Tag Archives: wnioski arimr

POL012001447 Skiba Józef 00020-6520.8-OR1600025/19

POL012001447 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Skiba Józef Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Skiba Józef. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012001447. Nazwa operacji: Modernizacja jednostki „Gold Star” – przystosowanie do wędkarstwa. Skrócony opis operacji: Modernizacja jachtu Gold Star. Cel operacji: Podnoszenie… Read More »

00074-6523.2-SW1610086/17/18 Stowarzyszenie Nasz Dziwnów

Celem operacji jest promowanie. zachowanie lub upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego na obszarze LSR do 2019 roku 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Nasz Dziwnów . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Promowanie. zachowanie i upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego na obszarach LSR poprzez organizację FEstynu Rybaka w Dziwnowie… Read More »

Kłaptocz Łukasz Wojciech 00005-6523.2-SW1210005/17

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGR Bielska Kraina poprzez rozpoczęcia działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług dla mieszkańców obszarów rybackich4 Kłaptocz Łukasz Wojciech Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kłaptocz Łukasz Wojciech. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozpoczęcie działalności gospodarczej – salon fryzjersko-kosmetyczny w Czechowicach-Dziedzicach. Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego… Read More »

00432-6520.10-OR1100217/17 Waleśkiewicz Zbigniew POL012301595

POL012301595 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Waleśkiewicz Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012301595. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej w… Read More »

POL023401051 Wysoczański Piotr 01219-6520.10-OR1100230/19

POL023401051 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Wysoczański Piotr Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wysoczański Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401051. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

00003-6526-DPT00002/18 ieki) sprzątanie. koszty wyjazdów służbowych i szkoleń pracowników wydziału. koszty związane z utrzymaniem samochodu Suzuki SX4. koszty zakupu paliwa oraz koszty zakupu artykułów spożywczych i wody pitnej. artykułów biurowych.2. Opracowanie i wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych – kalendarze. Udział w lokalnych imprezach. zakupiono artykuły gastronomiczne. poniesiono koszty dotyczące utrzymania strony internetowej www.ryby.lubuskie.pl. 2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym.

2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym. 77368.66 00015-6526-DPT00003/19 Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: ieki) sprzątanie. koszty wyjazdów służbowych i szkoleń pracowników wydziału. koszty związane z utrzymaniem samochodu Suzuki SX4. koszty zakupu paliwa oraz koszty zakupu artykułów spożywczych i wody pitnej. artykułów biurowych.2. Opracowanie i wykonanie… Read More »

00476-6520.10-OR1600060/18 Wiejkuć Tomasz POL010502186

POL010502186 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wiejkuć Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010502186. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez… Read More »

00012-6521.3.1-OR0600003/19 Noras Piotr

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Noras Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Tradycyjne i przyjazne środowisku praktyki w chowie i hodowli ryb w obiekcie Poręba Wielka. Skrócony opis operacji:… Read More »

00046-6521.3.1-OR1100023/17/19 Wylęgarnia Ryb „Dąbie” Krzysztof Grecki. Jacek Juchniewicz

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wylęgarnia Ryb „Dąbie” Krzysztof Grecki. Jacek Juchniewicz . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa budynku socjalno-gospodarczego. Skrócony opis operacji: Budowa budynku socjalno-gospodarczego. Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i… Read More »

00069-6520.2-OR1600027/18/19 Bocheński Rafał POL011801236

POL011801236 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bocheński Rafał. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011801236. Nazwa operacji: Wymiana narzędzi połowowych jednostki rybackiej DAR-125. Skrócony opis operacji: -sieci… Read More »