Tag Archives: wniosek o dopłaty

00638-6520.10-OR1600124/18 Budner-Wachowiak Aleksandra POL012201631

POL012201631 :Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Budner-Wachowiak Aleksandra. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012201631. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji:… Read More »

Wolińskie Stowarzyszenie Rybaków 00001-6520.4.2-OR1600001/19

Ochrona i odbudowa ekosystemów wodnych i ich różnorodności biologicznej4 Wolińskie Stowarzyszenie Rybaków Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wolińskie Stowarzyszenie Rybaków . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz system rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Przyczynianie się do lepszego zarządzania żywymi zasobami… Read More »

Płatek Robert 00105-6523.2-SW1610127/18

Dywersyfikacja i rozwój działalności poprzez poszerzenie oferty produktowej i usługowej. utworzenie miejsca pracy oraz stworzenie szkółki roślin.4 Płatek Robert Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Płatek Robert. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Założenie szkółki roślin wraz z przystosowaniem terenu oraz zakupem niezbędnych maszyn i urządzeń. Skrócony opis operacji: Założenie szkółki roślin oraz zakup wyposażenia.… Read More »

POL023401015 Depta Janusz 01016-6520.10-OR1100528/18/19

POL023401015 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Depta Janusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Depta Janusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401015. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw… Read More »

POL022500258 Dyczko-Szatkowska Dorota 00583-6520.10-OR1600029/18

POL022500258 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Dyczko-Szatkowska Dorota Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dyczko-Szatkowska Dorota. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500258. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej w roku 2018 przez 30 dni łodzi… Read More »

POL022900421 Krakowiak Jan 00505-6520.10-OR1600182/18

POL022900421 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Krakowiak Jan Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Krakowiak Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022900421. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej w roku 2018 przez 30 dni łodzi… Read More »

GOSPODARSTWO RYBACKIE ŁYSININ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 00003-6521.5-OR0200011/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 GOSPODARSTWO RYBACKIE ŁYSININ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: GOSPODARSTWO RYBACKIE ŁYSININ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: AKWAKULTURA ŚWIADCZĄCA USŁUGI ŚRODOWISKOWE. Skrócony opis operacji: Realizacja pakietu 1… Read More »

Mróz Bogdan 00057-6521.5-OR0700064/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Mróz Bogdan Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Mróz Bogdan. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rekompensaty wodnośrodowiskowe. Skrócony opis operacji: Rekompensaty wodnośrodowiskowe. Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu… Read More »

00026-6521.5-OR1300034/18 Gospodarstwo Rybackie „Górki” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstwa z sektora akwakultury. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowisko Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie „Górki” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Poprawa warunków pracy i bezpieczeństwa pracowników oraz zwiększenie dobrostanu zwierząt hodowlanych w Gospodarstwie Rybackim Górki Sp. z o.o. poprzez modernizację obiektów… Read More »

00540-6520.10-OR1100012/18 Bulewicz Adam POL036400995

POL036400995 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bulewicz Adam. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036400995. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »