Tag Archives: wniosek o dopłaty bezpośrednie 2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina 00003-6523.3-SW1210003/18

Nawiązanie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej pomiędzy lokalnymi grupami działania służącej aktywizacji i integracji oraz wymianie dobrych praktyk i zwiększenie kompetencji mieszkańców obszarów rybackich poprzez udział w wizytach studyjnych i 4 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji:… Read More »

00207-6523.2-SW1610296/18/19 Fundacja – „Środowisko Wybrzeża”

Celem operacji jest wzmocnienie przedsiębiorstwa na rynku usług turystycznych i rehabilitacyjnych. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez: zwiększenie bazy noclegowej oraz poprzez poprawę dostępności pomiesczeń na wyższych kondygnacjach dla osób z deficyta 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Fundacja – „Środowisko Wybrzeża” . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji:… Read More »

Raftowicz Jan 00046-6521.5-OR0100024/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Raftowicz Jan Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Raftowicz Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wykorzystanie tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk w chowie i hodowli ryb w obiekcie Ruda Żmigrodzka.. Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych… Read More »

00020-6523.2-SW1210017/17/18 Kuczera Wojciech

Rozwój gospodarstwa oraz stworzenie jednego miejsca pracy poprzez zakup maszyn i urządzeń do hodowli ryb. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kuczera Wojciech. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup maszyn i urządzeń do gospodarstwa rybackiego.. Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów. tworzenie miejsc pracy. zachęcanie młodych ludzi… Read More »

Ochotnicza Straż Pożarna w Kołczewie 00220-6523.2-SW1610313/18/19

„Przeciwdziałanie kłusownictwu poprzez zorganizowanie działań informacyjnych oraz wydarzenia pod hasłem Rybka lubi pływać – na straży prawa”4 Ochotnicza Straż Pożarna w Kołczewie Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ochotnicza Straż Pożarna w Kołczewie . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: „Rybka lubi pływać – na „straży” prawa”. Skrócony opis operacji: „Wspieranie i wykorzystanie atutów środowiska… Read More »

00806-6520.10-OR1600392/18/19 Zdanowicz Tomasz POL010701462. POL010701681

POL010701462. POL010701681 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zdanowicz Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010701462. POL010701681. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności… Read More »

Stowarzyszenie Rybacka LokalnaGrupa Działania Pomorza Zachodniego 00012-6523.4-SW1610013/17

Koszty bieżące i aktywizacja na 2018r.4 Stowarzyszenie Rybacka LokalnaGrupa Działania Pomorza Zachodniego Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Rybacka LokalnaGrupa Działania Pomorza Zachodniego . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja na 2018r.. Skrócony opis operacji: Koszty bieżące i aktywizacja na 2018r.. Cel operacji: Koszty bieżące i aktywizacja na 2018r.. Data… Read More »

01266-6520.10-OR1100235/19 Orłowski Robert POL034902206

POL034902206 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Orłowski Robert. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034902206. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

Plichta Mariusz 00255-6523.2-SW1610333/19

Celem operacji jest rozwój działalności gospodarczej przedsiębiorstwa pn. „Marynarski.pl Mariusz Plichta” w zakresie usług turystycznych skierowanych do rodzin z dziećmi. poprzez rozbudowę budynku apartamentowego zlokalizowanego przy ulicy Nadmorskiej 24 4 Plichta Mariusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Plichta Mariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Familijny „Marynarski.pl” – rozbudowa apartamentowego budynku rekreacyjnego zlokalizowanego przy… Read More »

00067-6523.2-SW1610083/17/18 4.02.2021 00097-6523.2-SW1110224/18

00067-6523.2-SW1610083/17/18 Celem operacji jest promowanie. zachowanie i upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego na obszarze LSR. poprzez organizację Mrzeżyńskiego Festynu Rybnego na Pomorskim Szlaku Świętego Jakuba „Święto flądry” w Mrzeżynie w dniach 4-5 sierpnia 2018 r4 4.02.2021 Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: 4.02.2021. Numer Identyfikacyjny Statku: 00067-6523.2-SW1610083/17/18. Nazwa operacji: Promowanie. zachowanie i upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego… Read More »