Tag Archives: wniosek suszowy 2019

Bubak Krzysztof 00031-6521.5-OR0600026/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Bubak Krzysztof Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bubak Krzysztof. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Działanie wodnośrodowiskowe w akwakulturze w gospodarstwie rybackim Krzysztof Bubak. Skrócony opis operacji: Zgodnie z Pakietem nr 1 i Pakietem nr 2… Read More »

00077-6521.5-OR1500040/18 Staszczak Małgorzata

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Staszczak Małgorzata. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe – realizacja programu w Gospodarstwie Rybackim… Read More »

00643-6520.10-OR1100052/18 Jagła Andrzej POL035600455

POL035600455 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jagła Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035600455. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

00002-6520.4.1-OR1100002/17 Stowarzyszenie Rybaków Łodziowych „MIERZEJA”

zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów. w przypadku realizacji operacji w ramach poddziałania. o którym mowa w art. 40 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 508/2014 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko… Read More »

00146-6523.2-SW1610212/18 Gmina Darłowo

Utworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Kopań wyposażonego w siłownię plenerową oraz plac zabaw – stref gier dla dzieci i młodzieży mające na celu zwiększenie aktywności turystycznej regionu 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Darłowo . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Utworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Kopań.… Read More »

Węgrzyn Renata 00050-6523.2-SW1610055/17/18

Rozwój działalności gospodarczej poprzez budowę basenu krytego.4 Węgrzyn Renata Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Węgrzyn Renata. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Poszerzenie oferty Akacjowego Dworu poprzez uruchomienie basenu całorocznego w obiekcie – przebudowa przestrzeni podtarasowej pałacu w Trzebiatowie na pomieszczenia spa. Skrócony opis operacji: Budowa krytego basenu. Cel operacji: Rozwój działalności gospodarczej poprzez… Read More »

POL022900421 Krakowiak Jan 00120-6520.10-OR1600084/16

POL022900421 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Krakowiak Jan Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Krakowiak Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022900421. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace CHY-5 przez30 dni.. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i… Read More »

01195-6520.10-OR1100196/19 Bucior Dariusz POL033800610

POL033800610 odnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bucior Dariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033800610. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji:… Read More »

00099-6520.2-OR1100163 /18/19 POL023600945

POL023600945 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie w tym unikanie i redukcja w jak największym stopniu niechcianych połowów 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: /18/19. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023600945. Nazwa operacji: Zmniejszenie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie i środowisko śródlądowe oraz dostosowanie… Read More »

00002-6521.3.1-OR0900002/17/18 ZARZĄD DÓBR SMOLIN SPÓŁKA CYWILNA

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkur Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: ZARZĄD DÓBR SMOLIN SPÓŁKA CYWILNA . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja Gospodarstwa Rybackiego „Ruda Różaniecka”. Skrócony opis operacji: Łączny koszt budowy budynku magazynowego wynosi 835 701.19 zł netto. na tą… Read More »