Tag Archives: wniosek o dopłaty bezpośrednie 2019

00027-6523.4-SW1110025/19 Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „M?rénka”

wdrażanie LSR 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „M?rénka” . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Koszty boeżące i aktywizacja na rok 2020. Skrócony opis operacji: . Cel operacji: wdrażanie LSR. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-10-01. Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-12-01. Wydatki Kwalifikowalne… Read More »

POL037402117. POL037402118 Sładkiewicz Radosław 00066-6520.10-OR1400020/17

POL037402117. POL037402118 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy4 Sładkiewicz Radosław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sładkiewicz Radosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037402117. POL037402118. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez 30 dni w roku 2017 jednostek PAS-74 i PAS-75.… Read More »

00062-6520.10-OR1100093/16 Parobczyk Janusz POL036101021

POL036101021 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Parobczyk Janusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036101021. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

Polski Karp Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 00001-6524.1-OR0600001/18/19

„Poprawa organizacji rynku produktów rybołóstwa i akwakultury”4 Polski Karp Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Polski Karp Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Poprawa organizacji rynku karpia poprzez przygotowanie i wdrożenie planu produkcji i obrotu Organizacji Producenckiej Polski Karp. Skrócony opis operacji: 1.a Plan produkcji i… Read More »

Samorząd Województwa Dolnośląskiego 00033-6526-DPT0003

2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym.2.2. Przeprowadzanie kontroli. o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1 lub art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. 2.3. Właściwe monitorowanie… Read More »

POL034900709 Niczke Paweł 00527-6520.10-OR1100111/18

POL034900709 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Niczke Paweł Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Niczke Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034900709. Nazwa operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

Wiecki Krzysztof 00241-6523.2-SW1110350/18/19

Rozwój agroturystyki u Emili Krzysztofa Wiecki poprzez budowę dwóch drewnianych domków rekreacyjnych i utworzenie jednego miejsca pracy4 Wiecki Krzysztof Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wiecki Krzysztof. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozwój agroturystyki u Emili. Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury. Cel operacji:… Read More »

00023-6520.11-OR1100011/17/18 Budzisz Jarosław Teodor POL033700641

POL033700641 „Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy”. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Budzisz Jarosław Teodor. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033700641. Nazwa operacji: Inwestycja zwiększająca wartość produktów rybołówstwa. Skrócony… Read More »

POL022500339 Rowiński Jan 00526-6520.10-OR1600174/18

POL022500339 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Rowiński Jan Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rowiński Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500339. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace KOŁ-104 przez 30 dni. Cel operacji: Podnoszenie… Read More »

00236-6520.10-OR1600039/17 Dziemiński Krzysztof POL010702143

POL010702143 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dziemiński Krzysztof. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010702143. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace STP-10… Read More »