Tag Archives: wniosek o nadanie numeru gospodarstwa

Gospodarstwo Rybackie Bytów Spółka z o. o. 00029-6523.2-SW1110033/17/18

Zwiększenie efektywności oraz jakości produkcji e ośrodku hodowlanym w Jutrzence. w efekcie której utworzone zostaną dwa nowe miejsca pracy.4 Gospodarstwo Rybackie Bytów Spółka z o. o. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Bytów Spółka z o. o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Optymalizacja sposobów chowu w zależności od zmieniających się warunków… Read More »

POL036801123 Rożek Paweł Jan 00885-6520.10-OR1100382/18/19

POL036801123 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Rożek Paweł Jan Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rożek Paweł Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036801123. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej w celu ochrony żywych zasobów morza bałtyckiego.. Cel operacji: Podnoszenie… Read More »

POL033801027 Necel Eugeniusz 00926-6520.10-OR1100446/18/19

POL033801027 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Necel Eugeniusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Necel Eugeniusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033801027. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

POL011601334 Antoniuk Marek 00035-6520.10-OR1600045/16

POL011601334 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Antoniuk Marek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Antoniuk Marek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011601334. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace PRZ-18 przez 30 dni.. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

Chowaniec Adam 00022-6521.5-OR0600024/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Chowaniec Adam Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Chowaniec Adam. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Działanie wodnośrodowiskowe w akwakulturze w gospodarstwie rybackim Adam Chowaniec. Skrócony opis operacji: Zgodnie z Pakietem nr 1 i Pakietem nr 2… Read More »

00347-6520.10-OR1100117/17 B.Kohnke. E.Kohnke. P/Kohnke S.C. Kuter JAS-74 POL033800361

POL033800361 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: B.Kohnke. E.Kohnke. P/Kohnke S.C. Kuter JAS-74 . Numer Identyfikacyjny Statku: POL033800361. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie… Read More »

00017-6520.6-OR1100046/16 Skóra Rafał POL023400982

POL023400982 Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową. a dostępnymi uprawnieniami do połowów. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Skóra Rafał. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023400982. Nazwa operacji: Utrata miejsca pracy na statku rybackim. Skrócony opis operacji: Trwałe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Zapewnienie równowagi… Read More »

POL023300549 Kawczyński Jan 01060-6520.10-OR1600054/19

POL023300549 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Kawczyński Jan Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kawczyński Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023300549. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace JAR-21 przez… Read More »

Stadnina Koni Walewice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 00055-6521.5-OR0500065/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Stadnina Koni Walewice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stadnina Koni Walewice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Realizacja wymogów w zakresie „Wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku… Read More »

00103-6521.5-OR1200087/18 Ferlin Marek

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ferlin Marek. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe. Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych… Read More »