Tag Archives: wniosek o nadanie numeru gospodarstwa

00095-6520.9-OR1100059/17/18 Chlebowski Zdzisław POL036501136

POL036501136 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa warunków pracy i bezpieczeństwa 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Chlebowski Zdzisław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036501136. Nazwa operacji: Poprawa bezpieczeństwa. zdrowia i warunków pracy na… Read More »

Bielak Jerzy 00033-6521.5-OR0400017/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Bielak Jerzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bielak Jerzy. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja gospodarstwa rybackiego Jerzego Bielaka. Skrócony opis operacji: 1. Zakup środka transportu tj. samochodu dostawczego używanego o ładowności do 3.5t. cena… Read More »

Ekowspólnota Lokalna Organizacja Turystyczna 00183-6523.2-SW1610290/18/19

Celem operacji jest promowanie rybackiego dziedzictwa kulturowego poprzez zakup 3 witaczy w gminie Mielno.4 Ekowspólnota Lokalna Organizacja Turystyczna Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ekowspólnota Lokalna Organizacja Turystyczna . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Ryba na powitanie.. Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i oszarach akwakultury. Cel operacji:… Read More »

Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka 00012-6523.3-SW1600011/18/19

Celem operacji jest wymiana informacji i doświadczeń poprzez organizacje konferencji podsumowującej 6 miesięczną prezydencję w Zachodniopomorskiej Sieci Lokalnych Grup Rybackich. sprawowaną przez Mieleńską Lokalną Grupę Rybacka4 Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Konferencja podsumowująca prezydencję Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej w… Read More »

00005-6523.2-SW0110007/18/19 Kowalska-Góralska Monika

Poprawa potencjału sprzedażowego przedsiębiorstw rybackich poprzez wybudowanie rybakówki z płuczką. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kowalska-Góralska Monika. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budynek rybakówki z płuczką.. Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów. tworzenie miejsc pracy. zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw… Read More »

00012-6521.3.1-OR0600003/19 Noras Piotr

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Noras Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Tradycyjne i przyjazne środowisku praktyki w chowie i hodowli ryb w obiekcie Poręba Wielka. Skrócony opis operacji:… Read More »

POL023100499 Czajka Krzysztof 00906-6520.10-OR1600011/19

POL023100499 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Czajka Krzysztof Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Czajka Krzysztof. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023100499. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace DBK-17 przez 30 dni. Cel operacji: Podnoszenie… Read More »

00092-6521.5-OR1200021/18 Kuczera Alojzy

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kuczera Alojzy. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Działanie Wodno- środowiskowe. Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub… Read More »

00074-6520.10-OR1600147/16 Bugowski Krzysztof POL023300577

POL023300577 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bugowski Krzysztof. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023300577. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace JAR-32… Read More »

00151-6520.10-OR1100123/16 Selin Andrzej POL033700632

POL033700632 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Selin Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033700632. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »