFMR: 7.1 Pomoc techniczna z inicjatywy… Read More »

Gmina Wiązownica 00031-6523.2-SW0910035/17/18

Zwiększenie atrakcyjności rekreacyjno-turystycznej gminy oraz zaspokajanie potrzeb turystów i mieszkańców poprzez budowę kompleksu rybackich placów zabaw na terenie gminy Wiązownica4 Gmina Wiązownica Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Wiązownica . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa kompleksu rybackich placów zabaw na terenie Gminy Wiązownica. Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego… Read More »

01142-6520.10-OR1600211/19 Włodyka Zbigniew POL022900422

POL022900422 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Włodyka Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022900422. Nazwa operacji: Zaprzestanie działalności połowowej przez 20 dni w roku 2019 przez statek rybacki… Read More »

Kokot Dawid 00109-6521.5-OR1200126/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Kokot Dawid Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kokot Dawid. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Dofinansowanie na stawy. Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb. Cel… Read More »

POL023200774 Wojczuk Marian 00324-6520.10-OR1600089/17

POL023200774 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Wojczuk Marian Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wojczuk Marian. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023200774. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace DAR-44 przez 60 dni. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »