Tag Archives: wniosek suszowy 2019

00238-6520.10-OR1100211/16 Woźniak Ryszard POL035400737. POL035401871

POL035400737. POL035401871 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Woźniak Ryszard. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035400737. POL035401871. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony… Read More »

promy morskie

00224-6523.2-SW1610319/18/19 Sowiński Piotr

Celem operacji jest rozwój firmy Piotr Sowiński Don Sowinczi w branży gastronomicznej poprzez rozbudowę zaplecza produkcyjno-magazynowo-handlowego oraz zwiększenie zatrudnienia. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sowiński Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Adaptacja dawnej piekarni na zaplecze produkcyjno-magazynowo-handlowe półproduktów spożywczych do obsługi gastronomi. Skrócony opis operacji: Wspieranie… Read More »

promy morskie

Stowarzyszenie Dolina Karpia 00004-6523.4-SW0620001/18/19

Sprawne wdrazanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji w 2019 roku4 Stowarzyszenie Dolina Karpia Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Dolina Karpia . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: koszty bieążce i aktywizacja na rok 2019. Skrócony opis operacji: koszty bieążce i aktywizacja. Cel operacji: Sprawne wdrazanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji w… Read More »

promy morskie

POL010801517 Licznerski Andrzej 00670-6520.10-OR1600313/18/19

POL010801517 PODNOSZENIE KONKURENCYJNOŚCI I RENTOWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE RYBOŁÓWSTWA PRZYBRZEŻNEGO ORAZ POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA LUB WARUNKÓW PRACY.4 Licznerski Andrzej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Licznerski Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010801517. Nazwa operacji: TYMCZASOWE ZAPRZESTANIE DZIAŁALNOŚCI POŁOWOWEJ. Skrócony opis operacji: TYMCZASOWE ZAPRZESTANIE DZIAŁALNOŚCI POŁOWOWEJ. Cel operacji: PODNOSZENIE KONKURENCYJNOŚCI I RENTOWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE RYBOŁÓWSTWA PRZYBRZEŻNEGO ORAZ… Read More »

promy morskie

00113-6521.5-OR1200118/18 ANW Sp. z o.o.

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: ANW Sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe. Skrócony opis operacji: Pakiet… Read More »

promy morskie

00026-6521.3.2-OR1500002/18/19 turę 2.03.2021

2.03.2021 Wspieranie ekosystemów związanych z akwakulturą. promowanie zasobooszczędnej akwakultury oraz propagowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: turę. Numer Identyfikacyjny Statku: 2.03.2021. Nazwa operacji: 00030-6521.3.3-OR1500001/18/19. Skrócony opis operacji: Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych. zakup i montaż… Read More »

promy morskie

POL033800562 Łódź Rybacka „JAS-6” S.C. Karol Dahl. Franciszek Dahl 00100-6520.10-OR1100146/16

POL033800562 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Łódź Rybacka „JAS-6” S.C. Karol Dahl. Franciszek Dahl Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Łódź Rybacka „JAS-6” S.C. Karol Dahl. Franciszek Dahl . Numer Identyfikacyjny Statku: POL033800562. Nazwa operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności… Read More »

promy morskie

00009-6523.2-SW1510019/17/18 MIASTO I GMINA GOŁAŃCZ

Utworzenie nowych przestrzeni publicznych poprzez budowę 4 siłowni napowietrznych w Gołańczy w celu poprawy dostępu mieszkańców do infrastruktury sportowo-aktywizacyjnej i warunków życia 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: MIASTO I GMINA GOŁAŃCZ . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa 4 siłowni napowietrznych w Gołańczy. Skrócony opis operacji:… Read More »

promy morskie

00814-6520.10-OR1100311/18/19 Bulewicz Adam POL036400995

POL036400995 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bulewicz Adam. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036400995. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

promy morskie

00052-6523.2-SW1410073/17/18 Muzeum Wojska. Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu (w organizacji)

upowszechnianie dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury poprzez stworzenie na terenie miasta Orzysz ścieżki edukacyjnej wraz z kioskami multimedialnymi oraz wydanie materiałów promocyjnych i utrzymanie jej przez okres minimum 5 lat od dnia doko 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Muzeum Wojska. Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu (w… Read More »

promy morskie