Tag Archives: wniosek suszowy 2019

00050-6523.2-SW1510048/18/19 GOSPODARSTWO RYBACKIE SKOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Podniesienie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury oraz wzrost sprzedaży ryb i utrzymanie miejsca pracy poprzez wykonanie ogrodzenia przed budynkiem sprzedaży ryb oraz wstępnej obróbki ryb w miejscowości Rakojady. Gmina Skoki oraz doposażen 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: GOSPODARSTWO RYBACKIE SKOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ . Numer… Read More »

Roman Ruksztełło/ Ruksztełło Roman Transcold Transport Krajowy i Miedzynarodowy 00019-6523.2-SW1410021/17/18

Podniesienie wartości produktów sektora rybołówstwa poprzez wyposażenia firmy w naczepę chłodniczą do produkcji. przetwarzania i obrotami produktami rybołówstwa. co pozwoli na utrzymanie jednego miejsca pracy przez okres minimum 3 lat od dnia wypłaty płat4 Roman Ruksztełło/ Ruksztełło Roman Transcold Transport Krajowy i Miedzynarodowy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Roman Ruksztełło/ Ruksztełło Roman Transcold Transport… Read More »

POL023500829 Jędrzejewski Artur 01091-6520.10-OR1100055/19

POL023500829 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Jędrzejewski Artur Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jędrzejewski Artur. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023500829. Nazwa operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

Bruss Piotr 00007-6521.5-OR1600030/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Bruss Piotr Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bruss Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Dofinansowanie do akwakultury świadczącej usługi środowiskowe. Skrócony opis operacji: Pakiet 1. 2.1. Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska… Read More »

POL023401056 S.C. Łódź rybacka UST-65 00328-6520.10-OR1100070/17

POL023401056 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 S.C. Łódź rybacka UST-65 Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: S.C. Łódź rybacka UST-65 . Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401056. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej w 2017r.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i… Read More »

POL034500264 Jeka Tomasz 00531-6520.10-OR1100108/18

POL034500264 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Jeka Tomasz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jeka Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034500264. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw… Read More »

00012-6521.3.1-OR1300024/17/18 Bieńkowski Bartosz

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bieńkowski Bartosz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa basenów betonowych przeznaczonych do hodowli pstrąga z ujęciem z rzeki Brzeźnicy. oczyszczalnią wód i osadnikiem ziemnym. Skrócony opis operacji:… Read More »

00061-6520.9-OR1100056/17/18 Struck Tomasz Józef POL033700631

POL033700631 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Struck Tomasz Józef. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033700631. Nazwa operacji: Doposażenie statku rybackiego KUŻ-42 w nowoczesne… Read More »

StowarzyszenieTrzebiatowska Organizacja Turystyczna „UJŚCIE REGI” 00097-6523.2-SW1110224/18

Celem operacji jest promowanie. zachowanie i upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego na obszarze LSR. poprzez organizację Mrzeżyńskiego Festynu Rybnego na Pomorskim Szlaku Świętego Jakuba „Święto flądry” w Mrzeżynie w dniach 4-5 sierpnia 2018 r4 StowarzyszenieTrzebiatowska Organizacja Turystyczna „UJŚCIE REGI” Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: StowarzyszenieTrzebiatowska Organizacja Turystyczna „UJŚCIE REGI” . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa… Read More »

Gmina Popielów 00001-6523.2-SW0810011/17

Poszerzenie oferty turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Nowe Siołkowice poprzez zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego.4 Gmina Popielów Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Popielów . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa przystani wodnej w Nowych Siołkowicach. Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub… Read More »